Tento príspevok sa zaoberá problematikou ezoterických cvičení, ktorých základom by mala byť psychiatricky stanovená normálnosť a štandardnosť.Ezoterika a duchovno je oblasť, do ktorej sa radi skryjú ľudia, ktorí su nejako zvláštni alebo aj duševne chorí. Tu v ezoterických sférach sa čudáctvo a čudné stavy považujú za normálnosť. Ba čo viac, očakáva sa, že pri stretnutí to z vás bude cítiť a aj riadne vyžarovať. Keď sa stretnem s človekom, ktorý má ezoterické schopnosti, považuje ma v prvom momente za všedného človeka, ktorý nemá žiadne ezoterické schopnosti. Aké je jeho veľké prekvapenie, keď sa za pár minút rozhovoru zmením z polohy normálnosti do polohy človeka, ktorý sa narodil s ezoterickými výnimočnosťami. Je zaujímavé, že liečitelia, veštci a ezoterici považujú svoje schopnosti a svoj stav za normálny. Najčastejšie argumentujú tým, že sa takí narodili a preto je to normálny stav. Keď ich presviedčam, že to vôbec nie je bežné, že majú skrytú psychickú deštrukciu, tak to vehementne odmietajú. Ani sa im nečudujem. Moje ezoterické schopnosti sú nacvičené a nie su výsledkom fyzického alebo psychického poškodenia. Do vešteckých stavov sa uvádzam a potom sa vraciam do stavu bez vešteckých schopností. Do stavu tvorby silných bioenergetických schopností Reiki sa tiež uvádzam a potom prechádzam do štandardného stavu. Takto sa uvádzam do všetkých stavov. Nie som ezoterik a potom sa uvediem do stavu som ezoterik a zase naspäť. No práve nebyť veštcom, liečiteľom a ezoterikom je normálny stav z hľadiska psychológa a psychiatra. Teda bezpečnou základňou pre ezoterika je aj stav návratu do normálnosti. Zasaď strom, postav dom a sploď syna. Z tohto stavu normálneho správania sa dá bezpečne prechádzať do zvláštnych ezoterických stavov a z týchto ezoterických stavov prechádzať do normálnych stavov. Je nebezpečné v ezoterických stavoch zostávať dlhodobo, ako sa to stáva práve u ľudí, ktorí sa s ezoterickými schopnosťami narodili, alebo ich získali spontánne. Každý ezoterik sa musí snažiť, aby sa neštandardné správanie neobjavovalo nečakane a náhodne. Teda cvičením si ezoterik musí dávať pozor na svoje správanie, na svoj zdravotný a psychický stav. Keď ezoterik na sebe zistí neštandardné správanie, ktoré nedokáže ovládať, tak musí zastaviť svoju duchovnú cestu a venovať sa terapiám a to tak, aby sa vždy bezpečne vrátil zo stavu ezoterickej nenormálnosti do štandardnej ľudskej normálnosti. U ezoterika, ktorý nechce hazardovať, je všetko systematicky cvičené a dôsledne ovládané. Ezoterik s určitým stupňom intelektu chápe, že každá zvláštna ezoterická schopnosť alebo stav skrývajú v sebe aj kus nenormálnosti a teda aj deštrukcie. Niektorých ezoterikov treba vlastne zaradiť do kategórie duševne chorých ľudí, ktorí sa v ezoterickej spoločnosti cítia ako ryba vo vode. Veď cvičení ezoterici tak isto nacvičujú čudesné stavy psychiky, len s tým rozdielom, že sa vracajú naplno do stavov psychiatrickej normálnosti. Dokonca v ezoterických kruhoch je trváca duševná choroba a pretrvávanie v nej vážená viac, ako cvičená schopnosť dostávať sa do zvláštnych psychických stavov. Inou kapitolou je ezoterik, ktorý sa dozná k svojej duševnej odchýlke od normálnosti a tvrdo pracuje na jej zvládnutí. A to je tá správna cesta, ako sa nezničiť a v ezoterike dosiahnuť aj vyššie ciele. Skúste sa nad sebou zamyslieť a pochopiť, že bezpečný ezoterický postup na duchovnej ceste musí mať stabilný základ normálneho štandardného človeka. Vždy vám prajem bezpečný návrat z nenormálnosti do bezpečia normálnosti. Teda každý, kto sa venuje ezoterike, by sa mal nad sebou zamyslieť a zistiť, či sa vo všetkých smeroch správa štandardne a klasicky normálne. Preto sa ako ezoterik venujem aj liečiteľstvu a terapiám. Tento prístup mi dovoľuje kontrolovať svoje stavy a vlastný duchovný rozvoj. Pokiaľ sám vo svojom správaní badám nenormálnosti, tak nasadzujem liečivé meditácie k zvládnutiu svojich deštruktívnych stavov. Dobre si uvedomujem, že ich ignorovanie by sa mi mohlo vypomstiť a spomaliť pri získavaní ďalších schopností. Preto sa neustále v malých dávkach venujem aj stabilizácii psychického stavu.

Pridaj komentár