Potrebovala by som vyriešiť situáciu, ktorá vznikla v mojom živote, neviem či je to skúška, ale každý deň sa obávať, čo bude, nie je príjemné. Veľmi túžim vyriešiť celú finančnú situáciu, ktorá vznikla. Chcem sa mať dobre, túžim robiť a venovať sa môjmu synčekovi. Zrejme sa to dá napraviť iba dobrými skutkami, už sa nechcem zamotávať a stále klamať blízkych. Veľmi, veľmi, veľmi sa obávam, ale aj napriek tomu som silná. Proste je toho toľko, že neviem, kde začať.

Požiadali ste ma, aby som sa pozrel na váš osud a to, čo máte skryté v podvedomí. Zo začiatku som sa nechal pomýliť vaším dobrým zakrývaním skutočného podvedomia. No potom sa to ujasnilo. Jednoducho vo vnútri ste malé dievčatko.

Zdravotný stav
Kyvadlo neobkreslilo šedú kôru veľkého mozgu, nervové dráhy v tele, tiež je v tele príliš veľa nefunkčných buniek. Za najhoršie miesto bola označená šedá kôra veľkého mozgu a nervstvo. S tým sa asi nedá nič robiť.

Psychický stav
Aurický obal je dobre zakotvený okolo fyzického tela. Silná koncentrácia vo vonkajšom svete na peniaze. Psychika je stabilizovaná.

Povaha
Všetky psychické prejavy u vás vychádzajú zo šedej kôry veľkého mozgu. Na šedej kôre ste usadená v zrakovom mozgu. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá sa hrá na niekoho iného, ako v skutočnosti je. Zakrývate svoje psychické problémy a vnútornú psychickú labilnosť.
V skutočnosti myslíte a aj ste napojená psychicky na inú osobu so silnou psychikou. Tým prekrývate svoje psychické problémy, ktoré patria do rúk psychiatra. No je to aj určitý spôsob psychickej stability, hrať sa na niekoho iného, ako ste v skutočnosti.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Sú tu obrazy, ako sa dokážete napojiť na iné osoby a byť vždy niekým iným a nikdy nie tým, čo ste v skutočnosti. Dobre využívate svoje psychické schopnosti. No v ľuďoch to vyvoláva neistotu a vnímajú čudné správanie.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Charakterizuje to obrázok rôznych astrologických schém a z toho vyplývajúci chaos, kam máte ísť osudovo. Ale vždy na krátky čas idete životom správne. No dlhodobo, to je veľký problém. Výsledok môže byť chaos. Krátkodobo to vidíte ako dobrú vec, ale v horizonte viacerých rokov to nemusí byť dobre. A na to doplácate.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Nie sú tu žiadne schémy ani obrazy. Zle rozvinutá osobnosť. Myslenie na úrovni dieťaťa. Keď idete niečo robiť, tak sa vždy poraďte s rozumným a dobrým človekom..

Astrológia karmy
Skúmam karmu ľudstva a vašich predkov, ktorá pôsobí v mozočku. Je tam veľa nerozvinutých detských duší. Potom osud osoby s problémovou psychikou a detskou sexualitou.

Astrológia astrálneho tela
Vo vnútri človeka sa nachádza astrálne telo so siedmimi obalmi. Dá sa to prirovnať k figúrke, v ktorej je niekoľko menších figúrok. Celkovo je u vás tento záznam prázdny a čistý.

Astrológia kostí
Skúmam v hmote kostí odtlačok alebo kópiu všetkého, čo ste prežili. Do kostí sa nezapisuje poriadne, čo sa vo vás deje. Nemožnosť reinkarnácie touto cestou z dôvodu chodenia do klinickej smrti a späť.

Astrológia miechy
Nerozvinutý svet na úrovni dieťaťa. Šťastný osud iba pri osobe, ktorá má šťastný osud.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Znovu nerozvinutosť a detská psychika. Zostali ste veľké dieťa.

Astrológia ganglií
Žiadne obrazy, nerozvinuté. Detská psychika.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Veľké dieťa, ktoré všetko zmení na hračky. Silná detská psychika.

Sexuálne podvedomie
Bohužiaľ sa nedá nájsť, nebolo vybudované.

Pred narodením
Ako embryo ste sa zvláštne vyvíjali a dlho vývoj stagnoval, potom sa narýchlo všetko vybudovalo, a poriadne nedobudovalo.

Traumatické udalosti
Okolo vás je veľa čiernych bodiek. Svet dospelých je pre vás veľká trauma. Utekáte do sveta detí.

Špiritizmus
Tým, že ste chodili do stavov klinickej smrti, máte v sebe reinkarnované informačné pole osoby, ktorá bola tiež veľké dieťa, ale vďaka tomu dokázala pôsobiť pozitívne na osud ľudí.

Hviezdy, šťastný osud
Život vedľa silnej a pozitívnej osobnosti, ktorá sa o vás postará.

Pridaj komentár