– Individuálna meditácia z 1.9.02

Pokračujú štandardné cvičenia Plazmatickej školy. Pravidelne robím očistu špiritistu. Vytváram vlastné plazmatické objekty a testujem ich účinnosť na dobrovoľníkoch v špiritistickom krúžku. Tak isto testujú na mojej osobe rôzne systémy. Už dávnejšie som vedel, že je možné pomocou plazmatických objektov zaútočiť na detskú žľazu – brzlík. Aktivita detskej žľazy mimochodom zodpovedá za imunitný systém. Keď je detská žľaza chorá, tak prudko produkuje bioenergiu, ktorá sa zvyčajne dostáva do pľúc, kde sa hromadí. Dotyčná osoba sa nemôže nadýchnuť a môže sa postupne zadusiť. Keďže som bol v detstve astmatik, tak tieto stavy dôverne poznám. Pri plazmatickom útoku na túto oblasť došlo u mňa k silnej tvorbe bioenergie, ktorá zaplavovala celé pľúca. Keďže som sa už dávnejšie zaoberal astmatickými prípadmi, vypracoval som fyzický postup na rozloženie energie do nervového, krvného a lymfatického systému idúceho z tejto oblasti do celého tela. Existuje aj iná technika imaginárneho vytočenia detskej žľazy tak, aby ako lampa nežiarila dovnútra pľúc, ale von okolo seba. Tak som aj na začiatok urobil. Potom som začal zisťovať, čo takéto prudké spustenie spôsobilo. Bola to práca dobre známeho liečiteľa špiritistu. Zhodou okolností bol práve v tých týždňoch účastníkom kurzu čarodejníckych praktík. Pôsobenie jeho plazmatického objektu som prekódoval a nechal som ho pôsobiť zľahka na jeho fyzický brzlík. Samozrejme som dôsledne sledoval, ako sa mu tento stav bude pozdávať. Potom som všetko odstránil. Tu možno tušiť úspešnú liečiteľskú techniku na utlmenie astmatických stavov.

Pridaj komentár