Požiadali ste ma, aby som sa pozrel veštecky do vášho podvedomia. Zisťujem, že sa príliš uzatvárate do seba a upadáte do pasivity. To nie je dobrá cesta do budúcnosti. Treba mať chuť žiť a byť aktívna.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku. Klasické obrázky postáv, ktoré v rukách držia rôzne geometrické objekty a na konci osoba, ktorá má okolo seba plno detí. Mali by ste sa venovať rodine a rodinnému životu.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov veľkého mozgu. Nachádzam tu obrazy unavenej a utrápenej osoby, ktorá akoby už nevládala a nemala dosť životných síl.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Nachádzam tu astrologický obraz osoby na kríži a okolo drobní anjelici. Tento astrologický obraz naznačuje na silné vplyvy Pluta, ktoré negatívne pôsobia na vaše psychické zdravie. Nevhodné uzatváranie sa do seba a hľadanie riešení v tabletkách. Pozitívny vývoj môže priniesť Mars a naznačuje, aby ste sa venovali viac náboženským veciam. Vypočuli si v pohode kaviarne aj problémy iných a zamestnali myseľ inými vecami.

Snová astrológia
Skúmam oblasť vašich snov a spánku. Celkovo sa váš snový proces usiluje riešiť vaše problémy, ale akosi sa tieto riešenia nevedia dostať do denného vedomia. Chcete si veci robiť iba podľa rozumu a nie podľa intuície. Na noc užívajte čaje na dobrý spánok a majte chuť nájsť riešenia v spánku, nechajte sa inšpirovať. Sny vám naznačujú, že nie tabletky. Partnerské vzťahy vidia ako váš vnútorný problém vo vás samotnej.

Rodová karma
Skúmam vplyv vašich predkov na váš terajší osud. Pôsobí na vás informačné pole predka, ktorý pil, riešil si tým svoje problémy. Útek od problémov, nechuť venovať sa realite a byť triezvy. Negatívny vplyv, ktorý vás ťahá do seba, hľadáte silu v liekoch.

Traumatické udalosti
Okolo vašej osoby sú kruhovité špirály. Naznačujú, že okoliu spôsobujete traumatické udalosti uzatváraním sa do seba.

Duchovná úroveň
Morálka a etika vám majú čo povedať. Všetko v poriadku.

Hviezdy, osud
Z hviezd sa dá cítiť, že nájdete vnútornú silu, aby ste svoje problémy vyriešili. Idete na to správne.

Zvláštnosti
Máte otvorené vedomie prírodného človeka. Aurický obal s bioenergiami je asi 1 meter okolo vás a naznačuje na šamanské schopnosti. Mali by ste sa venovať taiči, čikungu, šamanským pohybom.

Pridaj komentár