Sexuálna ezoterika. Sexuálne spomienky. Asexuálna myseľ. Sexuálne podvedomie. Normálne podvedomie. Ako ovládnuť vlastnú sexualitu. Ako vstúpiť do vlastnej sexuality. Na niečo mám v erotike chuť. Niečo sa mi v erotike hnusí. Sugeratívna erotika. Autoerotika. Sex s partnerom. Migrenózny volt je v každom z nás.

Celkovo je sexuálna ezoterika značne problémová záležitosť a to, čo bolo o nej napísané v ezoterickej literatúre, je na báze spestrenia vonkajšieho sexuálneho života romantickými alebo indickými vplyvmi. To nie je žiadna ezoterika, ale ešte tvrdšie ujarmenie vlastnou sexualitou.

Sexuálnej ezoterike sa treba venovať. A to z dôvodu, že rozsiahla časť hlavne východnej ezoteriky ako je India, Tibet a Čína je prevažne založená práve na erotických prejavoch. Keď chceme dodržať zásadu komplexnosti duchovnej cesty, tak sa treba sexuálnej ezoterike venovať dôslednejšie.

V prvom rade si treba vypestovať určitý sexuologický prístup k sexualite vôbec. Pokiaľ sa naučíte o sexualite hovoriť a prežívať ju výhradne zo spomienok a nie z fantázie, tak ste vyhrali prvé kolo nad vlastnou sexualitou. Tu si treba požičať techniky a prístupy profesionálnych sexuológov, zostať chladný a nejsť do erotického vzrušenia pri nahliadnutí do ženského lona, prípadne pri poťažkaní semenníkov. Pokiaľ toto nezvládnete, tak asi ťažko dokážete zvládnuť mimoriadne komplikované a záhadné sexuálne podvedomie vo vlastnej fyzickej schránke. Jednoducho povedané, pri rozprávaní a meditačnom cvičení erotickej sexuality treba pracovať výhradne zo spomienok a nie z fantázie, ktorá vytvára erotické zrušenie. Vzorom môže byť urológ, gynekológ alebo sexuológ.

V druhom kroku je potrebné pochopiť, ako nás sexuálne podvedomie zotročuje a bráni meditačnému zostupu do samotnej sexuality v nás. Treba spraviť jedno a to vždy, keď vstupujete na pôdu sexuálnej ezoteriky, sugeratívne vo vlastnej fantázii uspokojte všetky sexuálne túžby a fantázie. Jednoducho si ich predstavte, ako ste ich zrealizovali. Sexuálne podvedomie vytvorilo napríklad potrebu na sex s atraktívnou osobou. V predstavách a sugerácii sa tomu nebránite a doprajete si v spomienkach, čo sa len dá. No sexuálne podvedomie vám môže dať aj určitý druh znechutenia. Napríklad vnímam anorekticky chudú osobu. Sex s ňou by sa mi protivil, ale nedoprajem to sexuálnemu podvedomiu, a tak kľudne si sex s anorektičkou sugeratívne predstavím. Takýmito sugeratívnymi postupmi dokážem vstúpiť do sexuálneho podvedomia a začať ho spoznávať a využívať na niečo iné, ako iba na párenie a rozmnožovanie vlastného potomstva.

Poďme však ďalej. Pri praktizovaní sexuálnej ezoteriky môže prísť k zlomu a to je uvoľnenie migrenózneho voltu, ktorý má každý človek v sebe, či chce, alebo nechce. Na to už dávnejšie prišli čínski liečitelia. Migrenózny volt treba chápať a preciťovať ako točiaci sa disk energií. Trčí na hociktorom mieste tela, trčí tam celé roky a tým ničí dotyčnú oblasť. Praktizovaním sexuálnej ezoteriky sa migrenózny volt uvoľní a začne putovať po organizme. To môže byť na jednom mieste šťastie, na druhom malá pohroma. Migrenózny volt sa treba naučiť likvidovať tak, že ho stiahnete do kostnej hmoty a odtiaľto môže pekne vyžarovať do celého organizmu.

Prieniky do sexuálneho a celkového podvedomia. Pod podvedomím tu rozumieme usporiadanie neurónov počas vývoja plodu. Celkové podvedomie obsahuje niekoľko dôležitých záležitostí. Ide o oblasť neurónových spojov mozočku, ktorý je v zadnej časti mozgu pod zrakovým mozgom. Tu v neurónoch môžete objaviť niečo ako poslanie a to, čomu sa má človek počas života venovať. Prípadne môžeme hovoriť o tom, na čo má v živote podvedomé predpoklady. Napríklad máte predpoklady na duchovnú aktivitu, ale vy sa rozhodnete v rámci svojho ega pre činnosť bankára. Z vešteckej praxe sa zistilo, že pokiaľ nežijete v súlade s podvedomím a poslaním, tak ste v živote menej úspešní a podvedomie ide proti vám. Keď pochopíte, že sa máte venovať ezoterike a dostanete ju do svojho života, môžete byť úspešnejší aj ako bankár. No treba uspokojovať podvedome vytvorené poslanie, a nie ho potláčať. Prípadne ho včleniť do svojej činnosti. Bankár medituje a podporuje rozvoj ezoteriky. Osudovo sa mu darí lepšie. Potom je tu ďalší fenomén a to je rod a rodostrom vašich predkov v priamej línii. Aj tu si niektorí myslia, že to nemá na nich vplyv. Kto nerešpektuje rodovú karmu a skutky svojich predkov, ten má tiež osudové problémy. Jednoducho rodová karma ide proti nemu. Napríklad v rode bolo plno lekárov a dotyčný sa rozhodne, že bude bankár. Keď je rozumný, tak svoje finančné aktivity nasmeruje do sektoru medicíny. Vtedy bude zjavne úspešnejší. Môže očakávať pomoc z tejto roviny podvedomia. Z tejto roviny podvedomia funguje aj niečo ako rodová kliatba. Nadväzuje na skutky predkov a ide do oblasti posmrtných aktivít informačných polí mŕtvych osôb. Z týchto pozostatkov, ale môžu tu byť aj iné mechanizmy, môžu pôsobiť určité vplyvy do osudu človeka. Potom je tu ešte jeden podvedomý mechanizmus, ktorý sa realizuje na sexuálnej rovine a diktuje človeku určité sexuálne správanie. Dotyčná osoba tú má určený sex s deštruktívnymi ľuďmi. Je prirodzené, že sa tomu bráni a všetko rieši pri takýchto túžbach alebo takomto tlaku modlitbou. Teda potláča sexuálne podvedomie a to jej znepríjemňuje život. Tu je pre ňu možnosť uspokojovať sexuálne podvedomie sugeratíve v predstavách, nie modlitbou a nie fyzicky. Potom je sexuálne podvedomie dotyčnej osobe ochotné pomáhať. Aj tuto oblasť sexuálnej ezoteriky treba vhodne ošetriť, aby vám pomáhala a nešla proti vám.

Ďalším momentom úspešnosti v sexuálnej ezoterike je spojenie mentálnej sexuálnej aktivity, ktorú reprezentujú spomienky a fantázie. K tejto sugeratívnej a aj mentálnej erotike sa môžu pridať autoerotické prvky, ako je masturbácia, prípadne pridáte sex s partnerom. No treba dodržať jedno a to je, že aj pri fyzickej sexuálnej aktivite je na prvom mieste mentálna erotika vo vnútri seba a ostatné techniky, ako je masturbácia, orgazmus a ejakulácia sú techniky, ktoré podporujú erotickú duchovnú cestu a nie naopak. Často to býva tak, že duchovné prvky erotických meditácií sa stanú iba doplnkom vonkajšej sexuality a ešte tvrdšieho ujarmenia do zovretia vlastného sexuálneho podvedomia.

Tak toto bolo menšie rozjímanie nad tým, ako sa dostať dovnútra svojho sexuálneho podvedomia a realizovať sexuálnu duchovnú cestu. Tak isto je to cesta k ezoterike východných náuk.

Pridaj komentár