Slepec od narodenia. Potlačené obrazy a spomienky. Všetko je zvuk a hmat. Hlasivky. Bioenergia v hlasivkách. Reiki v hlasivkách. Dýchanie cez hlasivky. Vnútorný hlas v hlasivkách. Vnútorný spev v hlasivkách. Liečba. Terapia. Meditácia. Tento zápis má aj svoju zvukovú nahrávku MP3. Vyhľadaj.

Pokračujeme v nácviku zvukovej ezoteriky. Stanovili sme si náročnú cestu a to dosiahnuť myseľ slepca od narodenia. Mohli by sme cvičiť myseľ slepca, ktorý oslepol počas života. Mohli by sme cvičiť zvukovú ezoteriku bez tohto slepeckého fenoménu. Ale o čom by to bolo, keby sme si veci zjednodušovali a nestali sa najlepšími? A preto sa usilujeme čo najviac potlačiť zrakové spomienky a nahradiť ich výhradne spomienkami zvukovými a hmatovými. Nech vás neodradia ani nepríjemné stavy po týchto cvičeniach. Budete prežívať ako osoba, ktorá stratila zrak počas života. Nevadí, keď občas sa pri cvičeniach objavia nejaké tie obrazy. Treba ich potlačiť a ide sa ďalej.

Ďalším dôležitým faktorom je koncentráciu do hlasiviek prevádzať na základe koncentrácie do šedej kôry veľkého mozgu. Tu sú jednotlivé zmyslové centrá a z týchto centier v šedej kôre veľkého mozgu sa koncentrujete do oblasti hlasiviek. Hlasivky sa stávajú centrom koncentrácie a tak isto sa stanú objektom tvorby a uvoľňovania bioenergie. Cez hlasivky a nervovú sústavu hlasiviek pôjdu všetky druhy vlastnej bioenergie, ale aj bioenergie zosatej z iných živých zdrojov. Cez jednu aj druhú hlasivku pôjde prúd vzduchu a bude ich rozvibrovávať počas dýchania. Tak isto budete mať pocit, že vnútorné premýšľanie sa z mozgu posunulo do hlasiviek, aj centrum spevu sa presunulo do hlasiviek. Pokiaľ ste sami, tak môžete vydávať tichý zvuk z hlasiviek. Z hlasiviek sa šíri nervový vzruch a bioenergia do všetkých častí vášho tela.

Potom počúvame na cédečku zvuky z bežného života rôzneho druhu, všetko vnímame ako zvuk a hmatovú spomienku. Obrazové spomienky aktívne potláčame. Precvičujeme stavy slepca.

Pokračujeme ďalej a vlastné vnútorné slepectvo sme zobrali ako muzikoterapiu. Sme v miestnosti, ktorú sme ohmatali a nevidíme ju. Berieme v predstave do rúk hudobný nástroj a prejavíme hrou svoje vnútro a svoje nálady. Vyjadrujeme ochotu spolupracovať a vyjadrujeme schopnosť zmeniť sa. Dôležitý je rytmus, improvizácia a podobne.

Pokračujeme v liečení cez hlasivky, ktoré sme rozvibrovali bioenergiou a rôznymi druhmi zvukov. Pokiaľ chceme mať šamanské hlasivky, tak v každej hlasivke máme iné bioenergie a iné zvukové podoby písmen abecedy. Liečbu začneme tým, že skontrolujeme, aké zvuky máme v jednotlivých orgánoch tela. Prirovnáme to k zvuku určitého hudobného nástroja a podobne. Keď intuitívne cítime, že to tu nie je správne, tak cez hlasivky napravíme zvuky v danom orgáne. Bioenergiu spájame so zvukovými efektmi.

Po liečbe sa venujeme meditáciám zvukovej ezoteriky. Skoncentrujeme sa na určité časti tela ako je hlava, ruky, hruď, brucho, nohy a všade cez hlasivky intuitívne vložíme určité zvukové podoby jedného písmenka. To spravíme do každej časti. Potom si predstavíme jednotlivé orgány a do každého intuitívne vložíme zvukovú podobu jedného písmenka. Potom orgány podelíme na časti veľké ako necht na palci a do každej časti vložíme intuitívne zvukovú podobu písmena. Tak isto všade vložíme hmatovú podobu písmena. Pocit, že sme sa dotkli vyrytého písmena v nejakom objekte. Potom všetko zopakujeme s dvomi písmenkami, potom s tromi a aj štyrmi. Nakoniec všade vkladáme kombinácie písmen a samotné slová zo slovnej zásoby .

Nakoniec počúvame etnickú hudbu a vkladáme si ju do jednotlivých častí tela, ako bolo uvedené vyššie.

 

Pridaj komentár