Neurónová ezoterika. Sexuálna ezoterika. Asexuálna ezoterika. 6 neurónových oblastí. 6 druhov vedomia. 6 druhov ezoteriky. Kozmická ezoterika. Silva ezoterika slaboprúd. Klinická ezoterika joga. Tento zápis má svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Pokračujeme v nácviku základných druhov duchovnej cesty. V prvom rade je treba si uvedomiť, že sme duchovnú ezoterickú cestu začali deliť podľa neurónových oblastí, ktoré jasne definuje medicínska anatómia. Je ich šesť: veľký mozog, stredný mozog, mozoček, miecha, brušný mozog a ganglie. V zásade platí, že počas vývoja embrya sa psychické prejavy usadzujú v určitej neurónovej oblasti. Teda máme tu 6 základných možností, odkiaľ bude počas života fungovať ľudská psychika. Najviac ľudí až 90 percent sa počas vývoja plodu usadí práve v strednom mozgu. To netvrdíme na základe vedeckého bádania, ale vešteckého skúmania a diagnostikovania. Ostatní ľudia sa usadzujú v iných oblastiach neurónov. Do veľkého mozgu sa usadzujú na základe prežitia klinickej smrti počas vývoja plodu, ale aj počas ďalšieho života. Úplne malé až promilové množstvo sa usadzuje v mozočku, ale to je ojedinelé. Počas vývoja embrya je možnosť usadiť sa so psychickými prejavmi v mieche, potom v brušnom mozgu a v gangliách. Teda psychické pochody majú svoj základ práve v niektorej oblasti značného výskytu neurónov.

Počas svojho života sú ľudia akoby, obrazne povedané, zavretí v niektorej neurónovej oblasti. Táto blokácia sa dá prekonávať práve vedomím neurónových oblastí v tele a koncentráciou do týchto oblastí. Tak ako sa dokážete koncentrovať na objekt niečoho pred vami, tak sa dokážete koncentrovať do niektorej oblasti výskytu neurónov.

V zásade platí, že keď sa chcete venovať ezoterike všestranne a robiť všestrannú ezoterickú cestu, tak ju treba robiť do všetkých 6 neurónových oblastí. Pritom máme ešte možnosť robiť ezoteriku do kozmického vedomia, kde sú spojené naraz a navzájom všetky neurónové oblasti. Tak isto je tu možnosť robiť ezoteriku, ktorá vznikla na základe neustáleho pôsobenia slaboprúdu na neurónové oblasti. Tak isto je tu možnosť robiť takzvanú klinickú ezoteriku a naučiť sa tak stíšiť neurónové oblasti, že vyvoláte stavy začínajúcej klinickej smrti. Orgány a aktivity tela sú fyzicky alebo sugeratívne tak stíšené, že ľudské vedomie uniká do okolitého priestoru s tým, že si ponechá určité jemné spojenie s fyzickým telom. Tu sme sa pokúsili načrtnúť celkovú univerzálnu duchovnú cestu do neurónových stavov ľudského tela.

Aby sme dokázali účinne prenikať do neurónových oblastí, je potrebné vždy pozornosť z vonkajšieho sveta okolo seba preniesť do vnútra svojho fyzického tela. To je základný meditačný stav, do ktorého je treba sa dostať a po skončení meditácie sa vrátiť naspäť do koncentrácie na objekty vonkajšieho sveta.
Teda sme skoncentrovaní na fyzické telo a hlavne na oči, uši, nos, chuťové poháriky na jazyku a nervstvo končekov rúk a chodidiel. Všetko utíšime a znehybníme. Pri meditácii nie je žiaduce, aby ste sa koncentrovali pomocou zmyslových senzorov. Koncentráciu presuniete na povrch šedej kôry veľkého mozgu. To je prvá a posledná fyzická koncentrácia do niečoho v ľudskom tele. Od tohto okamihu nastupuje výhradne koncentrácia cez spomienky a iba spomienky s tým, že sochárska a priestorová fantázia sa zablokuje a používa sa minimálne.

Nastupuje tu ezoterika neurónov a snaha prenikať do neurónov čo najúčinnejšie a to je zo spomienkovej bázy. Teda keď prenikáte do niektorej neurónovej oblasti ako je veľký mozog, mozoček, stredný mozog, miecha, brušný mozog a ganglie, tak vždy zo spomienky na videné anatomické obrázky. K nim pridáte spomienku, keď ste sa ešte koncentrovali fyzicky do oblastí neurónov. Teraz sa to týchto oblastí koncentrujeme iba na základe spomienok. A tu kdesi začína neurónová ezoterika, preniká sa cez spomienky do neurónov a meditácia sa prevádza priamo cez neurónové oblasti. Má to nesporne vyššiu efektivitu a aj rýchlosť. Navyše takouto meditáciou budujete v neurónových oblastiach meditačné centrá. Možno to prirovnať k budovaniu centier na písanie a čítanie v základnej škole.

Samozrejme, nie každý dokáže tieto procesy v sebe vnímať a potrebuje si vybudovať dostatočné veštecké schopnosti na vnímanie jemných pochodov ľudskej mysle. Bližšie o rozvinutí vešteckých schopností sa píše vo Vešteckej škole. Je rozumné, pokiaľ sa chcete venovať ezoterike seriózne, že rozviniete postupným nácvikom veštecké umenie s cieľom hlavne ho využiť na duchovnej ceste do vnútra vlastnej duše.

Tu sa venujeme trom neurónovým oblastiam a to je veľký mozog, stredný mozog a mozoček. Hovoríme o troch ľudských neurónových oblastiach. Potom máme ešte ďalšie tri neurónové oblasti: miecha, brušný mozog a ganglie. Hovoríme o centrách zvieracích a myslíme primáty, cicavce a nižšie živočíšne druhy. Pracovne hovoríme o troch vedomiach prírodného človeka. Týmto vedomiam sa venujeme v Šamanstve.

Prvé centrum je stredný mozog. Zo spomienok si ho predstavujete ako vajíčko rozrezané na dve pozdĺžne časti. Každá časť je zložená zo 16. včelích plastov a v nich je uložená šedá kôra mozgová. Všetko si vybavujete zo spomienok a čo najmenej si to tvoríte vo fantázii. V tejto oblasti sa nachádza aj hormonálna žľaza hypofýza. V podstate sa to nachádza na konci predĺženej miechy v strede hlavy.
Stredný mozog považujeme aj za snový mozog, ktorý má aktívnu účasť ako v nočnom, tak aj v dennom vedomí. Meditácia sa dá dosiahnuť, že niektoré drobné plástové neurónové zhluky zostanú v spánkovom stave. Teda aj počas dňa je tu spojka do snového vedomia, ktoré počas spánku vykonalo množstvo aktivít. Tak isto je možné sa naučiť, aby počas noci a snenia zostali niektoré neuróny v plastoch aktívne ako počas dňa. Teda je tu možnosť lepšie ovplyvňovať snové pochody aj počas hlbokého spánku. V zásade platí, že do snov prenikajú emocionálne ladené aktivity počas dňa. Do snov prenikajú nesplnené túžby človeka, ktoré nedokáže alebo nemôže realizovať v bežnom dennom vedomí. Pred spaním sa dá programovať, aby sa sny venovali liečbe, terapii, riešeniu praktických problémov, prinášali varovania, vplývali na okolie. Tak isto možno do snov zakomponovať aj ezoterickú snovú cestu, ale nie na úkor bežných aktivít spánkového mozgu. Všetko s mierou.

Na povrchu stredného mozgu by ste mali cítiť veštecký potenciál, ktorý sa skladá z množstva astrologických obrázkov, či už plošných, alebo priestorových. Stačí nahliadnuť do Hermetického múzea (na stránke) a spravíte si predstavu, čo všetko má byť na povrchu neurónov stredného mozgu. Zo spomienok sa dostanete do plástov v strednom mozgu a máte pocit, že zo spomienok sem lezú astrologické schémy a tie sa zamerajú na niektorú ľudskú aktivitu ako je práca, zdravie a podobne.
Zo stredného mozgu idú 4 nervové spojky do štyroch oblastí. Hovoríme im centrá, ale kľudne možno hovoriť aj o čakrových oblastiach. Prvá spojka je v ústnej dutine a hovoríme o prejavoch hysterickej povahy, nie hysterickej choroby. Potom je centrum v šedej kôre veľkého mozgu a hovoríme o epileptickej povahe. Ďalšia spojka ide do mozočku a hovoríme o schizofrenickej povahe. Nakoniec je tu spojka do hrdla a hovoríme o psychopatickej povahe. Povahy majú dve polohy, jedna je asexuálna a blízka bežnému pracovnému stavu a druhá je sexuálna a je typická pre sexuálne aktivity. Tak isto si treba uvedomiť, že duchovnú cestu celkovo treba deliť na dve samostatné línie a to pod sexuálnymi spomienkami a fantáziami a pod normálnymi spomienkami a fantáziami. Jeden stav asexuálny dosahujete blokáciou sexuálnych spomienok a fantázií. Naopak, sexuálne ezoterické stavy dosiahnete blokovaním bežných spomienok a fantázie. V tejto oblasti je možné dosiahnuť aj stav Silva slaboprúd. Nasugerujete si poškodenie tejto oblasti mnohonásobným prienikom slaboprúdu a vyosením aktivít na povrch neurónov v jednotlivých plástoch stredného mozgu.

Tu sa použije sugeratívna technika, ktorá je založená na absolútnom a bezvýhradnom uverení, že sa tak stalo. Sugeratívna technika dovoľuje uviesť sa do tohto vyosenia, a tak isto sa z neho vrátiť naspäť do normálneho stavu fungovania. U opravárov technických zariadení často prichádza k poškodeniu neurónových oblastí fyzicky, a to nie je predmetom duchovnej cesty. To je patologickým prejavom citlivosti ľudskej psychiky na techniku, slaboprúd a magnetické polia.

Potom je tu ešte jedna možnosť a to je potenciál stíšenia a spomalenia všetkých činností v tejto oblasti, ktorá vedie k prejavom až začínajúcich stavov klinickej smrti a vyoseniu vedomia von z tela ako pri klinickej smrti. Dá sa aj tu použiť sugerácia, ale iba v obmedzenom rozsahu. Treba v prvom rade dosiahnuť maximálne stíšenie. Treba však upozorniť, že táto technika nesie v sebe riziko, že stlmenie činnosti neurónov môže byť až také silné, že sa niektoré zastavia úplne a už nemusia naskočiť naspäť. Takéto zvýšené riziko je pri srdcovej ganglii. Treba si na to dávať pozor a techniky klinickej smrti nepestovať v spánkových stavoch. Špecializáciou v stišovaní je jogínska prax, ale často pod sexuálnymi energiami a to hlavne v praktikách východne orientovaných ezoterikov, napríklad Indie. Tieto možné stavy zaraďujeme do klinickej ezoteriky, ktorá spadá do náboženskej praxe klinických zážitkov. Do stavov klinickej smrti sa dobre prechádza cez veštecké výkony a veštecký výcvik. Vlastne cvičenie vešteckých výkonov je základom stavov klinickej smrti.

Potom je tu ďalšia možná oblasť praktizovania duchovnej cesty a to mozoček, ktorý je v zadnej časti hlavy pod zadným zrakovým mozgom. Mozoček si vybavíte zo spomienok ako tenisovú loptičku, ktorá je rozrezaná na dve časti a každá je ešte rozrezaná na 10 častí. Na povrchu je 3 až 7 vrstiev neurónov akoby zložených z pavučín a drobných pavúčikov. Všetko si predstavujete zo spomienok a nie z fantázie. Aj koncentrácia ide zo spomienok, ako ste sa do tejto oblasti výskytu neurónov koncentrovali. Nie fyzická koncentrácia.

Treba dbať o to, aby nebolo žiadne priame spojenie so stredným mozgom. V mozočku treba byť samostatne a bez prepojenia na stredný mozog. Pokiaľ tak neučiníte, tak sa nedá hovoriť o prieniku do mozočku ako samostatného vedomia. Treba to pravidelným cvičením zvládnuť. Na povrchu mozočku by ste mali zo spomienok a veštecky vnímať písmená a číslice, prípadne geometrické tvary, či už menšie, alebo poriadne hrubé. V mozočku je niekoľko významných oblastí súvisiacich s tým, čomu by sa mal človek v živote venovať. Hovoríme o určitom poslaní a je na človeku, či ho naplní, alebo potlačí. Treba to brať ako určité neurónové zopnutie alebo nastavenie, než ako Boží zámer alebo karmu. Potom je tu zložka sexuálneho správania. Potom je tu vplyv rodu, rodostromu a predkov v rode. Tieto vplyvy silne pôsobia na osudovosť a úspešnosť v živote. Ľudia často robia chybu a keď cítia negatívne a deštruktívne pochody z mozočku, tak ich potláčajú a nerozumejú tomu, že ich treba uspokojovať sugeratívne, pokiaľ majú deštruktívny charakter. Často sú v rozpore s ľudským egom a ľudskými túžbami. Lepšie je pre šťastný osud, aby boli tieto pochody zvládnuté a zapojené do bežného života.

Mozoček má aj svoje čakrové centrá a to pod povrchom kože v oblasti čela, krku, ramien, hrude, pupku a po stranách pupku a v oblasti mechúra. V nich sú uložené rôzne druhy znakov.

Ezoterika neurónov mozočku je veľká neznáma a umožňuje prenikať alebo robiť ezoterickú prax na základe geometrických abstraktných schém. Hovoríme tu o umení kabaly a kabalistickej ezoterike. Do tejto oblasti sa dostalo aj zasvätenie Talizmany od siamských zasväcovateľov celej ľudskej histórie, ktorí museli v sebe tvoriť geometrické tvary. Tak isto tieto stavy podporujú deformácie a patológia kostnej hmoty, kostné výrastky a kostné deformácie. Tieto sú typické aj u siamských ezoterikov, ktorí majú v sebe rôzne pozostatky dvojčiat.

Zostala nám tretia oblasť možnosti duchovnej cesty a to je šedá kôra veľkého mozgu. Veľký mozog sa zo spomienok nachádza pod lebečnou kosťou. Koncentrujete sa sem zo spomienok a nie priamo fyzicky. Treba si uvedomiť, že do tohto druhu vedomia sa ľudia dostanú iba vďaka prežitej klinickej smrti. Teda minimálne viac ako 6 minút človek nedýcha. Čím dlhšie nedýcha, tým sa klinická smrť prehlbuje, a tak isto aj poškodenie neurónov ľudského tela. Pritom sa vedomie z inej oblasti neurónového výskytu uvoľňuje a usadzuje sa vo veľkom mozgu. Kto prejde skutočnou klinickou smrťou, sa úplne prirodzene dostane do kontaktu s informačným poľom Lamu tulku. Ide o informačný záznam z pozostatkov mŕtvej osoby, ktorá počas života fanaticky tužila sa zreinkarnovať a venovala sa orgánom a bunkám ľudského tela. No klinická smrť musí zájsť až k hranici fyzickej smrti. Takéto informačné pole sa dostane do vnútra človeka, ktorý prežil rozsiahlu klinickú smrť.

No ezoterik aj tu využije potenciál sugeratívnej klinickej smrti a uverí v klinickú smrť. V tomto prípade sa do vás nedostáva informačný záznam Lamu tulku. Klinická smrť prebehne najľahšej forme a to ešte nestačí na to, aby takýto jav prebehol. Sugeratívna klinická smrť vám umožní začať vnímať svet neosobne a v inom pohľade z druhej strany po smrti. Takisto aj tu sú určité čakrové centrá: v prednom mozgu ako prejav psychopatickej povahy, v temenom mozgu ako prejav epileptickej povahy, v zadnom zrakovom mozgu ako prejav schizofrenickej osoby a v spánkovom mozgu ako prejav hysterickej povahy. Zase dva druhy ezoterických stavov a to sexuálny a asexuálny. Pre túto povahu je špecifikum možnosť komunikácie s informačnými pozostatkami mŕtvych ľudí a zvierat. Vtedy stačí myslieť na pozostatky mŕtvych osôb a želať si komunikovať nie s celým záznamom o živote dotyčnej osoby, ale iba s určitou časťou, ktorá tvorí vždy z dôvodu bezpečnosti iba 50 percent. Jednoducho vás nezaujíma, čo jedol a čo robil bežne. Potom je tu už iba potreba špeciálnych vešteckých techník založených na spomienkach z cintorínskych nápisov. Bližšie sa o tomto pojednáva v Plazmatickej škole.

Pridaj komentár