S manželom máme problém zrejme s komunikáciou, je veľmi dominantný, tvrdí o mne, že som extrémista, uvažovala som aj o rozchode, nakoľko mám pocit, že žijem v napätí a nepohode. Mám pocit, že odo mňa vyžaduje veľa pozornosti a lásky a sám ju nedokáže poskytnúť nezištne. Nevybudoval si zatiaľ s deťmi vzťah, ktorý by som si predstavovala. Som ochotná zmeniť na sebe veci, ak mám nejaký psychický blok alebo problém ja. Prosím Vás o vaše stanovisko a radu, akou cestou sa uberať.

Požiadali ste ma, aby som vám pomohol v riešení partnerských vzťahov. No rozhodol som sa najprv pozrieť na vás. Veštecky mi vyšlo, že máte netradičnú mesačnú psychiku. Takúto majú ľaváci prerobení na pravákov, ľudia so zvláštnymi snami alebo kozmonauti, ktorí boli fyzicky na Mesiaci.

Zdravotný stav
Treba venovať zvýšenú pozornosť slezine, obličke, celému lymfatickému systému. Máte oslabenú imunitu voči zhubným bunkám. Treba sa o svoj zdravotný stav starať lepšie.

Psychický stav
Aurický obal je značne vzdialený od fyzického tela a už teraz je pomoc terapeuta alebo psychológa potrebná.

Povaha
Ste hystericko-schizofrenická povaha bioenergeticky usadená v ústnej dutine a v mozočku. Charakterizujú to obrazy smútku, hnevu a uzavretosti do seba. Pocity, že vás ľudia otravujú. Druhý obraz je utrápená a znechutená osoba. Nezáujem.

Sexuálne centrum
Je umiestnené v ústnej dutine a naznačuje na detské sexuálne centrum. Charakterizuje to obrázok nervóznej osoby, ktorá je utrápená a nespokojná. Zastiera svoje psychické problémy.

Astrológia sudičky
Skúmam oblasť neurónov mozočku. Vnímam tu psychicky zničené osoby, roztrasené postavy a šialenstvo. Na konci postava ženy, ktorá si musí vybojovať svoju psychickú stabilitu terapiami a meditáciami.

Astrológia psychiky
Skúmam šedú kôru veľkého mozgu. Vnímam tu postavu šialenej ženy, ktorá nevie, čo robiť.

Astrológia planét
Skúmam oblasť neurónov stredného mozgu. Astrologická schéma zatmenia Mesiaca. Zvláštny typ vedomia ako u kozmonautov, ktorý fyzicky pristáli na Mesiaci. Ľavá hemisféra je akoby umiestnená do pravej hemisféry, ako keď ľaváka prerobia na praváka. Cítiť poškodenie niektorých svalových partií tela. Netradičná psychika, ktorá by sa uplatnila v náboženskej sfére, alebo v oblasti práce s deštruktívnymi ľuďmi. Bezpodmienečne nutné terapie a ovládnutie psychiky.

Astrológia miechy
Postava anjela, ktorý je deštruovaný vplyvom vnútornej planéty Mesiac. Bráni šťastnému osudu.

Snová astrológia
Skúmam podvedomú činnosť v snoch. Vaše sny sú neštandardné, snový proces sa odohráva ako v nejakej obrovskej zelenej nádobe, z ktorej niet cesty von. Snové procesy nefungujú normálne a do denného vedomia spôsobujú zvláštne psychické stavy. Treba vyriešiť záležitosti okolo snov.

Rodová karma
Skúmam vplyv predkov na váš terajší život. V rode osoba astrológa a astronóma, ktorý si vytvoril neštandardnú psychiku. Túžil v snoch cestovať kozmom. Psychické problémy.

Pred narodením
Mimoriadne ste boli citlivá počas vášho vývoja na mesačné vplyvy. Spôsobili vašu neštandardnú psychiku.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené počas raného detstva. Celková vzrušivosť: na spln Mesiaca. Povrchová vzrušivosť: na mesačné záležitosti, všetko, čo súvisí s Mesiacom. Pohlavná vzrušivosť: fantázie súvisiace s prílivom a odlivom. Citová vzrušivosť: zatmenie Slnka. Celkovo nevhodné podvedomie pre vytvorenie hlbších partnerských vzťahov.

Duchovná úroveň
Prehnaná morálka a etika. Treba sa naučiť kontrolovať ju.

Netradičné
Máte vďaka snom netradičné vedomie kozmonautov, ktorí navštívili Mesiac. Treba sa venovať snom a zvládnutiu snovej psychiky.

Pridaj komentár