Tento príspevok sa zaoberá problematikou zosávania bioenergetických zdrojov systémom reiki. V tomto príspevku budem klásť dôraz na zdroje, ktoré sú vhodné na bioenergetické zosávanie energie.V systéme reiki sa uplatňujú dva základné zdroje získavania bioenergie a jej kumulovania. Nižšie úrovne produkujú bioenergiu priamo v tele liečiteľa reiki. Zvyčajne sa to deje v niektorých oblastiach tela. Môžu to byť slinné žľazy, často to bývajú lymfatické uzliny, ale môžu to byť hrubé črevá alebo šedá kôra mozgová. Tento druh liečby je výhodný vtedy, keď dotyčný liečiteľ bioenergiu tvorí spontánne a prebytky bioenergie by mu škodili. V zásade platí, že tento stav je neštandardný a možno ho považovať za chorobný. Preto pre dlhodobé liečiteľské výkony je vhodnejšie používať vyššiu formu a to zosávanie bioenergie z objektov mimo vlastného tela. Ide o techniku, pri ktorej si spomeniete na sací pud z detstva, keď ste boli kojení. Zároveň z vlastného tela vyšlete bioenergiu vhodným objektom kdekoľvek na svete. Tu si predstavujete imaginárny prsník alebo množstvo prsníkov. Zosávanie bioenergie môže nastať. Nám však v tomto príspevku ide skôr o to, čo sa takýmto spôsobom dá zosávať. V prvom rade to môže byť bioenergia zo živých stromov, ktorá blahodarne pôsobí na činnosť buniek v tele. Môže sa zosávať bioenergia zo všetkých druhov byliniek a hlavne skupín byliniek. Môže sa zosávať bioenergia z rôznych druhov zvierat a ľudí tesne po umŕtvení. Všetko, čo je čiastočne umŕtvené a to vypílené, odrezané a zabité, dáva bioenergiu výdatnejšie, ako to, čo ešte žije a rastie. Tak isto sa dá zosávať bioenergia z rôznych druhov baktérií. K zosávaniu je vhodný aj stav, keď bolo napríklad zabité zviera a energetické zdroje zvieraťa sa dajú intenzívne zosávať. Aj v prípade náhlej smrti človeka sa výhodne zosávajú bioenergetické zdroje. Vhodné bioenergetické zdroje sa vytvárajú pri zahnívaní biologického materiálu. Stiahnutá bioenergia z vínneho kvasenia preniká do kostnej hmoty. Mliečne kvasenie napríklad v silážnych jamách zo zbytkov repy preniká do svalstva. Kvasenie fekálií po ľuďoch preniká dobre do kože. Kvasné procesy kravskej močovky a hnoja účinne prenikajú a liečia ušné orgány. Kvasné procesy v ovocí liečia mozog. Pivné kvasenie liečia dobre hormonálne žľazy. Bioenergia zahnívania ľudského tela v zemi blahodárne pôsobí na lymfatický systém. Bioenergia zahnívajúcich zvierat na vzduchu dobre pôsobí na krvné riečište. Bioenergia pri kvasení chleba vhodne pôsobí na liečbu nervového systému. Objavujeme pri prieskume zdrojov zosávania bioenergie zásadu, že na zosávanie sú vhodnejšie biologické objekty, ktoré boli už odrezané, zabité, rozdrtené a podobne. Vitalita zosávania je lepšia ako pri živých a nijako nepoškodených biologických zdrojoch.

Pridaj komentár