Stredný mozog v strede hlavy. Stredný mozog – vedomie primátov. Brušný mozog. Črevá a vedomie cicavcov. Ganglie v tele pri orgánoch a častiach tela a vedomie nižších druhov. Vedomie bunkové v bunkách tela. Meditačná línia: šedá kôra veľkého mozgu, stredný mozog, brušný mozog, ganglie a bunky tela. Šialené zviera. Tento zápis má svoju zvukovú nahrávku MP3.

Pokračujeme v základnom nácviku prenikania vlastného ega do starších vrstiev vlastnej psychiky. Postupne sa koncentrujeme do stredného mozgu, ktorý sa nazýva aj zvierací mozog. Má veľkosť menšej ženskej päste a má dve časti. Pokiaľ je aktivita nervového vzruchu v tejto časti tela a aktivita má trvalý charakter, môžeme hovoriť o vedomí primátov. Tak isto človek patrí do tohto balíka, ale je najviac vyvinutý primát. Počíta, číta, píše a premýšľa. No stále je primát.

Zbavujeme sa ľudského vedomia. Vsugerujeme si návrat do prírody a spomíname na dovolenku. Senzibil cíti, ako sa mení jeho aurický obal. Pri klasickom ľudskom vedomí je jeho aurický obal asi 3 centimetre od tela. My potrebujeme ísť do prírodného vedomia na nižšej úrovni ako je dnešné vedomie vyspelého jedinca. Prírodný človek je viac ako gorila a je kultivovanejší. Stav tohto druhu dovoľuje vytvoriť širšiu auru okolo tela. V ľudskom vedomí to jednoducho nejde a nemožno auru použiť na výnimočné efekty.

Zo stredného mozgu sa koncentrujeme do stien tenkých a hrubých čriev. Tu sa nachádza brušný mozog. Je zložený z neurónových zhlukov veľkosti drobných šošovičiek pospájaných navzájom nervovými dráhami. Aurický obal je v tomto prípade pozmenený a vytvára určité lúče vychádzajúce z celého tela. Aura nie je celistvá. V brušnom mozgu sa nepoužíva ani abstraktné myslenie a tiež sa nepoužíva magická ritualistika šamanov. Jednoducho sa v strednom mozgu zo spomienok vytvorí určitý podnet, ktorý sa pošle do brušného mozgu. Brušný mozog zareaguje a vydá podnet do stredného mozgu. Vy sugeratívne v mysli spravíte to, čo si želá brušný mozog. Splnenie pokynu pošlete v plnej viere, že ste to vykonali, do brušného mozgu.

Potom si predstavíte kameň, podnet nasmerujete do brušného mozgu a rovno do oblasti zháňania potravy. Oklamete brušný mozog a to tak, že kamene bude považovať za potravu alebo niečo na párenie. Dostávate pokyn z brušného mozgu a sugeratívne ho zrealizujete. Zažínate zhromažďovať kamene ako zdroj jedla. Takýto stav v brušnom mozgu dosiahnete aj premiešaním neurónových informácií v brušnom mozgu. Tak isto aj znaky na tvorbu bioenergie vo forme čiernych bodiek a čiarok posielate do brušného mozgu ako potravu. Zároveň tvoríte bioenergie alebo ich zosávate z okolia. Tak isto zosávate do brušného mozgu magmatické energie.
Vyhoviete brušnému mozgu, aby vám vydal všetky pokyny a vy ich sugeratívne splníte. Dosahujete vhodné uvoľnenie tlakových požiadaviek brušného mozgu.

Z brušného mozgu zahájime presun do všetkých ganglií tela. Nachádzajú sa pri každej časti tela a tak isto hodne okolo miechy. V brušnom mozgu vyvolávate stav, že ganglie sú žrádlo alebo niečo na párenie. Tak isto uvoľňujete požiadavky ganglií na vaše konanie. V gangliách je uložené vedomie hmyzu. Sú tu vlastne iba elementárne prejavy inštinktov a pudov. V gangliách sa aura zmení tak, že okolo každej ganglie vzniká kruhovitá aura.

Znovu idete do brušného mozgu a ganglií. Odtiaľto prenikáte do bunkových oblastí. Ide o pohľad na bunky spod mikroskopu. Ste doslova na dne svojej existencie. Aurický obal sa zmenil na drobné guľovité objekty. Sú riedko osadené okolo fyzického tela a sú súčasťou aurického obalu. Nakoniec sme si vypočuli meditačnú hudbu prírodných národov.

Pridaj komentár