Tento príspevok sa zaoberá retrospektívnym pohľadom na to, čo všetko sme v Sexuálnej škole skúmali, objavili, cvičili a využívali v terapeutickej a ezoterickej praxi. Po určitom čase je vhodné sa obzrieť dozadu a vypracovať určitú úvahu, čo sme meditovali a kde máme v budúcnosti uberať. Jeden z prístupov v Sexuálnej škole je prístup sexuologický, ktorý sa zaoberá na sexualitu ako fyzickú záležitosť. Prioritou v tomto smere je hodnotenie, či je človek sexuálne normálny, alebo trpí určitými okrajovými úchylkami, ktoré nevie spratať do zákonného správania. Ide o pedofíliu, zoofíliu, nekrofíliu, masochizmus, sadizmus, fetišizmus, fekalofíliu, homosexualitu, asexualitu, exhibicionizmus, lesbizmus a incest. Možno ešte ďalšie úchylky. Všetky tieto úchylky sme sa snažili cvičiť v obrazovej podobe v pamäti uloženej v hlave. Potom sme sa venovali psychologickému rozmeru Sexuálnej školy, kde sme sa venovali všetkému, čo súvisí v ľudskej spoločnosti so sexualitou a to umenie, sexepíl, povahy a sex, mužská a ženská sexualita, sexuálne techniky, pornografia a intímny sexuálny život. Nasledoval prístup terapeutický a to na základe vyciťovania aktivity nervového vzruchu v sebe a u druhých osôb. Tu už treba mať špeciálnu schopnosť počuť a vnímať sodíkovo – draslíkový režim v nervových zakončeniach. Ďalej tu je potrebné dostatočné otvorenie schizofrenickej povahy a vyciťovanie iných pri potlačení svojho ja. Bližšie v Psyché škole. Bez týchto vytrénovaných schopností sa táto oblasť robiť nedá. Nervový vzruch sme skúmali v hlave, podbruší, v ústach, na temeni hlavy, mozočku a v hrdle. Tu vznikajúci vzruch plynúci z ľudskej sexuality vytvára základ ľudského sexuálneho podvedomia. Zistené stavy sme aj nacvičovali, čo možno rátať do oblasti ezoterickej duchovnej cesty. Do tejto oblasti spadá aj vyhľadanie sexuálnych spomienok človeka. To sa dá iba vtedy, keď máte alebo ste nacvičili veštecké schopnosti. Bližšie vo Vešteckej škole. Môžete účinne skúmať vlastné sexuálne zážitky, ale aj tých druhých, poklal je to súčasť terapeutického procesu. Napríklad vyhľadať sexuálne spomienky u znásilnených žien v detstve a zbaviť ich vnútornej traumy. Vytvárali sme si aj mentálny program na oživovanie sexuálnych spomienok a vytváranie sexuálneho bioenergetického vzruchu ako súčasť sexuálne príťažlivej osoby. Tu je už potrebná schopnosť silnej koncentrácie do nervstva tela v danej oblasti a produkovať tu bioenergetický vzruch podfarbený sexuálnymi predstavami a pocitmi. Ide o schopnosť spadajúca do reiki alebo ľudského biomagnetizmu. Teda práca s vlastnou bioenergiou vznikajúcou pri chemických pochodoch v ľudskom tele. Do tejto oblasti spadá prieskum a nácvik zvieracej sexuality, ktorá je založená u cicavcov na automatickom pude rozmnoženia a je viac čuchový ako obrazový. Je založený na zaniknutom feromónovom centre v nose a automatický chemických reakciách tela, ktoré sa dajú vyvolať užitím erotizujúcich látok. No aj tu je dobré mať schopnosť si vedieť vsugerovať imaginárne užitie chemických látok. Ide o schopnosť placebo. Dáte si cukrovú tabletku a bez výhrad silne veríte, že je to afrodiziakum. Ide o chemický čistú formu. Bližšie v Sugestívnej škole. Fyzické užívanie chemikálii má svoje vedľajšie účinky na fyzické a aj psychické zdravie. Uvedením sa do stavu zvieracej rujnej sexuality sa dostávate do mimoriadne ukľudňujúcich a blaženostných stavov. Bližšie nácvik v Čikung škole. Do tejto oblasti patrí aj problematika migrenozných stavov, u ktorých sa v mozočku zablokuje aj na niekoľko hodín jedna sexuálna spomienka. To vyvolá prudkú tvorbu bioenergie na jednom mieste nervových zakončení. Migréna sa likviduje akupresúrnym tlakom prstov na kožu a svaly tela. Možnosť likvidácie aj udržaním viacerých sexuálnych obrázkov naraz. Migrenózne volty sme si zámerne vyvolávali a potom sme sa ich učili ovládnuť pre liečiteľské procesy v ľudskom tele. Teda zvládnutie migrény ako duchovná cesta v chorobe. Ďalší rozmer je vytvorenie sexuálneho magického spôsobu myslenia prírodného človeka. Bližšie Magická škola. Pribudla tu schopnosť vnímať svet ako prírodný človek pomocou rituálov a nie logiky. Prenikli sme aj do sexuálneho podvedomia a dokážeme zistiť formovanie sexuálneho vzrušenia, povrchovej sexuality, pohlavnej sexuality a intímnosti počas detstva. Tu treba mať schopnosť preniknúť svojou mysľou do neurónových štruktúr v ľudskom tele teda operovať z neurónov a z pozície neurónov sa na tento svet pozerať. Teda doterajšie zameranie bolo viac psychologické, psychiatrické, sexuologické, terapeutické a liečiteľské. Ide o ezoteriku západného, respektívne rozumového postupu s cieľom spoznať a ovládnuť vlastnú sexualitu. V poslednom čase nastupujeme takzvanú východnú cestu, ktorá je založená na prieniku ľudského vedomia do vývojovo starších neurónov. Bližšie Astrál sekcia. Ide o náhľad na svet ako prírodní ľudia šamanského typu. Bližšie Čikung škola. Na túto úroveň treba ovládať prácu s virguľou. Diagnostika čakier z nakreslených obrysov postavičky. Ďalej tu potrebujete schopnosť vnímať tvorbu a presun nervového vzruchu v tele. Môžeme to volať aj senzibilita. Nutné je mať otvorenú schizofrenickú povahu a schopnosť vciťovať sa do iných ľudí. Potrebujete tu aj mať veštecké schopnosti. Ďalej je tu potrebná schopnosť vyjadrovať sa automatickým písmom. Nácvik grafológie. Nutná je aj schopnosť zosávať bioenergiu zo živých objektov a hromadiť ju vo vlastnom tele alebo v aure okolo tela. Ďalej je tu nutná určitá vzdelanostná úroveň, treba poznať božstvá jednotlivých náboženstiev, písomníctvo jednotlivých národov. Tak isto je dobré ovládať zásady Feng shui. Patrí sem aj schopnosť vnímať vo veciach božský princíp ako prírodní ľudia. V každej veci, v každom objekte vnímať božstvo. K vzdelanostnej úrovni je nutné naštudovať všetko o čakrách a mať naštudované základy symbolického spôsobu vyjadrovania nie pomocou abecedy, slov a viet, ale vyjadrovanie pomocou obrazov. Už sami vidíte, čo všetko je potrebné ovládať a poznať, aby ste mohli samostatne a aktívne pracovať na vlastnej duchovnej cesty v oblasti sexu a čakier. Čakrovou sexualitou sa ďalej budeme zaoberať v Tantra sekcii ako logické vyústenie rozumového prístupu k prírodno – náboženskému prístupu.

Pridaj komentár