Neuróny veľkého mozgu. Prepnutie neurónov na vnímanie živej Božej prítomnosti. Stavy svätcov. Sugerácia poškodenia mozgu eklektickým prúdom, bleskom, stigmami, bolesťou a utrpením, sklerózou multiplex. Kontemplácia v neurónových oblastiach. Náboženský odkaz vo vlastných neurónoch, v spomienkach, v mŕtvych pozostatkoch. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v nahrávkach.

Pokračujeme v základom prieskume Božieho sveta. Usilujeme sa zaujať postoj, ktorý dovoľuje logicky, a pokiaľ možno vedeckými metódami odhaliť podstatu fungovania Božieho sveta. Uvedomili sme si, že na živé spojenie s Božím svetom potrebujeme špeciálne upraviť práve neurónové oblasti veľkého mozgu, mozočku, stredného mozgu, miechy, a tak isto aj brušného mozgu.

Nasugerujeme si určité poškodenie zdravia podľa hore uvedených stavov ako je napríklad prežitie úderu bleskom. Uveríme sugeratívne, že sa to stalo a veríme tomu bez výhrad. Tento stav držíme a postupne prechádzame po neurónových oblastiach celého tela. Vyhľadávame disharmonické oblasti a preliečujeme ich. V najhorších miestach potom kontemplujeme. Ide o stav, v ktorom sa vzniknutých náboženských pocitov a obrazov pýtame, čo máme robiť. Náboženský svet vo vhodne prepnutých neurónoch naznačí určitý druh správania a my to v predstavách vykonáme. Zároveň si vsugerujeme, že sme to fyzicky aj spravili. Tento druh kontemplácie opakujeme v každej časti tela ,kde sa nachádzajú neurónové oblasti. Kontempláciu na danom mieste opakujeme mnohokrát až máme pocit, že na danom mieste vnímame obrovské množstvo náboženských pocitov alebo určitých symbolických predstáv.

Potom realizujeme kontempláciu na spomienky, ktoré máme uložené v mozgu. Spomíname si na náboženské pocity a náboženské obrazy. Tak isto sa pýtame náboženských spomienok, ako máme na ne kontemplovať. Mŕtva Božia prítomnosť vyžaduje spoločnú kontempláciu prítomných. Podobá sa obradom v dnešných kostoloch.

Náboženský odkaz je aj v pozostatkoch mŕtvych ľudí, ktorí aktívne verili. Nasugerujete si klinickú smrť a zosajete z pozostatkov mŕtvych ľudí náboženské spomienky, ale iba náboženské spomienky a nič iné z ich minulých životov. Všetko sa vám usádza na povrchu šedej kôry veľkého mozgu. Kontemplácia vedie do kláštorov, kde na samotkách žili mnísi a rôznym spôsobom sa trýznili a mučili.

Potom je tu veštecké napojenie na zemské magmatické vyžarovanie. Tu v magmatických energiách je uložené množstvo náboženských obradov a náboženských udalostí. Špeciálnymi vešteckými technikami je možné sa napojiť na tieto informácie a previesť kontempláciu s pocitmi stáleho náboženského putovania. Kontemplácia sa robí aktívne na daný pocit, až sa zjaví množstvo náboženských obrazov a pocitov.

Ďalším zdrojom náboženského odkazu v mŕtvej forme sú objekty okolo veriacej osoby. Veštecky môžete vycítiť náboženské spomienky v rôznych predmetoch. Veštecky zistíme, aký skrývajú náboženský odkaz a prevedieme kontempláciu. Kontemplácia sa podobá hladeniu dieťaťa. Kontempláciu robíme dovtedy, kým necítime množstvo náboženských obrazov.

Pridaj komentár