Vnútorné Reiki vo fyzickom tele. Aurické Reiki okolo fyzického tela. Tvorba a manipulácia s vlastnými bioenergiami a so zosatými bioenergiami zo živých zdrojov ako sú ľudia, zvieratá, rastliny a mikroorganizmy. Práca s tvorbou bioenergií v aurickom obale, ktorý je okolo fyzického tela. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

K bioenergetickým schopnostiam patria aj schopnosti práce s bioenergiami magmatického jadra Zeme. K tejto schopnosti sa prepracujete cez schopnosť senzibila vnímať vlastné a cudzie bioenergie. Senzibil vyciťuje bioenergie ako určitý zvuk, ako určitý pocit tlaku alebo predstavu, napríklad pohybu včiel v úli.

Potom je tu schopnosť vytvárať rôzne bioenergetické efekty ako je schopnosť biomagnetizovania vlastných a zosatých energií, schopnosť produkovať Kirlianov efekt na základe psychického stavu nerozhodnosti medzi asexualitou a erotomániou na povrchu kože. Potom je tu schopnosť dostávať sa do rôznych psychických stavov dementa, ktorý celý život robí jednu činnosť, napríklad miesenie chleba, mletie mäsa alebo zatĺkanie klincov.

Cvičenie sme zahájili koncentráciou na 4 základné Reiki centrá. Ide o drobné nervové ganglie v mozgu. Prvé centrum sa nachádza na boku očnicových oblúkov alebo obočia, teda po stranách hlavy. Dotknete sa rukami týchto miest a nakreslíte prstom na jednu a druhu stranu malý blesk. Takýto znak je na stĺpoch vysokého vedenia. Ďalšie centrum je dva centimetre nad oboma ušami. Tu sú dokonca tri ganglie z jednej aj druhej strany. Prstami sa dotknete týchto miest a na každej strane nakreslite tri blesky. Potom sa skoncentrujete do mozočku, ktorý je pod zadným zrakovým centrom. Znovu sa tu dotknete prstami ľavej a pravej časti mozočku a nakreslite doprava a doľava znaky blesku. Potom sa skoncentrujete do oblasti pupku. Tu sa nachádza brušný mozog a ten je uložený v stene čriev. Sú tu drobné nervové ganglie navzájom pospájané. Aj v oblasti pupku nakreslite dva blesky.

Takto aktivizujete bioenergeticky dané oblasti a vytvárate v nich bioenergiu, ktorú potom rozvádzate do jednotlivých orgánov tela. Znaky blesku sú zasväcovacie znaky, ktoré spoločne s koncentráciou do daných oblastí dovoľujú energetické uvoľnenie a tvorbu vlastnej bioenergie.

Potom nasleduje stíšenie týchto centier a pocit sugerácie, že tieto oblasti Reiki sú chorľavé. Začnete aktívne pomocou vhodných znakov zosávať bioenergiu zo vzdialeného okolia a akumulujete ju v organizme. Tak isto sa naučíte vlastné aj zosaté bioenergie magnetizovať. Jednoducho vkladáte do orgánov a aj do samotnej bioenergie predstavy fungujúcich magnetických látok.

Potom cez Reiki centrá zosaváte magmatickú energiu, aj tu využijete obrázky štyroch druhov pulzácie energie z magmatického jadra. Vyššie zosávacie tendencie dosahujete cez zrkadlovo presnú podobu ľavej a pravej časti tela, dokonca jednotlivých orgánov v tele a až na úroveň buniek. Tak isto pomáha umenie Feng shui a zorientovanie sa podľa svetových strán.

Pokračujeme v ďalšom výcviku a svoju pozornosť skoncentrujeme do aurického obalu okolo seba. Pod aurickým obalom tu rozumieme molekuly vzduchu naplnené vlastnými bioenergiami. Tak isto tu môžu byť zosaté bioenergie z iných zdrojov. Môžete do aury zosávať aj magmatické energie. Tak isto môžete v aurickom obale bioenergie magnetizovať predstavami o magnetoch. V aurickom obale môžete vyvolávať aj Kirlianov efekt. Vytvorenú iskriacu bioenergiu potom cez centrá Reiki zosávate dovnútra organizmu.

Bioenergiu môžete tvoriť priamo v aurickom obale. Robia tak tí, ktorí boli zasvätení do Reiki. Treba si uvedomiť dve zasväcovacie línie: Reiki ako duchovné zasvätenie a Reiki ako liečiteľské zasvätenie. My osobne robíme zatiaľ liečiteľské Reiki bez duchovných aspektov. Jednoducho nás duchovná rovina v tomto momente nezaujíma a dávame ju z pragmatických dôvodov bokom.

V aurickom obale po druhom zasvätení ste schopní produkovať bioenergiu. Spravidla pri spomienke alebo potrebe liečiť seba alebo iné osoby sa vytvorí okolo vás aurický obal a v ňom sa zjavia určité energetické objekty v tvare gule alebo znaku. Z tohto bioenergetického objektu potom v rámci aurického obalu tečie bioenergia. Túto bioenergiu posielame inej osobe alebo sa sami liečime.

No treba dať pozor a uvedomiť si, že Reiki energia je liečivá výrazne práve vtedy, keď odložíme duchovný rozmer. Upozorňujem, že tak robíme zámerne a nie preto, že duchovné Reiki odmietame. Jednoducho sme zistili, že odložením duchovnej roviny Reiki dosiahneme vyššie liečiteľské efekty ako je u Reiki bežné. Preto si navodíme stav dementov, ktorí nedokážu robiť nič iné ako miesiť cesto, mlieť mäso, štrikovať svetre a zatĺkať klince. Okrem tejto činnosti nedokážeme robiť nič. Aj seba považujeme za kus mäsa alebo cesta. Celý život robíme jednu a tú istú vec. Všetko si poriadne nasugerujeme a dôsledne tomu uveríme.

Uvedomujem si, že nemôžeme sugeráciou dosiahnuť také liečiteľské efekty ako niekto, kto celý život miesi cesto. Budeme musieť hľadať iné možnosti, ako tento hendikep odstrániť. To bude náročná úloha.

Tak isto sme v aure vyskúšali stavy filipínskych liečiteľov, získali sme aj z ich vnútra vhodné znaky, ktoré dopomôžu k tvorbe bioenergie v aurickom obale. Uvedomili sme si, že filipínski liečitelia majú v aure husto vedľa seba množstvo bioenergetických objektov. Ako keby mali urobené nespočetné množstvo zasvätení jedno vedľa druhého. Asi bude treba husto vedľa seba zopakovať množstvo zasvätení.

Na záver sme začali precvičovať preliečovanie medzi sebou. V prvom rade sme preskúmali auru liečenej osoby. Potom sme robili hypnotické ťahy okolo liečenej osoby, kreslili určité znaky okolo liečenej osoby. Nakoniec sme u dotyčnej osoby masírovali určité partie tela. Upozorňoval som každého adepta liečiteľstva, že seba treba považovať za dementa, ktorý celý život miesi cesto a tiež liečenú osobu treba vnímať ako kus cesta a nie ako živú osobu.

Pridaj komentár