Tento príspevok sa zaoberá problematikou prieskumu ľudského podvedomia a otázkami, aké poslanie tu každý z nás má, akí boli jeho predkovia, aké je každého sexuálne podvedomie a aký osud bude čakať každého z hľadiska astrológie.Mal som stretnutie s ezoterickým priateľom, ktorý si vždy robil, čo chcel. Jednoducho nebol schopný prijať názor iného a ani v jedinom prípade dobre mienenú radu neprijal. Neustále sme mu viacerí pripomínali, že jeho poslaním je v tomto živote venovať sa poslaniu farára a nie ezoterika. Nechcel to počúvať a jeho podvedomie mu dôsledne ničilo všetko, čo vytvoril. Na dôvažok z meditačnej skupiny odišiel na východ Slovenska do oblasti so silným náboženským zázemím. Zato sa mu aj okamžite podarilo nájsť zamestnanie, získať novú manželku a splodiť dieťa. Dokonca práca, ktorú vykonával, sa motala okolo náboženských vecí v kostoloch. Jeho podvedomie ho intenzívne podporovalo a všetko sa mu darilo. No jeho neochota žiť to, čo má v podvedomí, postupne začala ísť proti jeho osobnému šťastiu. Založil si aj ezoterickú skupinu. Znalosti, ktoré získal spoločným meditáciami v priebehu niekoľkých rokov boli veľké a v tomto prostredí mu dávali štatút výnimočnosti. Zabudol a postupne zabúda, že jeho poslanie tu v tomto živote je venovať sa a vykonávať kresťansko- pravoslávnu náboženskú prax ako farár. Bohužiaľ, jeho túžby, ktoré v ňom vypestovala jeho matka, ho smerujú proti jeho podvedomiu a teda k životným nepríjemnostiam. Chce sa okrášliť ezoterickými schopnosťami a v danom prostredí chce robiť univerzálne náboženstvo zložené z viacerých náboženských systémov. Pragmaticky zabudol, že žije na východnom Slovensku a nie v Prahe. Znovu si chce robiť, čo chce a dobrú radu nedokáže prijať. Tak isto sa správa k svojmu podvedomiu. Zistili sme prieskumom u úspešných ľudí v zahraničí, že kto žije s podvedomím a teda robí to, čo mu dali sudičky do vienka, ten je v živote úspešnejší a šťastnejší. To je skutočne veľký problém, či žiť to, čo si vysnívajú rodičia, alebo človek samotný. Človek si často vysníva určité ciele a túžby bez toho, aby si uvedomil a zistil, čo vlastne v podvedomí má a čo musí akceptovať, aby bol v tomto živote úspešný a šťastný. Ja osobne som pred nástupom ezoterickej praxe tiež žil iba vlastnými túžbami a cieľmi, ktoré čiastočne vytvorili rodičia, spoločnosť a potom ja sám. Neustály neúspech a zdravotné problémy ma doviedli k osobe, ktorá mi dovolila nahliadnuť do podvedomia a môjho poslania tu na tejto zemi. Odvtedy sa všetko postupne zmenilo a ja si už radšej nerobím, čo chcem, počúvam podvedomie a robím to, čo mi prikazuje. Keď si začnem robiť niečo iné, tak trvám na tom, aby ma podvedomie dôrazne upozornilo, že idem nesprávnym smerom. Je to dosť ťažké žiť podľa predstáv podvedomia a odložiť vlastné ambície. Vrátil by som sa ešte k ezoterickému priateľovi, ktorý má byť v tomto živote farárom. Priznám sa, že moc neverím, že niečo vo svojom živote zmení. Napriek tomu mu želám, aby to dokázal. Záverom len toľko, sú medzi nami takí, ktorí žijú v súlade s podvedomím a takí, ktorí nežijú v súlade so svojím podvedomím. Tých druhých osud stíha. Možno si myslíte, že je to nespravodlivé. Takýto názor nemám a je mi ľúto všetkých, čo neakceptujú svoje podvedomie. Zároveň každému z duše želám, aby si našiel cestu k svojmu podvedomiu.

Pridaj komentár