Intuícia. Veštecký nácvik. Bioenergia pri veštení. Postavička. Mozoček. Miecha. Mozog. Aura. Svaly. Kineziologický test. Svaly, fosílie a pohroma. Zápis má aj svoju autentickú zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Pokračujeme v nácviku vešteckých schopností. Na spestrenie sme sa venovali aj špeciálnemu vešteckému výkonu založenému na odsatí energie zo svalov a nasugerovaní, že vo svaloch máme tkanivá zaniknutých fosílií. V takomto stave sa dobre odhaľujú momentálne riziká, ktoré dotyčnej osobe hrozia okamžite ako úraz. Je to zaujímavý systém, ako predvídať okamžité nepríjemnosti.

Postupne sme sa vrátili k základnému vešteckému nácviku. Pri nácviku sme sa v prvom rade skoncentrovali na odsávanie bioenergie, ktorá sa tvorí priamo v nás. Použili sme na to základné veštecké znaky a veštecké znaky na odsatie a stratu energie v zmyslových centrách, ktoré sme mali položené pred sebou.

Potom sme sa veštecky a energeticky jemne a v tichosti skoncentrovali na veštecky ošetrovanú osobu. Zosali sme malé množstvo bioenergie a túto sme postúpili do oblasti mozočku v zadnej časti mozgu. Tu sme použili špeciálne znaky na odsávanie a strácanie bioenergie vlastnej a zosatej z veštecky ošetrenej osoby. V mozočku sme vytvorili malú maketu veštecky ošetrenej osoby a zosatú bioenergiu sme dostali do vytvorenej postavičky. Okolo sme rozohrali dej, pridali sme dobrú osobu, pridali sme zlú osobu. Zisťovali sme, k čomu veštecky ošetrovaná osoba inklinuje. Tak isto sme pridali úspešnú a neúspešnú osobu. Skúmali sme, kde sa bude uberať dej celej predstavy. Do blízkosti sme pridali duševne chorú osobu a zdravú osobu. Skúmali sme, čo sa bude diať.

Pokračovali sme vo vešteckom naladení miechy v chrbtici. Znovu sme si pred seba dali všeobecné veštecké znaky, veštecké znaky pre zmyslové centrá a veštecké znaky pre miechu. Znovu sme si vytvorili postavičku veštecky ošetrovanej osoby a zisťovali sme, čo bude z dotyčnej osoby vytekať. Pokiaľ išla čierňava, tak je to deštruktívna osoba. Pokiaľ vyteká niečo sivé, tak ide o štandardnú osobu. Pokiaľ idú pastelové farby, tak je to dobrá osoba. Pri chorobe vyteká z chorých miest čierna tekutina. Pri zdravom orgáne vyteká biela farba. Pri duševne chorej osobe je aurický obal odpojený a vzdialený. Pri psychicky stabilnej osobe je aurický obal pevne zakotvený k fyzickému telu.

Pokračovali sme v ďalšom vešteckom naladení, pri ktorom sme zase vizualizovali znaky na odsatie mozgu. K tomu sme si vytvorili postavičku veštecky ošetrovanej osoby a hviezdnu oblohu. K dotyčnej postavičke sa hľadali vhodné obrazy, ktoré naznačovali, či jej kroky do budúcnosti budú úspešné alebo neúspešné.

Na záver sme sa venovali nácviku kineziologických výkonov pomocou špeciálnych tabuliek a virgule umiestnenej v ruke. Treba každej veštecky ošetrenej osoby spraviť základný kineziologický test. Kineziologické veštenie začíname v momente, keď sme sa skoncentrovali do svalov a k tomuto účelu použili veštecké znaky.

Pridaj komentár