Teória ezoteriky. Učebnica ezoteriky. Výskum ezoteriky. Spiritman. Okultman. Egyptman. Klinicman. Reinkaman. Rodoman. Nekroman. Bohman. Hmyzman. Amigdala man. Siamman. Astrálman. Sexman. Kozmoman. Lama man. Kostman. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v základnom výcviku špiritistických schopností. V zásade si treba uvedomiť, že máme v sebe kosti, ktoré prijímajú všetko, čo sa odohráva v našom tele. Keď sa človek dotýka určitého predmetu, tak v predmete zostava záznam o tom, čo sa s ním dialo. Veštecky vybavená osoba dokáže takýto záznam čítať a zisťovať, čo sa s daným predmetom odohralo. Niečo podobné by veštecky ladená osoba mohla spraviť aj s kosťami meditujúceho. Teda je tu skutočnosť ukladania informácií o živote dotyčnej osoby do kostnej sústavy.

A práve kosti sú predmetom aj našich vešteckých výkonov do kostných pozostatkov ľudí a zvierat. Tento posmrtný záznam funguje už počas života osoby a pretrváva, pokiaľ nepríde k zničeniu kostí či už agresívnou chémiou, alebo spálením. Vtedy sa kostný systém nenávratne poškodzuje. Mohol by nastať prípad, že kostný záznam z mŕtvej osoby je v živom človeku napríklad 5 rokov a asi tak pred jedným rokom boli kosti zničené. Informačné pole mŕtvej osoby sa už nemá kde vrátiť, iba ak tak do stavu blikajúcej gule. Iba vtedy, keď je kostný záznam v kostiach živej osoby, sa dostatočne ochráni a zostane súčasťou kostí živej osoby. Teda de fakto ani zničenie kostí nevedie k zničeniu informačnému záznamu z kostí.

Preto sme sa rozhodli, že základom špiritizmu sa stanú informačné polia vo vlastných kostiach. Zo spomienok sa skoncentrujeme do kostnej hmoty a dáme pozor, aby sme tak nerobili do kostnej drene v kostiach. Potom opustíme všetkých 6 neurónových oblastí a vedomím sa cez nervovú sústavu usadíme v kostnej hmote. Teraz počas špiritizmu bude základňou pre všetky druhy špiritistických stavov.

Spiritman. Je osoba, ktorá si vedome alebo nevedome poškodí psychiku fenoménom fantómových bolestí. Vsugeruje si ako skutočnosť, že mu odrezali na chirurgii prst. Odíde a doma sugeratívne odmieta prijať to, že prst bol odseknutý a nedokáže sa zmieriť s tým, že ho stratil. Jednoducho to nepripustí. V tomto momente si poškodzuje psychiku a môže z kostných pozostatkov zosať informačné pole mŕtvej osoby aj na diaľku. Potom je treba sa veštecky naučiť vnímať toto informačné pole v sebe a dokázať čítať informácie.

Okultman. Je osoba, ktorá má v sebe informácie mŕtvej osoby, má otvorenú kostnú hmotu, je skoncentrovaný do kostnej hmoty a tiež informačné pole mŕtvej osoby je usadené v kostiach. Zároveň si v spomienkach spomínate na chemické vzorce. Systém produkuje spirit objekty. Tie môžu ovplyvňovať vás alebo iné osoby.

Egyptman. Špiritistická osoba, ktorá dokáže zosať do seba info spopolnených osôb. Ide o guľovitý lesklý objekt, ktorý vyvoláva kľud a pohodu.

Klinicman. Je osoba, ktorá sa skoncentrovala na šedú kôru veľkého mozgu a v aurickom obale pritiahla info mŕtvej osoby, ale iba na 70 percent. To dovoľuje komunikovať s informačným poľom z kostí bez toho, aby ste riskovali, že sa stanete špirtistom. Je to dobrý a bezpečný systém na komunikáciu s informačnými poliami mŕtvych osôb.

Reinkaman. Je osoba, ktorá túži a nabíja sa, aby sa určitým spôsobom reinkarnovala po fyzickej smrti.

Rodoman. Každý z nás tvorí niekoľko informačných polí, ktoré pretrvávajú aj po fyzickej smrti Tento sa tvorí v neurónoch mozočku. Pravdepodobne po fyzickej smrti opúšťa mozoček a dostane sa do mozočku ľubovoľného dieťaťa. V reinkarnačnom procese treba preskúmať podrobnosti tohto procesu.

Nekroman. Je osoba, ktorá má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a zároveň si nasugeruje poškodenie nervstva v tele. Vtedy je v aure cítiť vytvorenie objektov.

Boh man. Je osoba, ktorá sa dostane do raných štádií klinickej smrti. Uverí tomu, prepne neuróny veľkého mozgu do zvláštneho stavu a vníma zhora v tele žiaru a plno objektov. V tejto žiari sa môže objaviť prírodné Božstvo, zložené zo všetkého možného. Pokiaľ sa budete modliť na svoj obrázok celého tela, tak sa nasťahujete do tejto dimenzie Božej prítomnosti.

Hmyzman. Je špiritista, ktorý zosal do seba informačné polia z pozostatkov hmyzu. Všetko je značne liečivé.

Siamman. Má v sebe objekty aj info mŕtvej osoby, ktorá bola za života dvojčaťom a komunikovala abstraktnými znakmi. Spirit kabala.

Astrálman. Špiritista, ktorý sa utíši a upokojí. Nasugeruje si klinickú smrť a začne výronom energie do aurického obalu. Tento výron pripomína igelitové vrecko naplnené vodou. Zasvätenec sem presúva 7 obalov fyzického tela, ktoré obsahujú informácie o karme ľudstva. 7. obal vo vnútri matriošiek sa reinkarnuje do detí. Tento výron je tak silný, že postupne vonku cítiť 7 obalov a pocit , že sa na seba pozeráte za zrkadlo. V takomto stave sa dá komunikovať s informačným poľom mŕtvych osôb z kostných pozostatkov a ďalšie potenciálne schopnosti.

Sexman. Tento špiritista všetko robí na báze sexuálnych pocitov, predstáv a emócií. Treba začať podrobnejšie skúmať.

Lama man. Je osoba, ktorá sa chce po smrti reinkarnovať z kostného záznamu do klinickej smrti človeka. Zvyčajne sa táto osoba venuje bunkám a orgánom tela veľmi silne. Reinkarnuje sa mnohokrát.

Kostman. Je osoba, ktorá operuje z kostného záznamu, Aj info mŕtvej osoby je v kostnom zázname, aj vedomie meditujúceho špirtistu.

Pridaj komentár