Fantómové telo. Informačné pole mŕtveho človeka alebo zvieraťa. Špiritista má v sebe informačné pole mŕtvej osoby. Špiritista má v sebe informačné pole mŕtveho zvieraťa. Odkaz toho, čo človek prežil, je v kostiach. Spopolnené mŕtve telo má znehodnotený zápis o prežitom. Tak isto aj mumifikovaná osoba. Tento zápis má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Neuroman je špiritista, ktorý komunikuje iba s časťou informačného poľa mŕtvej osoby. Zároveň sugeratívne prešiel klinickou smrťou. Uveril, že bol v klinickej smrti. Okultista je určitý typ špiritistu, ktorý má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a dokáže vytvárať zvláštne špiritistické objekty pomocou predstáv o chemických látkach a ich reakciách vo svojich predstavách. Necroman je špiritista, ktorý má v sebe tkanivá pravekých fosílií a špiritizmus praktizuje v aurickom obale okolo svojho fyzického tela. Tým nadobúda špiritizmus zvláštnu dynamiku a silu.

Egyptoman je špiritista, ktorý dokáže privolať a vnímať spopolnené duše mŕtvych osôb a zvierat. Ide o 100 % celé informačné pole. Máte okolo seba pocit vzduchovej bubliny naplnenej svietiacimi objektmi. Pocit je to príjemný.

Reinkarnista je mŕtvy alebo aj živý človek, ktorý sa programoval, alebo ešte keď je živý programuje na reinkarnáciu. Nepochybuje a dúfa, že bude reinkarnovaný. Počas života si musí naprogramovať všetky kroky vedúce k reinkarnácii. Nemôže to spraviť po smrti. Výhodu majú pri špiritistickej reinkarnácii práve meditujúci, ktorí majú záujem o reinkarnáciu.

Špeciálnym druhom reinkarnácie je reinkarnát Lama Tulku. Lama Tulku je vlastne pracovný názov pre reinkarnáta cez klinickú smrť dieťaťa. Zvyčajne je dieťa stratené a aspoň takto sa zachráni, čo je morálno etické. Lama Tulku musí silne túžiť po reinkarnácii a k tomu sa musí intenzívne zaujímať o bunky. Posadnutosť bunkami dovoľuje reinkarnáciu plného rozsahu. Tak isto za života sa budúci Lama Tulku programuje, aby si plne uvedomil, čo žil za predchádzajúceho života. Všetko do podrobností. To sa volá plne realizovaný Lama Tulku.

Dobrovoľný špiritista je osoba, ktorá sa vedome stala špiritistom. Podstúpila výcvik fantómových bolestí a naučila sa dostatočne dobre manipulovať s informačnými poľami mŕtvych osôb. Dobrovoľný špiritista je aj vedomý špiritista. Vstúpil na pôdu špiritizmu, aby prvýkrát v histórii realizoval cestu poznania duchovného rozmeru ľudského bytia.

Dobrovoľne vedomý špiritista sa musí naučiť dostatočne dobre veštecky vnímať informačné pole mŕtvej osoby vo vlastnom tele. Treba na to špeciálny veštecký výcvik. Informačné pole mŕtvej osoby je vlastne zhluk bioenergie s informáciami o živote dotyčnej osoby a zvieraťa. Informačné pole je živené bioenergiami dotyčnej osoby, ktorá má v sebe informačné pole mŕtvej osoby.

Vedomý a dobrovoľný špiritista dokáže cez informačné polia mŕtvych získať obrovské množstvo informácií o fungovaní ezoteriky. Vedomý špiritista dokáže zasväcovať iných do tajomstiev aurickej ezoteriky.

Pridaj komentár