Vedomie šamana. Návrat do prírodného prostredia. Šaman je ten, čo má auru a vie magicky komunikovať so silami duchov v aure. Precvičovanie zasvätenia. Virguľa pracuje v aure. Nácvik magických pohybov, magickej gestikulácie, magického hlasu, magických predstáv,magického kreslenia. Bioenergetické objekty v aure okolo fyzického tela. Všeobecne platné rituály a proti rituály. Tento zápis bol realizovaný na základe prednášky a cvičenia. Autentickú zvukovú nahrávku MP3 z cvičenia vyhľadaj medzi Nahrávkami.

Na začiatku meditačných cvičení sme si prešli teóriu šamanskej ezoteriky. Konštatovali sme, že pokiaľ chceme cvičiť reálny šamanizmus a nie iba mať z toho zábavu, tak je potrebné sa pred cvičením uviesť do šamanského vedomia. Urobíme to tak, že sa skoncentrujeme do stredu veľkého mozgu, kde sa nachádza stredný mozog. Pod ním sa nachádza predĺžená miecha a miecha celkovo. Doteraz sme sa koncentrovali do stredného mozgu. Teraz sme miesto koncentrácie spresnili na predĺženú miechu a miechu celkovo. Spresnenie priniesli praktické cvičenia šamanizmu.

Pri šamanskom zasvätení je potrebné v spomienkach potlačiť čo najviac civilizačných spomienok. Nasugerujete si pocit a uveríte tomu bez výhrad, že žiadna civilizácia nikdy neexistovala. Sugeráciu si ponecháte počas celej šamanskej meditácie. Ďalej je potrebné, aby ste si okolo seba vytvorili aurický obal, ktorý je aspoň pol metra veľký od tela dopredu. Zároveň je dostatočne energeticky neustále nabíjaný. Pokiaľ nie ste do šamanstva zasvätení, tak si nasugerujete, že ste sa jednoducho zväčšili a tomuto pocitu plne uveríte. Vytvorením zväčšeného aurického obalu okolo alebo pre telom sa nácvik šamanizmu zefektívňuje mnohonásobne.

Pri šamanskú psychiku prírodného človeka je aurický obal to najdôležitejšie, čo môže byť. Aurický obal slúži ako komunikačné centrum pre duchov prírody. Duchovia prírody sa vytvárajú a pôsobia v aurickom obale okolo šamana. Pod aurou tu budeme rozumieť molekuly vzduchu, drobné častice prachu, fotóny svetla, vlastné bioenergie. Potom tu môžu byť zosaté bioenergie z iných živých zdrojov, zemské magmatické energie, vlastné sexuálne energie a sexuálne energie iných ľudí a zvierat. V aurickom obale pôsobí aj vaše myslenie a celkové ego. V prípade šamana je potrebné komunikovať so silami v aurickom obale pomocou magických rituálov a hovoríme o magickom spôsobe komunikácie so silami v aurickom obale.

V aurickom obale sa zasvätením alebo vaším úsilím vytvára duch ohňa, duch vody, duch zeme, duch vzduchu. Ide o to, aby ste zo spomienok premiestnili do aurického obalu drobné kvapky, plamienky, skaly a vzduch. Premiestnenie sa deje vtedy, keď svoje predstavy v tele nabijete bioenergiou. Pri tom si pomôžete tak, že máte pocit, že napríklad kameň v hlave vidíte zhora, zdola, zľava, sprava, zozadu a spredu. A to všetko naraz zo všetkých strán. Potom do tejto predstavy dostanete ľahšie bioenergiu. Takýto bioenergetický objekt pretlačíte do aury. Pri šamanskom zasvätení sa duchovia prírody vytvárajú priamo v aurickom obale za určitých podmienok. Pozri bližšie ktorékoľvek zasvätenie.

Tak isto v aurickom obale pôsobí dýchanie, pohyby a všetky predmety, ktoré sa nachádzajú do pol metra od tela. Aj magické rituály, ktoré robíte pred sebou, sú súčasťou aury. V tomto prípade hovoríme o aurickom vedomí, ale môžeme hovoriť aj o aurickom šamanizme. Celkovo o aurickej ezoterike.

Pre výkonného šamana z drsnej a krutej prírody je potrebné ovládať základy magických úkonov. Ide o špeciálny druh pohybov tela. Pri nácviku je potrebné sa zbaviť tanečných pohybov alebo pohybov získaných cvičením nejakého športu. Pohyb šamana je komunikačný prostriedok so silami v aurickom obale.

Tak isto aj pohyb a gestikulácie rúk sa musia zmeniť. Ruky sa nepoužívajú ako u hluchonemých osôb, ale ako prostriedok komunikácie so silami v aurickom obale.

Dýchanie a hlasivky v hrdle, prípadne vnútorný hlas v hlave sa nepoužíva na myslenie a hovorenie, ale ako komunikačný prostriedok so silami v aurickom obale.

To isté platí aj o vnútorných predstavách v spomienkach a o bionenergeticky zhustených predstavách v mozgu. Všetko vedie ku komunikácii so silami v aurickom obale.

Treba si tiež uvedomiť, že šamanstvo nie je hra, ani rozprávka. Šamanstvo je drsná príroda. Buď zožerieš ty, alebo zožerú teba. Nemýľte si rozprávočky a kúzla so šamanstvom a magickým prostriedkami komunikácie so silami v aurickom obale okolo vás.

Je potrebné, aby šaman ovládal prácu s bioenergiami vlastného tela a dokázal ich veštecky vnímať. Šaman najlepšie pracuje s bioenergiami vtedy, keď sa stal senzibilným a dokáže vlastné bioenergie dostatočne dobre vnímať ako určité hučanie alebo šumenie. Všetko zo šedej kôry spánkových lalokov, nie z ušných bubienkov. Tak isto je vhodné, aby šaman dokázal veštecky vnímať bioenergetické objekty v sebe, ale aj v aurickom obale okolo seba. Bez týchto schopností sa bude robiť šamanstvo problematicky.

Šaman pracuje s vlastnými bioenergiami, vie ich vytvárať a hromadiť. Zároveň ich vie odsávať a strácať. Šaman dokáže zosávať bioenergie zo živých zdrojov na akúkoľvek vzdialenosť po celej zemeguli. Šaman dokáže vytvárať bioenergiu v aurickom obale a dokáže ju tam vytvárať mimoriadne dynamicky. Šaman má okolo seba aurický obal. Zo seba dá do aury bioenergetický objekt, ktorý je nabitý vhodným rituálom. Všetko ide samé. Energetický objekt dodaný do aury vytvára vhodné bioenergie. Šaman dokáže svoje vedomie napojiť na zemské magmatické jadro a disponovať magmatickými energiami. Dokáže ich ošetrovať veštecky a tiež bioenergeticky.

Šaman musí hlavne ovládať schopnosť magického myslenia. Podrobnejšie v Magickej škole alebo Magickej poradni. Šaman si vnútri povie, že chce okolo seba vytvoriť aurický obal. No zároveň to musí zrealizovať v reči šamanov a to tak, aby sa to udialo v jeho aurickom obale. Samozrejme, že šamani a prírodní ľudia majú svoju pohybovú reč, svoje gestá a jednoduché komunikačné slová, ale to je niečo úplne iné.

Pridaj komentár