Vektory transcendentna. Množiny transcendentna. Matice transcendentna. Rovnice transcendentna. Axiómy transcendentna. Filozofia transcendentna. Logika transcendentna. Štatistika transcendentna. Patológia transcendentna. Vedecké transcendentno.

Budeme sa zaoberať problematikou snovej alebo spánkovej ezoteriky. V tejto oblasti sme iba zbierali skúsenosti a poznatky. V matematickom myslení prijmeme pojem limita a to limita slova transcendentno. To je hľadanie všetkých vhodných slov, ktoré sa približujú pojmu transcendentno. Ide hlavne o slová sen, spánok, zaspávanie, priebeh spánku, zobúdzanie, nočný spánok, denný spánok, mikrospánok, ľudský spánok, zvierací spánok, hypnóza, programovanie. Budeme bádať matematicky, aký majú jednotlivé slová obsah a vzájomný vzťah medzi sebou.

Do limity možno namiesto transcendentna dať iný výraz a to napríklad limita spánku a znovu hľadať vhodné slová, ktoré sa sem čo najlepšie hodia a to: fázy spánku, poruchy spánku, emócie, chorobnosť, fyzické a psychické faktory, priebeh spánku, prostredie, kde sa spí a iné. Takto by sme mohli spraviť limity z centrálnej limity. Urobte tak vo svojej mysli.

Vektory transcendentna. Budeme sa venovať hľadaniu vhodného postupu a smerovania v oblasti realizácie snového transcendentna. Vektor pohybu a smerovania z jedného bodu do druhého bodu, aby to malo svoju zákonitosť a svoj cieľ. Rozhodli sme sa, že budeme robiť všetky najvýznamnejšie oblasti ezoteriky, a teda musíme začať realizovať aj snové meditácie. V prvom rade smerujeme k všestrannosti a vo všestrannosti k snovému transcendentnu. To je základný pohyb, ktorý budeme realizovať a dosahovať. Potom sú tu vektory nižšej úrovne a to je zber informácií, poznatkov a osobných skúseností. Prečítali sme množstvo knižiek, či už ezoterických, a tak isto medicínskych. Tiež máme skúsenosti s diagnostikovaním porúch spánku a aj s terapeutickou zložkou ich odstraňovania. Tak isto sú tu osobné skúsenosti z dobrovoľného prerobenia ľudského spánku na zvierací spánok. Vektory pohybu k zberu informácií a vlastných poznatkov. Vektor pohybu od transcendentnej praxe do vlastnej praxe. Vektor pohybu k všeobecným zákonitostiam. Vektor pohybu k didaktickému spracovaniu snovej problematiky na úroveň učebnice. Vektor pohybu k zasväteniam. Ďalšie vektory pohybu v snovom transcendentne realizujte sami.

Množiny transcendentna. Základnou množinou alebo determinantnou množinou je množina snových spomienok živých aj mŕtvych ľudí a zvierat celej histórie ľudstva a to až 600 miliárd rokov pred naším letopočtom. Tieto spomienky sa konkrétne nachádzajú pod vektorovými koordinátami v hlavách živých ľudí a zvierat, tak isto vo svete mŕtvych spomienok organickej hmoty. Tak isto v magma poliach našej planéty, ale aj iných planét, súhvezdí a galaxií. To sú tri základné zdroje získavania poznatkov z minulosti.

Potom by sme mohli tvoriť podmnožiny ako sú snové pochody zvierat a človeka. Potom by mohla byť podmnožina historická, podmnožina aktuálna. Základným prvkom množín snového transcendentna by mohol byť sen.

Matica transcendentna. Chceme dosiahnuť určitý výsledok, kde na jednej strane je požiadavka robiť snové transcendentno, tak aby sme si nepoškodili zdravie a psychiku. Potom musíme voliť také postupy, aby sme tento cieľ naplnili. A preto napríklad nemožno robiť snovú ezoteriku počas nočného spánku, ako to bežne robia niektorí ezoterici. Snovú ezoteriku treba spojiť s hypnózou a denným spánkom, kde je možnosť poškodenia psychiky a zdravia minimálna. Maticu s týmto cieľom by sme nedosiahli, keby sme sa počas nočného spánku naučili vstupovať do snov a to tak, že by sme si to pamätali.

Tak isto tu máme maticu, pri ktorej chceme dosiahnuť alebo hľadať také postupy, ktoré nám dovolia robiť snové meditácie všestranne. Teda je tu potreba preskúmania snových ciest ostatných ezoterikov a z ich snovej ezoteriky vyvodiť všeobecné zákonitosti.

Rovnice transcendentna. V tomto prípade je na jednej strane rovnice všestranný ezoterik a na druhej strane masa alebo určité číslo ezoterikov, ktorí neboli všestranní a nepoznali prax ostatných ezoterikov. Na jednej strane rovnice je ezoterik, ktorému snové meditácie prospeli fyzicky a psychicky a na druhej strane sú tí, ktorých snové meditácie zdravotne poškodili. V tomto prípade budeme radšej za znamienko nerovná sa. A zároveň si vyberieme tú stranu rovnice, ktorá ide k zdraviu.

Axiómy transcendentna. Ide tu o všeobecné zákonitosti, ktoré vznikajú v procese snovej ezoteriky. Základnou axiómou je tu zásada, že tento druh ezoteriky nesmie poškodzovať osud a zdravie. Potom je tu zásada, že v prvom rade ezoterik pozerá aj na procesy posmrtné. Teda čo sa počas snových meditácií bude diať s balíkom spomienok vo vlastných neurónoch. Každý základný prvok transcendentna, teda sen, je hmotná záležitosť. Sny sú hmotné, ale zároveň sú formou hmoty a celého hmotného sveta. Každý sen má svoj obsah, teda niečo hmotné obsahuje.

Čísla. Aký počet snov máme k dispozícii? Nemôžeme určiť presne, ale asi nekonečný počet snov. Aký počet máme tých, ktorí robili duchovný prienik do snových pochodov? Môžeme hovoriť, že ich je menej ako všetkých ľudí a zvierat celej histórie ľudstva. A keby sme chceli spraviť presnejší odhad, tak budeme radi, keď nájdeme do 100 jedincov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.