Sugerácia úplného ochrnutia a zdecimovania miechy. Otvorenie vnútorného priestoru ako u ochrnutých ľudí. Nahranie našej slnečnej sústavy dovnútra. K tomu súhvezdia severnej polárnej oblohy – Veľký voz, Malý voz, Drak a Kasiopeja. Pridáme Cefeus a ako nové dodáme súhvezdie Žirafy.

Ako je zvyčajne bežné pri nácviku tejto sekcie, je nutné usadnúť do vhodnej asány a znehybnieť čo najviac. Potom je potrebné si čiastočne v tele a hlavne na psychickej rovine vsugerovať a uveriť, že ste ochrnutí. O tomto stave sa nepochybuje a udržuje sa trvale počas celého cvičenia.

V tomto psychickom stave a nie fyzickom ochrnutí sa postupne vo vás otvorí vnútorný priestor tak, ako je to u ľudí s úplným alebo čiastočným ochrnutím. U týchto ľudí dovoľuje psychika v ich hlave vytvoriť čudesné zopnutie neurónov a máte pocit akéhosi astrálneho putovania v nejakom priestore.

Do tohto priestoru si postupne nahráte veci okolo celej našej slnečnej sústavy a k tomu model celej našej Galaxie. Ide o rotujúci disk s množstvom ramien. Keď toto zvládnete, pokračujete v nahrávaní jednotlivých najbližších hviezd, dvojhviezd, hmlovín a ďalších galaxií do vnútorného sveta. Nateraz sme si nahrali časť kozmickej oblohy v oblasti Malého a Veľkého vozu. V mytologickej rovine hovoríme o Veľkej a Malej medvedici. Pridali sme súhvezdie Draka a súhvezdie Kasiopeja. Teraz postúpime ďalej a pridáme Cefeus.

Nácvik vnímania a uvedomenia si kozmického priestoru slúži nielen k účelom jogínskeho charakteru, ale aj na účely veštecké. Záujem o kozmos vedie aj k vešteckým výkonom, ktoré dovoľujú veštecky ošetriť osobu smerom do budúcnosti. Teda jednoduchá predstava dotyčnej osoby a vnútorné predstavy, čo ide robiť. K tomu predstava určitej časti hviezd. Potom to všetko zmiešať a zistiť, aké obrazy sa vám objavia, či to bude úspech, niečo nejasné alebo neúspešné.

Pri vytváraní vnútornej plastickej predstavy je vhodné si uvedomiť vzdialenosti vo svetelných rokoch. Uvedomenie si vzdialenosti vo svetelných rokoch umožňuje dať celej vnútornej predstave priestorovosť. Viem, že tieto rozmery nebudú reálne, ale môžete to vytvoriť v určitej mierke. Napríklad jeden svetelný rok bude jeden milimeter. Treba si uvedomiť aj to, že niektoré hmloviny majú svoje rozpätie a to je tiež udávané vo svetelných rokoch. V jednotlivých súhvezdiach máme hviezdy, dvojhviezdy, hiezdokopy, rádiové zdroje ako pozostatky hviezd. Veľkú pozornosť treba venovať galaxiám v jednotlivých súhvezdiach.

Teraz sa však podrobnejšie venujme súhvezdiu Žirafa. Leží medzi súhvezdím Polárky a súhvezdím Povozníka. Toto súhvezdie je mimoriadne nevýrazné. Nachádza sa tu hviezda, ktorá produkuje 180 krát viacej svetla ako naše Slnko. Je vzdialená 3 300 svetelných rokov. Potom je tu hviezda Camelopardalis vzdialená 500 svetelných rokov. Ďalej tu máme planetárnu hmlovinu NGC 1501, vyzerá ako oválna plocha. Nájdeme tu aj NGC 1502 ako otvorenú hviezdokopu. Priemer je zhruba 10 svetelných rokov. Celková vzdialenosť je 4 000 svetelných rokov. Nájdeme tu aj špirálovitú galaxiu NGC 2403, ktorá má slabo rozvinuté jadro a veľmi rozvinuté bočné ramená. Vzdialenosť je ohromujúca, 10 miliónov svetelných rokov.

Zmyslom týchto astronomických cvičení je vytvoriť si vo vnútornom priestore vlastnej psychiky maketu kozmického priestoru. Pokiaľ sa venujete vešteniu, tak akýkoľvek záujem o hviezdy zvyšuje veštecké schopnosti. A tak isto je tu zaujímavá astronomická vzdelanosť. Je celkom príjemné vedieť o svojom okolí trochu viac. Úchvatné sú hlavne tie svetelné roky, ktoré nás delia od ostatných galaxií. Nie nadarmo sa hovorí, že hviezdy sú naša budúcnosť.

Je tu ešte jeden záujem a to sú reinkarnačné ambície, ktoré dovoľujú informačné pole v nás samotných nabiť budúcnosťou. Pokiaľ za života myslíte na posmrtný život, tak je vhodné nabiť svoj odkaz túžbou, ktorá smeruje do galaktického priestoru. Je nesporné, že ľudia do kozmického priestoru budú prenikať.

Teda keď to zhrnieme, máme tu viacero meditačných možností, a nielen meditačných. V prvom rade je tu sugestívna technika umŕtvenia nervovej sústavy a jej fyzické utíšenie do najmenšej miery. Utišovanie a stišovanie nervových zakončení a celého organizmu je základným cvičením jogínskej praxe, ktorá funguje kdesi na hranici možného utíšenia. Celkovo môže byť fyzické stišovanie aj liečiteľská a terapeutická záležitosť a to ako všetky nervové zakončenia utíšiť a skľudniť. A na druhej strane ako nervové zakončenia aktivizovať a viesť do maximálnej pohotovosti. No tento druh jogy spadá skôr do fakírskej jogy ovládania sa.

Tak isto nie je na škodu rozšíriť si vedomosti o fyzickom kozme v rámci astronómie.

Je vhodné využiť astronomické poznatky na prienik do stredného mozgu, kde v neurónoch objavíte alebo môžete dosadiť astrologické schémy. No to už nehovoríme o astronómii, ale o astrológii. A môžeme hovoriť aj o vešteckých schopnostiach vnímať neuróny inak ako je bežne možné. Môžeme hovoriť aj o podvedomí.

Ďalšou možnosťou je vnímať kozmos v aurickom obale ako objekty zasväcovacích rituálov a to hlavne egyptských. Určité poškodenie a vloženie niektorých drobných objektov do kože a svalov môže viesť k špeciálnym efektom v aurickom obale. Tieto efekty môžu vzniknúť aj na základe zasvätenia osobou zasväcovateľa.

Ešte je tu jedna možnosť a to simulovať podmienky fyzickej návštevy kozmu kozmonautmi. Kozmonauti už boli v kozme dlhodobejšie a je možné ich na diaľku skúmať a zistiť, ako im pobyt v kozme pozmenil psychiku. Možné je hľadať analogické možnosti vyvolania tohto stavu tu na zemi. Tak isto boli kozmonauti na mesiaci a tiež sa dá skúmať ich psychika a zmeny, ktoré sa tam udiali. V zásade by sa dal nasimulovať stav skoro z každej planéty, pokiaľ je vhodná na fyzickú návštevu. Určite nemožno nasimulovať pristátie a zmenu psychiky na Slnku. To možné nie je a bola by to iba detská zábavka a umelecký výkon.

Pridaj komentár