Tento príspevok sa zaoberá problematikou prieskumu aplikácie čakrového systému do praxe. Základom sú teoretické štúdie všetkého, čo bolo napísane o čakrách. Bližšie Čakrová škola. V ďalšej etape bolo veštecké zisťovanie možného použitia čakrových systémov u jednotlivých ezoterikov. V tejto fáze nasleduje aplikačné overovanie výhod a nevýhod rôznych čakrových prístupov.Som rád, že som sa spolu s ezoterickými priateľmi prepracoval až k aplikácii čakrového systému. Nepatrím k tým, ktorí majú vytvorený čakrový princíp od narodenia. Domnievam sa, že som mal v čakrovom systéme chaos a vo fyzickom tele fungovala iba čakra hrdlová a pupočná, ostatné boli vyosené a nefungovali. Na druhej strane to, že nemám otvorený čakrový systém od narodenia ani žiadnymi zasväteniami, mi dovoľuje sledovať proces vytvorenia čakrového systému od základov a takto pochopiť, čo všetko treba absolvovať od stavu nemám čakry k stavu mám dobre fungujúci čakrový systém. Ďalšou výhodou je možnosť poučiť sa na výhodách čakrových systémov iných ezoterikov. Môžem nezávisle posúdiť, ako majú čakrový systém vybudovaný, aké to má výhody a nevýhody z hľadiska zdravotného a psychického. Môžem porovnávať čakrové systémy budhistické, hinduistické, pravoslávne, kresťanské, židovské a iné. Môžem skúmať aplikácie čakrových systémov v liečiteľstve vedúce k náprave zdravia chorej osoby. Môžem skúmať, ako sa dá využiť čakrový systém na duchovnej ceste a tiež aké výnimočné schopnosti sa čakrovým systémom môžu dosahovať. Nevýhodou je, že budem musieť dlhšiu dobu tvrdo a svedomito cvičiť, než dosiahnem úroveň tých, ktorí majú čakrový systém už otvorený a dlhšiu dobu ho aktívne prevádzajú. Na druhej strane neustále cvičenie a zdokonaľovanie čakrového systému dáva množstvo písomného materiálu pre moju internetovú stránku. Poniektorí sú otvorením východného smeru nadšení a unesení hneď k najvyšším métam bez toho, aby zvládli základnú úroveň. Musím ich krotiť a trvať na tom, že niet sa kde ponáhľať a treba dôsledne všetko skúmať a cvičiť. Rýchly postup by mohol priniesť veľa chýb a chaosu. Tak sa treba ukrotiť a pekne všetko nechať dozrieť. Jedno je už isté, že bez otvorenia zvieracej psychiky a nácviku prírodného spôsobu myslenia nemožno systematicky čakry cvičiť. Prienik do starých neurónov v spánkových lalokoch je nutnosťou, od ktorej sa odvíja základ prieniku do čakrového systému. Naviazanosť na vývojovo mladšie neuróny nevedie k čakrovému systému. Koncentrácia a prienik do mladších neurónov vedie do systému štyroch pováh opísaných v Psyché škole. Prienik do starých neurónov vedie práve k otvoreniu čakrového systému cicavcov. Pozor, primáty, kde patrí aj človek, operujú z mladších neurónov. Cicavce, prírodné národy a šamanizmus operuje zo starých neurónov a vytvára čakrový systém v nervstve fyzického tela. Prienik do starých neurónov sa nacvičuje v Čikung škole a Astrál sekcii. Pri prieskume sa vytvoril aj problém a to kde vlastne budovať čakrový systém či vo fyzickom tele, alebo mimo neho. Mimo tela sa čakrový systém nachádza v aurickom obale okolo fyzického tela. Tu je nutnosť prísunu bioenergie buď z tela vlastného, alebo zosávať bioenergiu z iných živých zdrojov. Podotýkam, že bioenergiu musíte dodávať neustále. Tí, čo majú krásne a prepracované čakry v aure ako farebné kotúče, musia neustále na ich udržanie dodávať bioenergiu často z vlastného tela na úkor zdravia. Aj trvalé zosávanie z iných zdrojov je náročná záležitosť. Zatiaľ sa prikláňam k budovaniu všetkého čakrového systému vo vnútri fyzického tela a nie v aurickom obale. Som za to, aby sa v aurickom obale vytvárali iba ako dočasné objekty za určitým účelom. Ďalej sa budem usilovať skúmať jednotlivé čakry v hlave, v krku, hrudi, v žalúdku, v črevách, ako fungujú a čo ovplyvňujú. Keď je človek v mladších neurónoch, tak to vedie k logickému ponímaniu sveta. Keď sa usadíme v starých neurónoch vlastného tela, tak budeme reagovať na základe pudov. Pod pudmi tu rozumieme pud rozmnožovací, obživný, teritoriálny a ďalšie. Na záver spomeniem ešte techniky Feng shui, ktoré pôsobia úpravou prostredia na túto zložku zvieracej psychiky. No Feng shui môže mať aj ľudský rozmer a vytvárať čakry ľudské a to v oblasti ústnej dutiny, temenného mozgu, mozočku a hrdla. Všetko v Psyché škole. Môžeme hovoriť o dvoch základných systémoch čakier a to čakry vychádzajúce z mladších neurónov a čakry vychádzajúce z vývojovo starších neurónov. Do týchto dvoch systémov bude zapadať systém sexuálnych čakier, vytvorených sexuálnymi aktivitami človeka a cicavca. Celkovo možno tušiť, že tieto dva čakrové systémy sa budú dať rozvíjať a zdokonaľovať. Budem sa musieť pozrieť, ako sa tieto dva systémy rozvíjali z hľadiska histórie. Neskoršie dám vedieť.

Pridaj komentár