Venujeme sa tu netradičnej a náročnej oblasti ezoteriky. Cez nácvik klinickej smrti prenikáme do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktoré žila mimo našu planétu. Ide o vyhynutý druh živočíchov, ktorý žil niekedy bilióny rokov pred naším letopočtom niekde v priestore kozmu. Nejde o živé organické bytosti, ktoré ešte niekde v kozme žijú aj v súčasnom čase. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Platí všeobecný zákon, že keď sa v kozme niekde v určitom čase objaví organický život a dospeje do určitej vyspelosti, teda je schopný si zapamätať, čo sa deje okolo neho ako filmová kamera, tak to, čo uloží organická hmota ako spomienky, sa dostáva po ukončení živej existencie do dimenzie sveta mŕtvych. Táto dimenzia je všade tam, kde človek ide do klinickej smrti a doslova zomiera. V tomto momente sa neuróny mozgu nastavia inak a ľudská myseľ môže prenikať do sveta mŕtvych, ktorý preniká celý reálny kozmos okolo nás a často aj samotných ľudí.

Ezoterik si dokáže pomocou zasvätenia a sugerácie skľudnenia a utíšenia nahodiť v neurónoch stav klinickej smrti a to stačí, aby začal prenikať do sveta mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktorá žila alebo ešte žije aj mimo oblasť planéty Zem. K tomuto stavu treba priradiť ďalší stav a to je kozmické vedomie, pri ktorom si nahodí okolo orgánov tela všetko o kozme a psychických prenikoch do kozmického priestoru. Spoja sa tu dva stavy a to klinický stav a kozmický stav mysle. Toto spojenie dovoľuje prenikať do sveta mŕtvych kdekoľvek a ktorýmkoľvek smerom od planéty Zem.

K tomuto stavu treba často priradiť aj stav Silva rezonancií, kmitania, blikania a vibrovania. To s kozmickým a klinickým vedomím dovoľuje prenikať do mikrosveta vo svete mŕtvych. Teda v mikrosvete sú uložené spomienky mŕtvej organickej hmoty aj mimo planétu Zem aj za podmienky, že počas života blikala, kmitala a vibrovala. Bez nahodenia Silva vedomia sú tieto spomienky vo svete mŕtvych nedostupné. V zásade vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty rozoznávame dva dimenzie a to makrosvet a mikrosvet. Makrosvet je priestor väčší ako bunka. Mikrosvet je priestor menší ako bunka.

Ďalej je potrebné, aby si ezoterik otvoril aj seans vedomie. Ide o sugeráciu presunutia hormonálnych žliaz do svalov tela a k tomu pridať náboženskú vieru. To dovoľuje dobre čítať spomienky tých, ktorí robili kontakty smerom k posmrtným informáciám mŕtvej organickej hmoty celého kozmu. Je potrebné veštecky preverovať tieto spomienky, aby sme odlíšili spomienky vo svete mŕtvych, ktoré vznikli z ľudstva a ktoré vznikli z inej organickej hmoty v kozme.

Postupne prechádzame všetkých, ktorí v histórii ľudstva či už vedome, alebo nevedome mali v sebe alebo okolo seba mŕtve spomienky organickej hmoty, ktorá žila mimo planétu Zem. Treba sa poučiť, ako sa takýto kontakt realizoval. V prvom rade živé osoby dostali takéto záznamy do seba počas embryonálneho vývoja. Potom mohli do seba dostať takýto záznam počas prežitia klinickej smrti, a tak isto aj cez tretiu osobu, ktorá zasväcovala určitým rituálom. Do tela zasväcovanej osoby sa vložila niektorá spomienka mŕtvej organickej hmoty mimo planétu Zem. Niektoré osoby robili počas života to, čo im tento zápis prikazoval. Po smrti takejto osoby zápis spomienok odchádza priamo do mŕtvych spomienok danej organickej hmoty vo svete mŕtvych. Pokiaľ sa hore uvedeným posmrtným záznamom iba nalaďoval a počúval tento záznam ako hlas poradný, tak posmrtný zápis danej osoby zostáva vo svete mŕtvych okolo planéty Zem a neputuje do záznamu uvedeného ako spomienky mŕtvej organickej hmoty vo svete mŕtvych.

Cez kombináciu klinickej smrti, kozmického, seans a Silva vedomia je možné kontaktovať tieto záznamy vo svete mŕtvych, a tak isto v magma poliach Zeme. Vždy iba ako turista s fotoaparátom, ktorý si spomína na určitý sen. Nikdy tak, aby ste do seba alebo blízkeho okolia sťahovali niečo zo sveta mŕtvych spomienok a magma polí planéty Zem. Mohlo by to postupne poškodiť psychiku a zdravie. To je základ, aby ste sa kontaktom so spomienkami vo svete mŕtvych zbytočne nedoničili.

Tak isto veľkým problémom je aj triezve a racionálne vnímanie mŕtvych spomienok organickej hmoty, ktorá žila mimo planétu Zem. Najlepšia je koncentrácia do kostí vlastného tela alebo inej osoby. Niekedy je potrebné na triezve a reálne vnímanie napojiť sa aj na 10 kostných systémov naraz. Treba mať na pamäti, že sa tieto fenomény treba naučiť vnímať triezvo a reálne ako dnešní ľudia. Tak isto netreba zaujímať ani negatívny, ani pozitívny postoj. Treba ho mať neutrálny. Treba často posunúť vnímanie času do minulosti, aby ste sa mohli reálne napojiť na to, čo je vo svete mŕtvych.

Začali sme s kontaktovaním spomienok mŕtvej organickej hmoty vo svete mŕtvych do galaxií za súhvezdím Panna do vzdialenosti asi 40 miliárd svetelných rokov od našej slnečnej sústavy. Bolo treba v hlave nastaviť čas 1000 biliónov rokov pred naším letopočtom. Tu sme našli ucelený priestor plný spomienok organickej hmoty mimo Zem a budeme ju volať „ kanibal“. Osoby, do ktorých sa dostal zápis tohto druhu, sa prevažne usilovali robiť z ľudských orgánov niečo ako postavy. To im zvyčajne hore uvedený zápis diktoval. A to aj robili. Na koniec života tento človek splynie so svojimi spomienkami do tohto záznamu vo svete mŕtvych. Niektorí si nechajú od záznamu mŕtvej organickej hmoty mimo Zem nastaviť iba neuróny v tele a poradiť, čo majú robiť. Ale potom si to všetko spravia sami. Do dovoľuje, aby si po smrti uchovali spomienky vcelku obohatené o tento druh skúsenosti. Tento zápis zo sveta mŕtvych dovoľuje lepšie sa vyznať v ľudských orgánoch ako je obvyklé.

Potom sme svoj psychický prienik zamerali za súhvezdie Tukan a vyhľadali za ním najbližšiu galaxiu. Vzdialenosť vo svete mŕtvych robila 100 miliárd svetelných rokov, časovo pred náš letopočet asi 7 biliónov rokov. Tento spomienkový zápis vo svete mŕtvych sme nazvali „ žena“. Osoby, ktoré dostali do seba takýto zápis, sa museli všade klaňať a dotýkať čelom. Potom ich posmrtný záznam odišiel do spomienok mŕtvej organickej hmoty. Pokiaľ necháte tento zápis pôsobiť cez foto turistu na seba, tak máte jedinečný prístup ku každej organickej hmote vo svete živých. A tento zápis využijete ako dopravný prostriedok k živej organickej hmote v kozme.

Potom sme kontaktovali zápis vo svete mŕtvych v súhvezdí Tukan. Vek asi bilióny biliónov rokov pred naším letopočtom. Budeme ho volať „veľká lebka“. Tento zápis sa usiloval cez jednu osobu realizovať do vybratých osôb, ktoré svoj priestor napĺňali geometrickými tvarmi. Po smrti sa zápis z kozmu usídlil v oblasti sveta mŕtvych Zeme a dodnes tu takýchto zápisov funguje požehnane. Teda tieto zápisy sa transformovali na svet mŕtvych okolo Zeme. Neustále zo seba produkujú geometrické útvary. Nás môžu naučiť geometrické vnímanie priestoru okolo nás. Keď sa skoncentrujete na priestor okolo seba, tak ho vo svojej mysli zámerne vnímate ako množstvo geometrických tvarov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.