Základy bežného veštectva. Veštenie vo svojom tele, v aurickom obale, pomocou zasvätenia. Postavička vo veštectve. Bioenergie vo veštectve. Magmatické energie a veštecký výkon. Kirlianov efekt a veštecký výkon. Veštectvo založené na astrálnom putovaní cez okosticu na kosti. Dve postavičky a prienik do neurónov ľudského mozgu. Prienik do magmatických energií a modelovanie predstavy vlastného tela na magmatické pulzácie. Šamanské veštectvo a prvý magický rituál komunikácie v aurickom obale.

Sexuálne energie a veštecký výkon. Veštecký výkon a sugerácia chorobných stavov počas veštenia. Sen a snový stav veštenia. Klinická smrť a veštecký výkon. Schizofrenická povaha a veštecký výkon. Psychický stav mäsiara na bitúnku, ktorý je zároveň zoofil a trpí meteorizmom vlastného čreva. Tento zápis má svoju zvukovú podobu, ktorá bola zrealizovaná na konkrétnom vešteckom cvičení. Vyhľadaj MP3 v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku vešteckých postupov, ktoré sú možné v rámci vešteckých výkonov. Klasická veštica využíva pri veštení svoje patologické stavy chorobnosti zosávania a strácania bioenergie. Cvičený veštec imituje tieto stavy vedome a po skončení vešteckého výkonu sa vracia do normálneho stavu. Bežné veštice zostávajú vo vešteckom výkone trvalo, a tak devastujú svoje zdravie a svoj osud.

Školený veštec prechádza dôsledným tréningom, dokáže sa pri vešteckom výkone skoncentrovať do mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Tu rozvinie schizofrenickú povahu odosobnenia sa a odsaje v danom priestore bioenergiu. Tu bioenergiu zosáva a stráca ju. V danej oblasti si vytvorí malú predstavu diagnostikovanej osoby a zosaje na diaľku bioenergiu z dotyčnej osoby, ktorú práve veštecky ošetrí. V zosatej bioenergii prevezme všetky potrebné informácie o dotyčnej osobe. Použije najjednoduchšiu techniku postavičky dotyčnej osoby a vhodný dej, ktorý naznačuje, čo má v sebe veštecky ošetrovaná osoba.

Potom nasleduje veštecký výkon v tom, že si postupne nasugerujeme chorobnosť niektorých orgánov v tele. V stave sugerácie a uverenia, že orgány sú skutočne choré, sa usilujeme robiť štandardný veštecký výkon. Potom sa pokúsime všetko robiť v aurickom obale okolo seba, ktorý obsahuje vlastné bioenergie, ktoré sa v aure zosávajú a strácajú. Veštecký výkon je presnejší. Pre zjednodušenie vnímania všetkého v aure cez otvorené oči si nakreslíme postavičku veštecky ošetrovanej osoby a otočíme ju naopak, aby sme mali v aurickom obale vylepšený veštecký výkon.

Veštecký výkon v aurickom obale zvýšite vtedy, keď si spomeniete na veštecké zasvätenie a v aure sa objavia bioenergetické objekty. Pokiaľ nemáte zasvätenie, tak vedome z pamäte vložíte predstavy rôznych vešteckých znakov. Pokiaľ ich chcete v aure lepšie vnímať, tak si ich nakreslíte hore nohami, potom sa ľahšie v aure vnímajú.

Pokračujeme vo vešteckom výkone spojenom s astrálnym putovaním. Skoncentrujeme sa na povrch všetkých kostí, kde nájdeme okosticu. Ide o tenkú blanu na povrchu kostí. Vyhľadáme disharmonickú oblasť a vsugerujeme si chorobnosť tejto oblasti. Cez okosticu prenikáme do aurického obalu. Tlačíme tadiaľto zrkadlovú predstavu seba a jednotlivých častí tela. Tlačíme cez konkrétne vybraté miesto v okostici zmyslové podnety zo šedej kôry veľkého mozgu. Tlačíme cez okosticu pocit, že sme v inej miestnosti. Máme pocit, že tam vnímame jednu vec, a potom viac vecí. Z daného miesta máme pocit, že vnímame miesto, kde sa práve nachádzame fyzicky. Zároveň na každom kroku prenikania do astrálneho priestoru robíme neustále veštecké výkony.

Začneme praktizovať techniku dvoch malých postavičiek. Jedna postavička sa podobá na nás a z tejto postavičky v hlave vystúpi druhá postavička. V tomto momente prenikneme do oblastí neurónov veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy a brušného mozgu. Zároveň do daných oblastí vložíme určité predstavy.

Pokračujeme v nácviku vešteckej techniky založenej na prieniku do zemskej magmatickej energie s pocitom deformácie určitej časti tela. Cez túto deformáciu prenikáme do magmatických energií. Dávame pozor, aby magma nestrhla naše bioenergie a na každom kroku robíme veštecké výkony. Z magmy sa vraciame nápravou predstavy o svojom tele a disharmónie všetkých častí tela. Prienik do zemskej magmy dovoľuje špeciálne energetické výkony.

Pokračujeme v nácviku šamanského veštectva a to tak, že si vytvoríme okolo seba aurický obal a začneme robiť všeobecne platný rituál prieniku do aury. Zároveň obrázok slúži ako mobil na komunikáciu s aurickým silami. Nakreslite si pred sebou postavičku ošetrovanej osoby, do rohov dáte veštecké znaky a všetko ohraničíte určitým geometrickým tvarom. Nejde o estetickú kresbu ani o klasickú kresbu, ale ide o komunikačný kanál.

Pridaj komentár