Tento príspevok sa venuje nácviku vnímania kozmu na základe terajších vedeckých poznatkov. Zároveň sa nacvičuje vytváranie plasticko – pohybovej predstavy. Napájame sa na ľudí, ktorí sú celoživotne ochrnutí a tento handicap im transformuje ich pozemské vnímanie na kozmické vnímanie.
Cvičenia zahajujeme usadením do základnej jogínskej asany. V asane sedíme určitú dobu, až kým nadobudneme pocit, že sme úplne ochrnuli a začíname nadobúdať pocit zmeny vnímania z pozemského na kozmické. V predchádzajúcom cvičení sme nacvičovali pohybovú, trojrozmernú predstavu o planéte Zem a jej pohyb okolo vlastnej osi, ale aj okolo Slnka. Všetko si riadne precvičte. Je rozumné sa aspoň jeden rok vracať ku každému cvičeniu, kým sa nevytvorí trvalý stereotyp. Je vhodné si uvedomiť, že naša slnečná sústava je súčasťou Mliečnej dráhy, ktorá sa javí ako obrovská rotujúca špirála okolo určitého stredu, teda veľký pohybujúci sa disk. Súčasťou tohto disku je aj naša slnečná sústava. Disk vytvárajú nekonečné množstvá iných planetárnych sústav, ktoré môžu vytvárať rozsiahle galaktické priestory. V hlave si vytvoríme malú priestorovú diskovitú predstavu kozmu, cez ktorú z jedného okraja k druhému prechádza čierna diera. Celým kozmickým diskom sa preháňajú kométy. To by na začiatok stačilo. Neskoršie túto predstavu budeme zdokonaľovať a vnímať čo najviac priestorovo. Z tejto predstavy sa vrátime do našej slnečnej sústavy a podrobnejšie budeme modelovať čo najpresnejšiu predstavu o Slnku v podobe zmenšenej makety. Vyhľadajte si knižky o slnečnej sústave, prípadne pomocou internetového vyhľadávača zadajte heslo SLNKO. K predstave Slnka pridávame textové charakteristiky a usilujeme sa všetko formovať do makety, okolo ktorej sa môže zo všetkých strán pohybovať. Zároveň si uvedomujeme, že Slnko je našou najväčšou plynnou hviezdou. V porovnaní so Zemou je asi 300 000 krát hmotnejšie. Na Slnku je všetko vlastne plynná látka. Všetko sa skladá zo 70 percent vodíka a 30 percent hélia. Na rovníku sa pohybuje Slnko najrýchlejšie a na póloch pomalšie. Slnko je ako megagigantická nukleárna pec. Slnko je zdrojom svetelného žiarenia, ktoré doslova hmotne pôsobí na celú slnečnú sústavu. Slnečná činnosť sa mení v priebehu 11 rokov. Svoju myseľ je treba naladiť tak, aby ste sa v tomto modeli mohli pohybovať ako v skutočnom kozme. Uvedomujeme si silu Slnka a schopnosť kontrolovať pohyb ostatných planét našej slnečnej sústavy. V kozmickom disku obieha z jedného bodu do toho istého bodu 250 miliónov rokov. Máme snahu si to všetko v zmenšenej makete predstaviť. Je to zvláštny pocit. Pri predstave pohybu Slnka a celej slnečnej sústavy máme pocit, že počas 250 miliónov rokov sa asi 4 krát stočí v menšej špirále okolo seba s celou slnečnou sústavou v rámci kozmického disku. Už začínam cítiť, že postupne vo svojej mysli vymením doskovitý model kozmu za reálne preskúmaný model dnešnej civilizácie. Tieto meditácie sú také oslobodzujúce a mám pocity návratu do obdobia môjho narodenia.

Pridaj komentár