Tento príspevok sa zaoberá zdravotnými meditáciami na fyzické uši a ich schopnosť vnímať okolie pomocou zvukov.
Na začiatok je vhodné si osviežiť pamäť anatomickou predstavou vonkajšieho a vnútorného ucha. Usadnite do meditačnej polohy a pozorne si prezrite anatomický obrázok. Potom si zatvorte oči a všetko si to podrobne predstavujte vo svojej mysli.

Nedovoľte, aby sa vo vnútornej predstave objavovali iné predstavy alebo nejasnosti. Touto realistickou predstavou kontrolujete schopnosť vytvárať čo najrealistickejšie predstavy z vonkajšieho sveta. U ľudí s meditačnými sklonmi sú vnútorné predstavy skreslené a nekopírujú dobre vonkajšiu realitu. Znovu si otvorte anatomický atlas a prezerajte si anatomické obrázky ucha ale s tým, že sa budete zároveň s pozeraním koncentrovať aj do fyzických uší na svojej hlave. Teda je tu striedavá koncentrácia na obrázok v atlase a na konkrétnu časť fyzického ucha.

Takýmto spôsobom prejdite všetky najdôležitejšie časti vlastných fyzických uší. Nezabúdajte na nervy, lymfy a krvné riečište v uchu. Zároveň sa programujete s predstavou, že vaše uši sú zdravé a dobre fungujú. Čím sú uši chorľavejšie, tak tým dlhšie musí byť každodenné programovanie k ich uzdraveniu. V ďalšom cvičení sa skoncentrujte do obidvoch uší. Ide o rozdelenie koncentračnej pozornosti na dve uši. Zároveň si uvedomujete, že nervstvo ľavého ucha ide do pravého spánkového laloku a naopak. Po tomto cvičení si začnite uvedomovať schopnosť ucha vnímať zvuky vo vašej blízkosti a v značnej vzdialenosti.

Skúmajte, aké vzdialené zvuky z vonkajšieho sveta počujú vaše uši. Na druhej strane si skúste vyskúšať techniku počúvania nervového vzruchu vo vašom tele. Snažte sa počúvať tlkot srdca a po najedení aj trávenie žalúdka, ktorý spracováva potravu. Uvedomujete si, že môžete počúvať vonkajšie zvuky okolo seba a tak isto zvukové dianie zo svojho tela. Zaujímavé sú techniky počúvania úplného nočného ticha v miestnosti. Skúmate, čo všetko ste schopný počuť napriek tomu, že v miestnosti sa nevytvára žiadny zvuk. Keď máte chuť, spravte si meditáciu v prírode a so zavretými očami počúvajte zvuky charakteristické pre les, vodnú plochu, križovatku, hydroelektráreň. Všetko si vychutnajte. Nezabudnite na zatvorené oči. Po určitom čase, keď ste svojmu sluchu dopriali zvyknúť si na to, že ste svojím vedomím v ušiach, môžete pokračovať v ďalších meditáciách na vonkajšie ucho.

Znovu sa skoncentrujete na nervstvo ušného laloku a uvedomíte si, že je tu hustá sieť nervov a nervových spojov, ktoré sa v ezoterike nazývajú akupunktúrne dráhy a akupunktúrne body. Skúste sa na uchu poštípať, alebo pichnúť zľahka špendlíkom. V momente pichnutia sa skoncentrujte na bolesť a nechajte ju prenikať až do spánkových lalokov. Môžete vyskúšať techniku, keď si pošúchate uši dlaňami až dočervena. Po sčervenaní uší koncentráciou vnímate všetky pocity. Znovu si sadnite a počúvajte rôznu ezoterickú hudbu, ako preniká cez orgány ucha až do zvukovej pamäte. Po dopočúvaní sa pokúste znovu oživiť hudbu v pamäťových záznamoch svojej hlavy. Do zvukovej pamäte sa môžete vracať častejšie a vybavovať si zvukové spomienky z rôzneho obdobia vášho života.

Spomínajte aj na vlastný hlas. Takto sa môžete postupne prepracovať aj k špeciálnejším technikám, ktoré sú spojené nie s fyzickým uchom, ale šedou kôrou spánkových lalokov. Na to tu máme špeciálne cvičenie v miestnosti alebo v priestore, kde sa počas vašej meditácie bude nehlučne pohybovať ďalšia osoba. Vy sa pri zatvorených očiach snažíte vnímať osobu na základe bioenergetického vyžarovania.

Odporúčam vám, aby ste všetky ezoterické výkony založené na počúvaní vnútorných hlasov robili cez šedú kôru spánkových lalokov a nie orgánov ucha. Jedná sa o výkony veštecké, ale aj bioenergetické pri diagnostikovaní nervového vzruchu. Môžete si tiež vyskúšať meditácie so zapchatými ušami. Pokiaľ ich budete robiť vonku, tak je rozumné, aby vás sprevádzala iná osoba. Tak isto môžete skúšať techniku počúvania zvukov v okolí bez zraku, ktorý máte zavretý. Týmito cvičeniami rozšírite svoje vedomie do uší. Hovoríme o rozšírenom vnímaní. Zároveň pripravujete svoje zmysly a konkrétne šedú kôru spánkových lalokov na veštecké a liečiteľské výkony.

Pridaj komentár