Tento príspevok sa venuje problematike mandál a hovorí o zániku živého spojenia medzi svetom mandál a psychikou človeka.
Je to smutné konštatovanie, že už niet väčšieho spoločenstva, ktoré by svoj život odvíjalo od sveta mandál. Snáď iba zbytky Tibeťanov v Indii ešte udržiava mandalovú tradíciu na žive rituálnym sypaním mandál rôzneho druhu. Mandaly Tibeťania sypú z farebných kamienkov. Používajú na to špeciálne upravené náradie, do ktorého jemne udierajú za účelom vysypania drobných zrniek farebných minerálov. Spravidla mandalu sypú zo štyroch svetových strán štyria mnísi. Pri sypaní mandaly znie starodávna hudba. Je to smutné, že tradícia mandál vyhasla a to nielen v Tibete, ale vo väčšom merítku už nie je súčasťou náboženského života žiadneho národa.No kultúru mandál nezahubila iba ruka násilných dobyvateľov, ale celkový rozvoj ľudskej spoločnosti. Jednoducho sa zmenila aj psychika človeka. Uzatvoril sa psychický systém vnímania mandál. Doteraz sa mandalami mohli zaoberať iba ľudia, ktorí mali otvorené magicko – prírodné vnímanie sveta okolo nás. Teda buď to máte, alebo nemáte. A keď to nemáte, tak tradíciu mandál pestovať nemôžete.S týmto som sa nezmieril a meditačnými cvičeniami som popracoval na otvorení prírodného vnímania sveta okolo mňa, a teda aj mandál. Podrobnosti o nácviku si nájdete v Čikung škole. Mne sa podarilo preniknúť koncentračnými cvičeniami do starých neurónov v celom tele. Vám bude na začiatok stačiť preniknúť do starých zvieracích neurónov v oblasti spánkových lalokov. Bližšie o cvičeniach v Astrál sekcii. Na začiatok stačí zvládnuť techniku vypnutia vnútorných myšlienkových pochodov a takto si prezerať mandaly. Žiadne slová, ani v myšlienkach, ani na perách. Svet mandál chce ticho a znovu iba ticho.Po tomto cvičení sa naučte odpútať od civilizácie a spomenúť si na divokú prírodu s pocitom, že už nechcete mať nič spoločného s civilizáciou. V týchto stavoch sa naučte pracovať s mandalami. Stačí si ich prezerať, kresliť a vciťovať sa do mandál, ktoré sme získali prehľadávaním internetových stránok. Na teoretickej úrovni sa zatiaľ musíte spoľahnúť na moje skúmanie. Na moje príjemné prekvapenie pračlovek alebo prírodný človek objavil svet mandál v kameňoch a meteoritoch z kozmu.Pračlovek šaman sa na minerály a hlavne meteority nepozerá z hľadiska praktického využitia alebo predaja, ale na minerál sa pozerá ako na sídlo určitého božstva, ktoré vidí v každom mineráli alebo meteorite. Teda prírodný človek vníma praktické dianie v mineráli alebo meteorite ako sídlo praktického božstva, ktoré mu pomôže. Keď sa vám neskoršie vytrvalým cvičením podarí preniknúť do starých neurónov v spánkových lalokoch, tak vám vnímanie sveta mandál nebude robiť žiadny problém. Táto oblasť sa v spánkových lalokoch volá rohy. Keď svedomitým cvičením do rohov preniknete tak, svet mandál máte otvorený. Cvičte trpezlivo až do momentu, ktorý vám dovolí žiť s mandalami.

Pridaj komentár