– Spoločná meditácia z 20.9.02

Na začiatku meditácie sme si vymenili poznatky z individuálnych meditácií, ktoré si členovia meditačnej skupiny robia sami. Zároveň sme veľa času venovali informáciám z výskumu sveta mŕtvych duší. Samotnú meditáciu sme zahájili imaginárnym odložením všetkých častí mozgu a vytvorením fantómového mozgu podľa predchádzajúcich cvičení. V dalšej etape sme sa všetci naladili na vešteckú komunikáciu so svetom mŕtvych duší. Bližšie informácie Veštecká škola. V zásade sme si spomenuli na písmenká, ktoré máme v pamäti uložené v podobe spomienok na cintoríny. Tak sme sa uviedli do ideálneho komunikačného stavu so svetom mŕtvych duší, alebo ako to odbornejšie nazývame, informačnými poliami mŕtvych ľudí a zvierat. Bez zvládnutia týchto techník bude manipulácia a komunikácia so svetom mŕtvych zložitá a problematická. V tomto stave sme začali spomínať na rodokmeň svojho rodu idúci až k živočíšnym predkom svojho rodu. Teda máme spomienky na mŕtvych predkov, ktoré sú uložené v pamäti. Výchovou a spomienkami rodičov na mŕtvych predkov sa tieto spomienky preniesli do vašej mysle. Stačí vidieť fotografiu mŕtveho predka a celý záznam rodu je vo vašich spomienkach aktivizovaný. Keď sa napojíte na informačné polia vo vašej mysli, tak si ich predstavujte čo najmenších a nie v životnej veľkosti. Čím menší, tým lepšie. Pretože keď začnete spomínať na mŕtve duše vašich predkov, tak sa zmenia biochemické pochody vášho mozgu a dôjde k intenzívnemu odsávaniu bioenergií z tela. Tento stav nesmie zostať trvalý a musí dôjsť k jeho ukončeniu a uzatvoreniu. Keď sa spájate s mŕtvymi dušami vašich predkov, tak zobúdzajte len určitý počet predkov a nie všetkých naraz. To by spôsobilo prudké odsávanie bioenergií z vášho tela. Musíte si uvedomiť, že mŕtve duše musíte neustále oživovať dodávaním vašej bioenergie. Nie je rozumné mať príliš trvalo aktivizované informačné polia vašich mŕtvych predkov vo vašich spomienkach. Takíto jedinci majú síce v živote viac úspechu, ale akýmsi spôsobom ničia najbližších rodinných príslušníkov. Nie je rozumné mať totálne uzavreté spomienky na mŕtvych predkov, pretože spomienky iných ľudí na svojich predkov vás atakujú priamo do aurického obalu a dejú sa negatívne udalosti. Teda aj tu platí všetko s mierou. Každý si môže vybrať, ktorých mŕtvych predkov chce mať mierne aktívnych a ktorých chce úplne uzavrieť a utlmiť. Na utlmenie a uzavretie používame špeciálnu ritualistiku, pri ktorej sa využíva stuha, pentagram, rôzne vône bylín, sviečky, mince a iné imaginárne predmety. Ideálna je technika zauzlovania spomienky mŕtvej osoby vo vašej hlave. Bližšie Rituálna škola. Každý, kto sa zaoberá špiritizmom, by si mal kontrolovať svoje spomienky a veštecky zisťovať, kto ich kontaktoval a čo chcel. V ďalšom cvičení sme sa presúvali do spomienok na mŕtvych ľudí, kde sú z hľadiska rodu nevysporiadané karmické záväzky a hrozí, že mŕtva spomienka ich za určitých okolností bude chcieť odplatiť. Tu sme rituálne pomocou stuhy takýto informačný záznam v hlave iného človeka na večné časy uzatvárali. To je jedna z možností, ako odvrátiť od seba zlú rodovú karmu. V ďalšom nekromantskom cvičení sme sa koncentrovali na skutočné fyzické miesto. Je to hrob, kde sú uložené fyzické kosti a nie spomienky na takýto hrob. Tu je dôležité uvedomiť si tento zásadný rozdiel: mŕtve spomienky v mysli človeka a fyzicky existujúci hrob a kosti človeka alebo zvieraťa. Na začiatok odporúčam z kosti zobudiť dušu mŕtvej osoby, ktorá nemá silnú túžbu žiť tu medzi živými a za života túžila umrieť a mať večný pokoj. Máte istotu, že takáto mŕtva duša nebude mať sklon zostať pri vás. Treba si uvedomiť, že zobudenú bytosť z mŕtvych kostí budete musieť živiť vlastnými bioenergiami. V tomto prípade zobudenia z kostí sa bioenergie odsávajú mimoriadne intenzívne. Dlhodobo si môžu bioenergeticky vydržiavať dušu mŕtvej osoby zobudenej z kostí iba jedinci, ktorí majú bioenergetické prebytky a to trvale. Týmto je to dokonca na prospech. Keď zobúdzate mŕtvu dušu z kostí, tak iba malú časť tak, aby nebola z vás bioenergia zbytočne odsávaná. Po zobudení môžete prevádzať určitú komunikáciu. Po ukončení musíte mať pocit, že bioenergia sa prestala z vás odsávať. Na rituálne zobúdzanie alebo uhasínanie používajte obrad s krížom a dieťaťom. Bližšie Rituálna škola.

Pridaj komentár