Veštecká rada. Poznatky z kontemplačných cvičení. Zhodnotenie vašej náboženskej cesty pomocou náboženského profilu. Boží svet a stav vašich neurónov. Kráčate k Bohu alebo od Boha? Ako napraviť strácanie Božieho sveta. Ako vás Boží svet môže potrestať.

Úlohou mojej Pastorálnej poradne je vypočuť veriacu osobu a snažiť sa jej pomôcť nájsť Boha tak, ako ho v sebe mali svätci rôznych náboženských systémov.

Každý môže prísť do Pastorálnej poradne a vyrozprávať svoj príbeh veriaceho, ktorý hľadá niečo vyššie a niečo dokonalejšie. Niekedy prídu zapálení veriaci, ktorí svoju vieru praktizujú podľa pravidiel tých, ktorí sú iba služobníci Boží a skorej sa snažia žiť podľa dejových obrázkov z Biblie. Teda neočakávajú v sebe živú Božiu prítomnosť tak, ako ju prežívali svätci. Skôr chránia tento odkaz a starajú sa o to, aby prežil aj do budúcnosti. S takýmito veriacimi je komunikácia ťažká, prijali pravidlá náboženského správania dogmatikov a nepoznajú, ako sa správať na ceste svätca k živej prítomnosti Boha v našich mysliach. Nezazlievam im to, možno doteraz nemali inú možnosť a nenašli toho správneho, ktorý by im ako laikom dovolil ísť po ceste svätcov. Takúto možnosť majú teraz v Pastoračnej poradni.

Pastorálna poradňa si kladie za cieľ vešteckými technikami zhodnotiť stav duchovnej cesty k Bohu. Vo vešteckom profile sa vyhodnocujú v prvom rade neurónové oblasti dotyčnej osoby. Robí sa to pomocou automatickej kresby. Táto veštecká technika je rozvinutá hlavne u ľudí, ktorí trpia sklerózou multiplex. Automatická kresba hodnotí, ako sú neurónové oblasti zoštelované. Dá sa z nich veštecky prečítať, ako je na tom človek, ktorý ide k Bohu. Veľmi často veriaci nepoznajú pravidlá tejto cesty a miesto napredovania k Bohu idú k uzatvoreniu neurónov. Uzatvorenie neurónových oblastí často už neobsahuje nič Božie a neuróny pozvoľna začínajú negatívne pôsobiť na fyzické a psychické zdravie dotyčnej osoby.

Príde do poradne veriaca, ktorá je mimoriadne aktívna a oddaná veriaca. Pravidelne chodí do kostola, žije podľa náboženských pravidiel, prispieva na obnovu kostola a podobne. Ja jej v dobrej viere spravím náboženský profil a ona je prekvapená, že jej cesta nie je do Božieho sveta, ale do choroby a psychických problémov. Samozrejme, že dotyčná neprijme náboženský profil a trvá na tom, že sa mýlim a veci nerozumiem. Chápem jej stanovisko a usilujem sa jej vysvetliť, že cesta do Božieho sveta, tak ako ju pociťovali svätci, má svoje pravidlá a zákonitosti. Je už na danej veriacej či pochopí tieto zákonitosti, alebo pôjde cestou iba mŕtveho uctievania Boha cez tradíciu, poznatky a spomienky na živú formu svätcov.

V každom prípade u dotyčnej odvediem takzvanú kontemplačnú liečbu, kde jej do určitej miery napravím jej vzťah k Božiemu svetu. Prevediem v mojej modlitbe kontemplácie k živej forme Božej prítomnosti.

Do Pastorálnej poradne prichádzajú veriaci a často si neuvedomujú, že sú dôležité aj postoje k iným náboženstvám. Aj v tomto smere by nemali byť ľahostajní a prepadať masmediálnej mašinérii. Napríklad islam je zlý a deštruktívny. Tu by mali veriaci zásadne odlišovať fyzické skutky teroristov od náboženských symbolov, ktoré sú zneužívané na politické a mocenské ciele. Arabi vlastne idú od Božieho sveta a výsledkom je čudná psychika, ktorá je agresívna a konfrontačná. Nepridávajte sa vlastným postojom k odporcom islamu. Aj tu sú náboženské obrazy a Boží svet. Skutočne Boží svet nemôže za to, kto ho ako použije. Je dobré mať vo svojej náboženskej praxi zavedenú úctu ku každému náboženstvu a dôsledne oddeľovať Boží svet a skutky veriacich osôb.

Do Pastorálnej poradne prišiel veriaci. Dal si spraviť náboženský profil. Nastúpil živú cestu svätcov a napredoval do Božieho sveta. Rozhodol sa nastúpiť na nemenovanú bohosloveckú školu, po pol roku zatvoril cestu svätca a nastúpil tvrdú cestu dogmatického strážcu odkazu. Výsledok bol taký, že neurónové oblasti preskupil do Božej neprítomnosti a takéto prepnutie neurónov už začalo negatívne pôsobiť na jeho zdravotný stav. Spravil chybu, začal prijímať názory iných na Božie symboly, zabudol sa pýtať Božích symbolov, začal počúvať niekoho iného a nie svoje náboženské symboly. Je mi ľúto toho, že zišiel z cesty, ale na druhej strane je tu zase bojovník a ochranca náboženského odkazu. Nech sa mu v jeho poslaní darí. Veď sme na spoločnej lodi, aj keď každý ideme iným smerom. Tak to v živote chodí.

Pridaj komentár