Tento príspevok pojednáva o osobe, v ktorej sídlil duch a táto osoba bola silne veriaca osoba, ktorá sa modlila za záchranu iných ľudí. Išlo o špiritistku, ktorá trpela fenoménom fantomových bolestí, čo vyvolávalo zvláštne schopnosti v jej mysli, ktoré umožňujú oživovať informačné polia mŕtvych ľudí a s ich pomocou tvoriť bioenergiu presiaknutú modlitbami veriacich.
Dotyčná osoba bola už dlhšiu dobu imobilná a všetok čas trávila na vozíku. Nielenže bola uväznená na vozíku, ale absolvovala množstvo chemoterapií a niekoľko ťažkých operácií. Jeden večer dotyčná osoba nemohla spať a plakala nad svojím osudom. Oľutovala už svoj spôsob života. Spomínala si, ako bola často nepríjemná a ľahostajná voči utrpeniu druhých. Uvedomovala si vlastné sebectvo, ničotnosť a mizériu. Mala pocit, že je to akási spoveď. Skromne a s pokorou žiadala Boha o odpustenie a súcit. Pocítila v tu noc niečo láskavé a príjemné. Bol to pocit dotyku okolo pliec a celého chrbta tak, ako keď sa k niekomu pritúlite v spánku. Mala pocit, že je to šťastná láskavá postava boha samotného. Pochopila, že úprimné oľutovanie vlastných zlých skutkov jej prinieslo Božiu milosť. Toľko príbeh. Čo sa vlastne dialo u dotyčnej osoby v tú noc? Musíme si uvedomiť jej stav, bezvládnosť a ťažká chorobu, ktorá ju priviedla na okraj smrti. V tú noc jej už moc nechýbalo, aby naposledy vydýchla a vstúpila do 6 minútovej fázy ukončenia. V takomto krehkom stave medzi životom a smrťou sa psychika chorej správala neštandardne a mohla vnímať skutočnosť úplne inak. Keď sa dotyčná osoba začala spovedať zo svojich skutkov, tak prišla bioenergia od osoby so špiritistickými sklonmi, ktorá sa často modlí v kostole a tu zhusťuje bioenergiu modliacich, ktorú posiela na ozdravenie iných. V živom tele neznámej špiritistky sídlila duša mladej mníšky, ktorá za svojho života v stredoveku vyliečila veľa ľudí a dnes lieči ako mŕtva duša cez živú osobu. Táto mladá mníška zomierala s túžbou aj na onom svete liečiť ľudí zázrakom. V tú noc po netušenej spovedi sa okolo pliec chorej zhromažďuje bioenergia a preniká do neurónov tela chorej osoby a zvlášť do amigdaly, ktorá sa nachádza medzi epifýzou a hypofýzou. Chorej osobe sa napravuje imunitný systém. Medzi veriacimi osobami sú aj také špiritistky, ktoré zhromažďujú deštruktívnu bioenergiu z náreku modliacich sa. Takáto bioenergia môže viesť k potrestaniu deštruktívnej osoby napríklad tým, že spraví nesprávne rozhodnutia. Pri nácviku špiritizmu som sa už stretol s takýmto druhom zhustenej bioenergie z modlitieb v kostoloch.

Pridaj komentár