A 385 – Život v realite – 2005-04-13 19:20:59


Cítim sa preťažená , neviem plniť požiadavky partnera – som vraj neschopná riešiť rodinné financovanie (prehľad, zhodnotenie, využitie).

Saša Pueblo – Život v realite – 2005-04-13 19:21:37


 

Nahliadnutie do vášho podvedomia bolo prechádzkou čudným svetom knižiek, ktoré sú až príliš vzdialené od reálneho sveta. Keď vám to tak vyhovuje, tak je všetko v poriadku.

Zdravotný stav
Problémová oblasť je mozog, bolo by vhodné venovať sa zdravotnému stavu osobitne a preskúmať ho pozornejšie.

Psychický stav
Aurický obal je silne ukotvený na fyzické telo. Psychický stav v poriadku.

Povaha
Ste hysterická povaha bioenergeticky usadená v ústach. To vyvoláva určité psychické efekty. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá vo svojej mysli všetko zmenšuje, spochybňuje a bagatelizuje. Oslabená schopnosť vnímať realitu a naháňanie sa za iluzórnymi vecami.

Sexualita povahy
Biosexuálne energie sú posunuté na povrch svalov. Nie bežné. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá žije vo svojom zvláštnom svete a má svojské predstavy o svete a živote v ňom.

Pred narodením
Psychika matky pred pôrodom vás zahrnula prílišným množstvom informácií.

Sexuálne centrum
Je uložené v ústnej dutine a naznačuje na detskú sexualitu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa príliš venuje svetu knižiek a vonkajší svet jej uteká. Žijete si vo vlastnom svete.

Astrológia sudičky
Skúmam neuróny mozočku. Klasická zostava: muž, žena, dieťa, starec, 6 postáv vpravo, 6 postáv vľavo, geometrické útvary a na konci indická tanečnica a svet Indie.

Astrológia psychiky
Skúmam oblasť neurónov šedej kôry veľkého mozgu. Osoba, ktorá sa stráca v realite a pevnú oporu nachádza iba v knižkách. Vonkajší svet – strach, knižky – istota a láska.

Astrológia planét
Skúmam oblasť stredného mozgu. Indické astrologické schémy bohyne Marsu a obetné predmety. Tendencie a snahy uzatvoriť vás do sveta iracionálna.

Snová astrológia
Skúmam oblasť snov a snového vedomia. V snoch je všetko erotické, indické a grécke. Silná erotičnosť.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší osud. Silné vplyvy z gréckeho prostredia z dôb Rimanov. Násilie, krutosti, ale aj túžba po vzdelaní na grécky spôsob.

Pôrod
Na astrálnej úrovni tendencie nedovoliť vám, aby ste rozvinuli svoje minulé túžby žiť ako vzdelanec.

Sexuálne podvedomie
Skúmam vplyv rodičov na najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: knižky. Povrchová vzrušivosť: knižky, ale aj mužské telo. Pohlavná vzrušivosť: muži a knižky. Citová vzrušivosť: knižky. Nie bežné sexuálne podvedomie, život pre vás je viac v knižkách ako v realite.

Traumatické udalosti
Nenachádzam.

Duchovná úroveň
Etika a morálka vám majú čo povedať.

Hviezdy a osud
Nesporne čudáctvo a určité psychické problémy.

Saša Pueblo

Pridaj komentár