Bol najvyšší čas, aby ste sa začali detoxikovať od kávy a cigariet. Tukový orgán sa pohol a začal dávať do poriadku orgány tela. Odporúčam pokračovať v modifikácii útvarov v tuku a dať organizmus do poriadku. Ale tento proces sa deje iba vďaka mojim psychoterapiám. Nemáte moc záujem dávať sa do poriadku. Nezáleží vám na zdraví a chcete sa sám zničiť a takto potrestať za hriechy mladosti.

Geriatrická diagnostika 7. neurónových oblastí: kyvadlo neobkreslilo ani jednu oblasť výskytu neurónov. Stupeň chorobnosti je 50, čo je bežiaca chorobnosť. Stav neurónových buniek ako u 100 ročnej zdravej osoby. Totálny nedostatok U vitamínu. Veľa poškodených neurónov ako pri roztrúsenej skleróze. Vplyv agresívnych bielych krviniek. Nezdravé životné návyky.

Geriatrická diagnostika nervstva: kyvadlo neobkreslilo nervstvo. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Príčinou je roztrúsená skleróza a agresívne biele krvinky. Obsah E vitamínu je totálne prepadnutý. Nervové bunky ako u 100 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika pankreasu: kyvadlo ho neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 70, čo je už bežiaca choroba. Silne zatoxikované oblasti. Zmenená chémia pankreasu. Idete a žijete na úkor tohto orgánu. Riziko náhleho kolapsu je akútne. Stav buniek pankreasu ako u 100 ročnej zdravej osoby. Obsah C vitamínu cez kožu je prepadnutý.

Geriatrická diagnostika kĺbových spojov: kyvadlo ich neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 70, čo je bežiaca chorobnosť. Nedostatočná výživa, zápalové procesy. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby.

Geriatrická diagnostika kostnej drene: kyvadlo ju neobkreslilo. Stupeň chorobnosti 70, čo je bežiaca chorobnosť. Stav buniek ako u 90 ročnej osoby. B lymfocyty sú agresívne. Určité genetické mutácie bielych krviniek, ktoré napádajú všetko a hlavne neuróny a nervstvo. Tvorba červených krviniek v poriadku. Tvorba bielych krviniek zmutovala. Rizikový faktor.

Geriatrická diagnostika krvného riečišťa: kyvadlo obkreslilo v poriadku. Stav buniek ako u 70 ročnej zdravej osoby. Delenie nových buniek niekde beží a niekde je už vyčerpané.

Geriatrická diagnostika lymfatického riečišťa: kyvadlo ho neobkreslilo. Stav chorobnosti je 50, čo je bežiaca choroba. Stav buniek ako u 80 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek je u konca. Pohrebisko buniek. Celkovo je lymfatický systém nefunkčný a odstavený.

Geriatrická diagnostika hormonálnej sústavy: kyvadlo neobkreslilo ani jednu žľazu. Stupeň chorobnosti je 40, čo je začínajúca chorobnosť. Stav buniek ako u 100 ročnej osoby. Celkovo nedostatočná produkcia. Delenie buniek je spomalené a všetky oblasti sú silne toxické.

Geriatrická diagnostika blanovitých útvarov: kyvadlo obkreslilo v poriadku.

Geriatrická diagnostika orgánov tela: kyvadlo obkreslilo orgány v poriadku. Stav buniek ako u 40 ročnej zdravej osoby. Delenie buniek sa obnovilo dostatočne a to vďaka tomu, že tuk tela tvorí asi 1000 jednotiek chemických látok. V tuku sa objavili modifikácie „granátové jabĺčka“ a zamerali sa na reparáciu orgánov.

Geriatrická diagnostika imunitná: voči mikroorganizmom je v poriadku. Voči neštandardným bunkám je mnohonásobne zvýšená vedúca k roztrúsenej skleróze.

Pridaj komentár