Zdroj: www.aeclectic.net

Tento príspevok pojednáva o tarote, ktorým sa skúma činnosť starých zvieracích neurónov a novších ľudských neurónov počas noci, keď človek spí.

Tarotové karty som si stiahol z Tarotovej gálerie a dal rozmnožiť cez farebnú kopírku. Potom som si tarotové karty rozložil pred seba a každú som si veľmi pozorne prezeral. To, čo má zaujalo na tomto tarote, boli biele tenké čiary uzavreté do určitých objektov. Každú kartu som sa snažil uložiť do pamäte, ako som to robil pri ostatných tarotových kartách. Teda postupujem systémom klasického zapamätávania. Zároveň som si uvedomoval, že tento tarot vytvorila určitá osoba, ktorá je alebo bola určitým spôsobom veštecky nadaná. Často si zavriem oči a vciťujem sa do osôb, ktoré takéto tarotové karty používajú. Je to určitý veštecký výkon. Zisťujem, alebo lepšie povedané cítim, že osoba, ktorá ich používa, sa špecializuje do oblasti psychoterapií a to do snovej oblasti. Začínam si uvedomovať, že tento tarot ide do neurónov a to v dobe spánku.

Zároveň sa nimi dá vnímať, čo sa v noci v neurónoch tela deje a či toto dianie podporuje dotyčnú osobu, alebo ide proti nej. Všetko tu vnímam pomocou určitých predstáv, ktorých základom je zistiť pragmaticky, čo sa v neurónoch deje. Nejde o prístup náboženský. Nepýtam sa, aké božstvo tu sídli. Sám na sebe zisťujem, do akej miery ma dianie v neurónoch podporuje. Zisťujem, že vývojovo staršie neuróny ma aktívne podporujú a mladšie ľudské neuróny sú voči mne pasívne. Túto pasivitu nepovažujem za dobrú. V ďalšie dni si tarotové karty znovu rozkladám pred seba a začínam s nimi komunikovať magickým spôsobom. Karty si ukladám na povrch tela a vnímam ich cez pocit, že spím. V ďalší deň dávam k sebe dve karty obrázkovou časťou a prejavujem nad kartami úctu a vážnosť.

Pri ďalšom magickom prístupe vyhadzujem karty pred sebou a tieto voľne padajú predo mňa na zem, znovu si ich prezerám a vytváram si k nim veštecký vzťah. Po magickom kontakte nasleduje praktická práca s kartami a to veštecký výkon voči iným osobám. Skúmam činnosť ich neurónov a ako túto činnosť napraviť. Buď im odporúčam užiť nejaké bylinky, dať si pod hlavu obrázok alebo samotné tarotové karty. Musím však konštatovať, že tento čiarkový tarot je príliš špecifický, aby sa stal súčasťou pravidelných meditácií.

Pridaj komentár