Chcela by som na sebe duševne pracovať, stať sa harmonickou osobou, ktorá rozdáva lásku a venovať sa takému zamestnaniu, ktoré by ma citovo uspokojovalo. Neviem sa nájsť, pripadám si, ako by som stála na jednom mieste, môj život stagnuje.

Požiadali ste ma, aby som sa veštecky pozrel do vášho podvedomia. Máte tu veľa nevyjasnených problémov. Nie je vôbec čudné, že musíte žiť problémový život. Skúste pochopiť, čo v sebe máte a ako sa k tomu postavíte.

Zdravotný stav
Kyvadlo obkreslilo všetky časti tela a nenašlo žiadne vážnejšie zdravotné problémy. Mierne disharmonická bola označená štítna žľaza. Celkovo dobrý zdravotný stav.

Psychický stav
Aurický obal je dobre ukotvený okolo fyzického tela. Psychika je dlhodobo stabilizovaná.

Povaha
Psychická aktivita vychádza priamo z mozočku, ktorý je v zadnej časti hlavy. Tu ste psychicky usadená, odtiaľto idú vaše reakcie. Takéto vedomie je typické pre židovský národ alebo osoby, ktoré mali predkov židovského pôvodu, alebo sa intenzívne venovali Starému zákonu a podobne. Charakterizuje to obrázok osoby, ktorá si do svojho kruhu vybrala osoby, o ktoré sa bude starať a o ktoré má záujem. Určite do tohto kruhu nepatrí váš manžel.

Astrológia veľkého mozgu
Skúmam neuróny tejto oblasti. Postava ženy, okolo ktorej je veľa peňazí, ale na jednej strane vám utekajú a na druhej strane prichádzajú. Niekedy máte toho plné zuby a vtedy robíte duchovnú činnosť. No vždy sa k peniazom vrátite.

Astrológia stredného mozgu
Skúmam neuróny stredného mozgu. Klasická schéma je potlačená a až príliš preráža do denného vedomia nočné vedomie. Zlé prepnutie z nočného stavu do denného. Psychická únava a disharmónie možné.

Astrológia mozočku
Skúmam neuróny mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu. Rodostrom ľudstva. Je židovského pôvodu a vo vás usiluje o to, aby ste pokračovali v židovskej tradícii, obchode a peniazoch. Na druhej strane je tu prísny atak nehlásiť sa k tomu a nežiť podľa židovských pravidiel. Silná vnútorná konfrontácia. Sexuálne podvedomie je prázdne a nejasné. Určité poškodenia tejto časti mozočku.

Astrológia miechy
Vnímam všade iba drobné operené postavičky. Takéto schémy sa nachádzajú u jedincov stredne úspešných. Jedna veľká postava anjela znamená veľký úspech.

Astrológia brušného mozgu
Skúmam neuróny v stenách čriev. Všade temno a sivasto. Mŕtve zvieratá, krajina tieňov. To znamená nedostatok životnej energie na dosiahnutie cieľov.

Astrológia ganglií
Zase temnota a deštrukcia. Osoby s geniálnymi nápadmi tu majú veľké postavy plné hmyzu. U vás zavretá oblasť.

Snová astrológia
Skúmam vaše snové podvedomie a snový archív. Charakterizuje to neustály súboj židovského a kresťanského. Teda nevysporiadanie tradícií vášho rodu v priamej línii. Sny vám nemôžu pomáhať, varovať vás a riešiť problémy.

Astrológia ega
Skúmam silu vôle a túžby. Celkovo stabilita a nehybnosť. Niekoho si obľúbiť a dať mu všetko a niekoho dostať do nemilosti.

Sexuálne podvedomie
Skúmam najhlbšie city vytvorené v ranom detstve. Celková vzrušivosť: na zlato a bohatstvo. Povrchová vzrušivosť: na bohatých mužov. Pohlavná vzrušivosť: na seba. Citová vzrušivosť: na deti. Celkovo problémové sexuálne podvedomie pre harmonické partnerstvo.

Duchovná úroveň
Okolo vás je plno kvietkov, morálka je vyspelá. Často sa stáva objektom zneužitia. Z vašej strany slabá kontrola dobroty, aby nebola okolím zneužívaná.

Zvláštnosti psychiky
Ste typ média, ktorý funguje z hĺbky psychiky. Teda zasahujete do vecí, ktoré súvisia so smrťou a tým, čo sa deje po smrti.

Hviezdy, šťastný osud
Iba keď sa naplno prihlásite k židovstvu a necháte ísť svoj osud týmto smerom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.