Tento príspevok sa zaoberá problematikou vyberania spomienok z dlhodobej pamäte do operatívnej pamäte s tým, že si ho v zmenšenej mierke dokážeme predstaviť v hlave. Pri ezoterickom výcviku si spomienky dokážu niektorí ezoterici predstavovať aj v oblasti hrude, brucha a podbrušia. Špeciálnym výcvikom sa dajú vytvárať spomienky aj v aurickom obale okolo fyzického tela. Aurou tu rozumieme zhustenú tvorbu bioenergií okolo tela. Pod rozšíreným vedomím tu rozumieme tvorbu predstáv mimo fyzického tela. Výnimočne niektorí jedinci dokážu vytvorené predstavy otáčať a pohybovať s nimi rôznym spôsobom a smerom. Pripomína to prezentáciu projektu rodinného domu v počítači z rôznych uhlov pohľadu.Pri diagnostikovaní rôznych duševných stavov som sa v poslednom čase začal zameriavať na schopnosť niektorých pacientov spomínať si na predchádzajúce udalosti. Dotyčná testovaná osoba si zatvorí oči a predstaví si určitú udalosť spred niekoľkých dní. Pokiaľ si dotyčná osoba nedokáže predstavovať spomienky so zavretými očami, tak ide o poruchu koncentrácie. Túto spomienku musí dotyčná osoba nájsť v dlhodobej pamäti a odtiaľto ju dostať do operatívnej pamäte. Ja zisťujem, či si ju dotyčná osoba dokáže predstaviť ako kresbu a či v tejto predstave, ktorá sa podobá trojrozmernej kresbe, je všetko v poriadku. V konkrétnom prípade po epileptickom záchvate nebola dotyčná osoba schopná vytvoriť žiadnu predstavu. Preto musela dotyčná osoba začať kresliť predstavy z vlastnej hlavy. Spomenula si na určitú prežitú udalosť. S námahou vytvorila vnútornú trojrozmernú predstavu a túto sa pokúsila nakresliť. Obnoveniu tvorby obrázkových predstáv sa bude musieť venovať dlhšiu dobu a každý deň musí nakresliť aspoň 5 obrázkov. V inom prípade nebola testovaná osoba schopná predstaviť si v spomienkach budovy v meste. Tak isto musela začať obkresľovať obrázky budov. Po určitom čase si už vedela spraviť predstavu budov, ale tieto na ňu neustále padali. Dostala mapu a musela chodiť do ulíc a zapamätať si čo najviac detailov. Toto zrútenie budov v jej mysli jej naháňalo strach a chodila iba do práce a domov. V ďalšom prípade sa tiež chorej osobe okolity svet zúžil do malých priestorov a dotyčná osoba mala pocity, že sa musí uzavrieť do seba a nemôže fungovať vo vonkajšom svete, lebo tam niet pre dotyčnú osobu miesto. Ďalší prípad si dokázal vybavovať spomienky do obrazovej podoby iba ako vytvorené zo vzduchu. S radosťou hovoril, ako ľahko prechádza stenami budov. V iných prípadoch sa do spomienkových obrazov dostávali rôzne iné predstavy ako rozprávkové bytosti, fotografie duchovných vodcov. U niektorých v obrazových predstavách chýbali ľudia a podobne. Teda z týchto skúseností vyplýva potreba kontrolovať schopnosť tvoriť zo spomienok priestorové obrázky skutočnosti v zmenšenej mierke, teda v prostredí hlavy. Môžu nastať aj prípady, že osoba si spomenie na udalosti zo spomienok a vytvorí si obrazové predstavy skutočných veľkostí okolo seba v bioenergii aury. Všetko okolo seba vidí v reálnych veľkostiach tak, ako v divadle alebo na filmovom plátne. No keď sú v takýchto veľkých predstavách rôzne bludy, tak môže mať pocit, že je prenasledovaná alebo žije v čudnom svete. Jednoznačne by malo platiť, že keď si človek spomenie z dlhodobej pamäte na niektorú udalosť, tak by si ju mal v zmenšenine aj predstaviť. A pokiaľ možno čo najrealistickejšie. Každý ezoterik by si mal túto schopnosť kontrolovať a nedovoliť, aby spomienkové predstavy boli napádané predstavami, ktoré tam nepatria. Mohlo by sa stať, že prestane vnímať dostatočne realitu, čo nie je v žiadnom prípade dobre. Ezoterik by mal vedieť spomienky zhalucinovať pri cvičení a potom vrátiť vedome do čo najreálnejšieho vnímania vonkajšieho sveta. Tiež si treba dávať pozor na to, aby ezoterikom na rôznych kurzoch nevložili do obrazových spomienok rôzne znaky a obrazy uctievaných osôb. Môže to negatívne pôsobiť na ich psychický stav a blokovať vnímanie reality.

Pridaj komentár