Tento príspevok sa zaoberá problematikou liečby pomocou mentálnych programov založených na každodennom programovaní a snívaní o svojom vyliečení. Táto problematika sa podrobnejšie preberá v Silvovej škole a Sugestívnej škole.V organizme niečo nefunguje dobre a preto to treba napraviť pomocou dlhodobo trvajúcej psychickej aktivity. Zoberieme si na pochopenie príklad, pri ktorom ide o vyliečenie dlhodobo pretrvávajúcej choroby pľúc. Dotyčná chorá osoba vyskúšala všetky možné aj nemožné postupy, aby vyzdravela, prešla množstvom vyšetrení u lekárov a liečiteľov, užíva množstvo syntetických, ale aj prírodných produktov. Jednoducho nič nepomohlo, aby sa pľúca vyzdraveli. Pacient s touto chorobou rezignoval na to, že by mu niekto jeho pľúca vyliečil. No nevyskúšal samoliečiteľstvo. Ide o to, že sa prestane spoliehať na lekárov a liečiteľov a zoberie veci do vlastných rúk. Teda rozhodne sa vytvoriť vo vlastnej psychike mechanizmus na vyliečenie. Pacient začne svojou aktivitou prinucovať svoj mozog a svoj organizmus, aby sa vysporiadal s chorobou pľúc. Keď sa dotyčný rozhodne pre takýto druh samoliečiteľstva, tak bude sa musieť pripraviť na to, že všetko zoberie do vlastných rúk a každodenne niekoľko rokov bude svedomito na ozdravení pracovať. Prečo každý deň a niekoľko rokov? Preto, že liečba a ozdravenie pľúc bude postupovať pozvoľna milimeter za milimetrom. Preto, že vo svojej mysli musí vyrobiť program, ktorý takúto liečbu zabezpečí a tento program mnohoročným opakovaním dostane do štádia už trvalého stereotypu. Tak, ako ste sa v škole naučili písať, tak bolo nutné si písanie fixovať opakovaním niekoľko rokov. Tak, ako keď sa naučíte jazyk niektorej krajiny, je nutná mnohoročná prax, aby ste reč zautomatizovali a nezabudli. Často používam príklad splachovacieho zariadenia na záchode, kde toto zariadenie sa samé automaticky napúšťa bez toho, aby ste sa tomu museli nejako špeciálne venovať. A takto by mal v mysli postupne fungovať mentálny program na ozdravenie, ktorejkoľvek choroby či už fyzickej, alebo psychickej. Je samozrejmosťou, že pokiaľ je stav mimoriadne zložitý a komplikovaný, tak sa tvorbe mentálneho programu treba venovať vlastné celé dni. Takto to je napríklad pri rakovine. Tu dotyčná osoba musí odísť z práce, zabudnúť na rodinu, priateľov a svoje koníčky. Jednoducho povedané vrhne sa do každodenného programovania a tvorbe mentálneho programu bude venovať všetok čas počas celého dňa. Čím je prípad choroby zložitejší a čím je pacient starší, tým viac času musí tvorbe mentálneho programu venovať. V staršom veku takýto druh mentálnej liečby bude trvať viac ako dva roky. Jediná oblasť, kde sa nedá mentálna liečba použiť priamo, sú deti do určitého veku a to pokiaľ sa nenaučia čítať a písať. Teda kým sa nedostanú do 4. ročníka základnej školy. Aj v takomto veku sa dá pod dozorom staršej osoby vytvárať mentálny program. U detí nižšieho veku, ktoré sa nemôžu aktívne zúčastniť na vyzdravení, pripadá do úvahy možnosť, aby mentálny program v prítomnosti nacvičovala osoba, ktorá sa o dieťa stará. Teda táto osoba vytvára vo svojej mysli mentálny program tak, ako by mala chorobu dieťaťa. Ideálne je, keď tak robia napríklad obidvaja rodičia. Ako sa vlastne takýto program buduje ? Ide o to, aby ste sa chorobným stavom zaoberali v myšlienkach a hľadali určitú logiku liečby. Dôležitá je vizualizácia choroby a vizualizácia vyzdravenia. V mysli si programujúca sa osoba vytvára menšiu priestorovú maketu choroby a postupu vyliečenia. Tu by sme programovanie a tvorbu mentálneho programu mohli rozdeliť na choroby fyzického tela a choroby psychiky. Na začiatku takéhoto programovania je v prípade fyzickej či psychickej choroby potrebné naštudovať si anatomický atlas a mimoriadne dobre poznať svoje telo a všetko, čo je v ňom a ako to funguje. V ďalšom postupe si zistime a naštudujeme o priebehu choroby čo sa len dá. Využijeme možnosť konzultácie chorobných stavov a ich vývoja. Takto urobíme preto, aby sme programovaním zabránili zhoršovaniu stavu. V ďalšej etape sa zameriame na vizualizáciu zlepšovania stavu. Pokiaľ to zdravotný alebo psychický stav vyžaduje, tak sa pokračuje v braní potrebných terapií, ale s tým, že sa neberú plné dávky a to preto, aby sa vytvoril priestor na pôsobenie mentálnych programov. Uvediem jeden prípad, ktorý som mohol určité obdobie riadiť a sledovať. Dotyčná osoba bola žena a poškodil sa jej menštruačný cyklus. Tento cyklus vynechával a keď sa dostavil, tak bolo silný a v niektorých momentoch hrozilo, že príde k radikálnemu zásahu zo strany lekára. Daná osoba takýto zásah odmietala a nebola ho ochotná postúpiť. Dohodli sme sa, že k lekárovi pôjde iba vtedy, keď sa krvácanie nebude dať zastaviť a strata krvi bude značná. Takto sa stalo počas mentálnej liečby dvakrát. Dotyčnej som zohnal literatúru s obrázkami maternice, ktoré počas 6 mesiacov neustále kreslila a obrazovo programovala nápravu menštruačného cyklu. Zároveň si čítala a precvičovala Silvovu metódu. Počas tohto obdobia tvorby mentálneho programu brala neustále vhodné bylinky a lieky. Dnes už dotyčná osoba nemá menštruačné problémy. Pokúsil som sa tu prezentovať inú možnosť liečenia aj ťažkých stavov a to formou samoliečenia, pri ktorom využijete Silvovu techniku vytvárania mentálnych programov.

Pridaj komentár