Učebnica náboženstva. Neurónové náboženstvo. Náboženstvo na asexualite. Náboženstvo na sexualite. Ľudské ego a náboženstvo. Náboženstvo tých, ktorí prešli skutočnou klinickou smrťou a vrátili sa. Náboženstvo tých, ktorí nezažili klinickú smrť. Náboženstvo, tých ktorí prešli do stavov klinickej smrti na základe sugerácie dokonalého uverenia, že zomierajú. Náboženské spomienky a stavy zážitkov v klinickej smrti. Náboženské odkazy vo všetkých formách a podobách. Náboženské veštectvo. Náboženská energia. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v budovaní základov náboženskej ezoteriky a usilujeme sa dostať do stavov, ktoré prežívali svätci alebo veriaci počas náboženských stavov klinickej smrti. Teda usilujeme sa Božiu prítomnosť zažiť každý v sebe a bezprostredne.

Zároveň sa usiluje pracovať aj s mŕtvymi spomienkami na Božiu prítomnosť v nás, ale aj v iných veriacich celého sveta. Uvedomujeme si, že každý zážitok živej Božej prítomnosti sa zmení na mŕtvu spomienku a postupom času sa zážitok živej prítomnosti stratí úplne.

Zostanú iba spomienky, a to v mysli ľudí, v ľudských kostiach, v oblasti neurónov alebo ako 7 obalov vo fyzickom tele. Tak isto zostanú spomienky uložené v objektoch, ktorých sa veriace osoby dotýkajú. Všetky náboženské udalosti sa zapíšu aj do magmatických polí planéty. No tak isto zostanú spomienky na náboženskú aktivitu ako záznam v mieste výskytu kostí zomretej osoby. Uvedomujeme si tento náboženský záznam a v ňom zážitky veriacich v štádiách klinickej smrti. Z dôvodu psychohygieny sa na odkaz z klinickej smrti nemôže dopustiť jediné krivé slovko. Tieto klinické zážitky Božej prítomnosti sú naj a všetko a mimo rámec akejkoľvek kritiky a znevažovania. Treba si to uvedomovať a cez náboženskú prax nedopustiť znevažovanie klinickej formy Božej prítomnosti.

Spomienky v mysli aktivizujeme a koncentrujeme sa na zomierajúcu veriacu osobu, ktorú požiadame, aby prešla naše náboženské spomienky a dodala im lesk Božej prítomnosti. Potom po očistci spomienok nasleduje liečenie alebo preliečovanie disharmonických a rozladených neurónov. Koncentrácia do mozgu a náboženská spomienka, počkať až v danej oblasti zacítime úľavu a pohodlie.

Potom možno kontemplovať technikou uloženia náboženskej predstavy na disharmonické miesto v mozgu. Opýtať sa obrázku, čo si želá a v predstave to na sugeratívnej podobe realizujete. Želania splníte na základe sugerácie uverenia, že ste tak spravili. Takto sa znovu a znovu pýtate, kým treba pre náboženský obrázok niečo spraviť.

Po tomto stave kontemplácie nastupuje ďalší základný náboženský stav na základe zvládnutia a rôznych druhov hypnotických techník.

Hypnotická technika uvádza meditujúceho do zvláštneho stavu. Hypnotický môže byť pohyb kyvadla, virgule, točiaceho sa kolotoča, blikajúceho svetla, počítania, zaspávania, skľudnenia, pocit pádu, niečo stúpa, niečo padá, niečo je ľahké, niečo ťažké a podobne.

Hypnotické techniky uvádzajú do vhodných stavov sugerácie klinickej smrti a následne prepnú neuróny tak, aby ste mali pocit, že vzniká vo vás svetlo. V tomto svetle sa nachádzajú rôzne predmety a postavy ľudskej histórie. Vytvárajú to, čo pomenúvame živá Božia prítomnosť a nie iba odkaz na tento zážitok, uložený v spomienkach.

V tomto stave živej Božej prítomnosti si treba uvedomiť význam tých, ktorí prežili klinickú smrť a priniesli Božie posolstvo. Tento ich jedinečný stav mysle so živou Božou prítomnosťou pôsobil v histórii významným spôsobom. Treba si napríklad uvedomiť, že praveký človek je viac primátom ako človekom. A vplyv živej náboženskej formy v mysli toho, čo prežil klinickú smrť, bol značný a umožňoval odklon od života zvierat k životu civilizovaného človeka.

Tieto stavy Božej živej prítomnosti možno kombinovať so stavmi Božej prítomnosti cez amigdalu, ktorá sa nachádza medzi hypofýzou a epifýzou. Tá vyvoláva stav, že Božia prítomnosť v podobe objektov vo vnútri tela alebo postáv v tele zostáva zlatistá alebo striebristá. Tak isto možno do tohto stavu napúšťať sexuálne energie a napríklad cvičiť hinduistické, budhistické a islamské náboženské prístupy.

Do týchto stavov prepnutia neurónov celého tela na základe určitých hypnotických techník možno vytvárať v sebe pocit svetla a pocit napríklad množstva magnetov. Teda vytvoríme Boha liečiteľa. A môžeme skúmať, ako to bude pôsobiť na orgány meditujúcej osoby. Do Božej prítomnosti možno vkladať rôzne predstavy zo spomienok ako sú liečivé znaky, minerály, kovy, chemické látky a vedomosti napríklad o Bohu samotnom. Pocity lásky, ale aj chorôb. Dokonca môžete do seba uložiť celú predstavu seba alebo inej osoby.

Teda živá Božia prítomnosť sa prejavuje špeciálnym hypnotickým stavom, prepnutím neurónových oblastí v 6. oblastiach tela. Navodením zvláštneho pocitu bieleho svetla, do ktorého môžete vkladať zo spomienok hocijaké predmety, objekty a javy. Tak isto všetky možné náboženské prejavy. Toto je živá Božia prítomnosť v nás samotných. Spomienky na tento stav v našej mysli je mŕtva forma Božej prítomnosti.

Nakoniec sme zakotvili v kabale. Živú Božiu prítomnosť sme uzavreli a vrátili sme sa k všetkým náboženským spomienkam v pamäti. Tu sme si spomenuli na zasvätenia siamských dvojčiat, od ktorých sme si prevzali množstvo znakov a značiek. Tieto sme vo svojej mysli nasekali na drobné bodky a týmito bodkami sme prekryli náboženské obrazy v pamäti. Teda zostali nám iba obrysy náboženských spomienok, ktoré sú plné bodiek, úsečiek, priamok, trojuholníkov, elíps, kruhov a podobne. Hovoríme o geometrizácii náboženských spomienok. K tomu pridáme koncentráciu iba v mozočku a sugeráciu kostných výrastkov. Prípadne všetky náboženské spomienky preženieme cez mozoček a necháme skabalizovat do abstraktného geometrického tvaru. K tomu pridáme slová používané v geometrii a v matematike. Potom si znovu hypnotickou technikou otvoríme živú Božiu prítomnosť a všetku geometrizáciu náboženských spomienok presunieme do Božieho svetla v nás. A rozumovo si uvedomujeme, čo cítime a o čo tu ide.

Pridaj komentár