Tento príspevok smeruje k duchovnému rozmeru sexuálneho podvedomia. Predchádzajúce príspevky vás uvádzali netradičným spôsobom do tejto problematiky. Snažil som sa o filozoficko-básnický pohľad na sex a lásku.

Vyspelejším jedincom v oblasti ezoteriky neušlo, že som používal sexuálnu symboliku sformovanú do magických konštrukcií. Všetko nenápadne smerovalo k Šivovi a Šakti.
Konečne sa spoločne dostávame k Tantra meditácii založenej na náboženskom vnímaní sexuality ako takej.

Aby ste v tejto oblasti pracovali samostatne, musíte mať odcvičený prienik do vývojovo starších neurónov v spánkových lalokoch na obidvoch stranách hlavy. Z tejto pozície by ste sa zamerali na muža a ženu. Začali by ste ich sexualitu vnímať ináč. V ich fyzickom tele by ste objavili božstvo v jogínskom asanovom sede a toto božstvo by malo z pravej strany vrastenú jogínku. Možno ste čítali predošlý príspevok o siamských dvojčatách. To bola iba príprava na Tantru.

Taký príjemný úvod to sexuálnej tantry. Nič si nerobte z toho, pokiaľ nemáte požadované ezoterické schopnosti. Jednoducho mi dôverujte, že to, čo tvrdím, je skutočnosť. Vždy, keď sa sústredíte na muža a ženu z pozície, že chcete vycítiť božstvo sexuality, tak sa vám zjaví jogín a doňho vrastená žena.

Je úplne jedno, či vyciťujete ženu alebo muža. Je úplne jedno, akej orientácie je daný muž či žena. Vždy a na večné časy každý z nás vníma v živom človeku božstvo jeho sexuality. Naše spoločné cvičenie je jednoduché. Zoberte si fotografie mužov a žien. Do fotografií vložte kresbu jogína, ktorý má do seba na pravej strane vrastenú jogínku. Neustále si uvedomujte, že dnešným dňom v každom mužovi či žene uctievate jogína ako Šivu a do jogína siamsky vrastenú jogínku Šakti.

To siamské božstvo sexuality sa stane objektom sexuálnych túžob. Kľudne môžeme hovoriť o transcendentálnej meditačnej ceste. Toto božstvo po správnosti písané ako jedno slovo ŠivaŠakti sa stane objektom našej najvrúcnejšej sexuálnej lásky. Všetko, čo o ŠivaŠakti povieme, myslíme a konáme, je hodné hlbokej pokory a oddanosti. Božstvo ŠivaŠakti je tu večne, je vo všetkých živých ľuďoch. Keď ho narcisticky milujete v sebe, tak ho milujete aj v ostatných ľuďoch. ŠivaŠakti sa stáva najhlbším citom, ktorý nič neprekoná.

Otvoriť vo svojom srdci priestor pre ŠivaŠakti a to na večné časy. Vaša sexuálna energia pôjde cez živé telo partnera do vnútorného sveta božstva ŠivaŠakti. Je to cez vaše telo a vášho partnera alebo ktoréhokoľvek človeka niečo úžasne inšpirujúce a tvorivé. Dáva vám to silu žiť, tvoriť pre ŠivaŠakti. Je neprípustné vo svojej mysli oddeliť Šivu od Šakti. V tom momente ste stratili božský prístup k transcendentálnej sexualite. Šiva je kus Šakti a Šakti je kus Šivu. Vnútorné androchýnne božstvo je prítomné v každom z nás. Teším sa spolu s vami, že sme našli k sebe lásku cez každého z nás v mene ŠivaŠakti.

Pridaj komentár