Svet mŕtvych. Informačné polia mŕtvych ľudí, ktorí za života niečo prežili a to, čo prežili, zanechali v pochovaných pozostatkoch. Psychické vyosenie psychiky. Nezmierenie sa so smrťou niekoho a zobudenie informačného poľa mŕtveho človeka alebo zvieraťa. Vedomý nácvik sugerácie fantómových bolestí a príchod informačného poľa z kostných pozostatkov do ľudského tela. Rôzne špiritistické stavy. Tento zápis z meditácie má aj svoju zvukovú podobu autentickej nahrávky MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Spiritman je osoba, ktorej psychika je narušená a netradičná, pretože dovoľuje komunikáciu s informačným poľom mŕtveho človeka alebo zvieraťa. S týmto fenoménom je možné narodiť sa, prevziať tento typ psychiky od rodičov. Dotyčný získa do svojho tela informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa. Dotyčný prežil klinickú smrť, teda minimálne nedýchal viac ako 6 minút. Psychické reakcie sa presúvajú na povrch šedej kôry veľkého mozgu. Tu reaguje na vnútorné alebo vonkajšie podnety. V klinickej smrti získa, či chce, alebo nie informačné pole mŕtvej osoby, ktoré vyhľadáva práve takýto druh reinkarnácie. Do tela živej osoby sa dostane viackrát reinkarnované informačné pole mŕtvej osoby. Osud dotyčnej osoby sa mení ani nevie ako. Hovoríme o reinkarnácii Lama tulku, ktorý za života veril v reinkarnáciu a venoval sa nejakým spôsobom orgánom a bunkám tela. Teda spája sa tu túžba a venovanie sa orgánom ľudského tela. Najlepšie bunkám. Informačné pole mŕtvej osoby realizuje reinkarnačnú túžbu.

Okultman je osoba, ktorá má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a zároveň cez ňu realizuje chemické vzorce. Vytvára rôzne objekty, ktoré môžu pôsobiť na iné živé osoby. Môžu ich objekty ovplyvňovať.

Egyptman je osoba, ktorá má v sebe informačné polia osôb, ktoré boli spopolnené, mumifikované alebo ich pozostatky boli nejako chemicky upravené. Informačné pole záznamu o živote dotyčnej osoby je zničené a zostala iba čistá energetická guľovitá hmota. Príjemne pocity. Budeme využívať v egyptskom ezoterizme, ktorý je postavený na erotizme, vplyve pyramíd a čistých energetických pozostatkov. Pyramída vytvára stav určitého iného prúdenia energie a fungovania psychiky.

Klinicman je človek, ktorý prešiel klinickou smrťou a psychické prejavy idú zo šedej kôry veľkého mozgu. Vám stačí byť skoncentrovaný do šedej kôry veľkého mozgu. V aure nad hlavou, tesne nad vlasmi, môžete vnímať veštecky špirit objekty, ktoré sú privolané informačné polia mŕtvych osôb. No iba 90 percent z informačného poľa toho, čo prežil za života. Možno privolať množstvo info polí a naučiť sa čítať históriu info polí.

Reinkarnatman je špiritista, ktorý má v sebe info mŕtveho človeka alebo zvieraťa. Prípadne nemá v sebe žiadne info pole, no počas života verí v posmrtný život a chce sa reinkarnovať. Ideálne je programovať sa, že po reinkarnácii si treba spomenúť, kto ste boli predtým.

Rodoman je osoba, ktorá chce, aby jeho potomkovia zrealizovali to, čo nestihol on osobne. Hovoríme o rodovej karme, ktorá sa prejavuje cez neuróny mozočku. Môžete počas života programovať.

Nekroman je živá osoba, ktorá má v sebe informačné pole človeka alebo zvieraťa a zároveň má poškodenú nejako nervovú sústavu a vytvára v aure energetické objekty, ktoré v sebe zachytia všetko, čo robil počas života. Možno kopírovať počas zasvätenia. Preniesť skúsenosti na seba pomocou meditácie.

Bohman je osoba, ktorá je schopná chodiť do stavov klinickej smrti a totálneho spomalenia a utíšenia organizmu. Počiatočné stavy klinickej smrti. Prehodenie neurónových schém do prejavov mytologických a božských. Pokiaľ sa dostanete do tohto psychického stavu prepnutia neurónov, je možné zobrať si svoju fotografiu, neustále sa na každý kúsok fotografie modliť a takto to celé dostať do tejto psychickej vrstvy. Predstavovať si seba v týchto stavoch. Určitý druh reinkarnácie.

Hmyzman. Je človek, ktorý do seba prijal informačné polia mŕtvych zvierat a najlepšie hmyzu alebo lariev. Zaujímavý stav pre liečivé procesy v tele. Treba iba dať pozor, či to robíte na úrovni molekúl alebo atómov. Pri molekulovej predstave sa energii hromadí, pri atómovej predstave sa stráca.

Kozmoman. Je osoba, ktorá má v sebe informačné pole mŕtvej osoby a zároveň má všetky neurónové oblasti navzájom spojené do jedného celku. Teda ide o okamžitú koncentráciu do 6 neurónových oblastí tela.

Amigdalaman. Je špiritista, ktorý do seba prijal žlto svietiace informačné polia mŕtvych osôb, ktoré prežili klinickú smrť cez amigdalu. Amigdala je mikrožľaza pri hypofýze v strednom mozgu.

Siamský man. Je špiritista, ktorý má v sebe prijaté informačné polia zomretých siamských dvojčiat. Teda má v sebe naraz často 2 a viac spojených informačných polí, ktoré komunikujú pomocou abstraktných symbolov a geometrických objektov.

Astrálman. Je špeciálna osoba, ktorá dokáže utíšiť svoje orgány natoľko, že vchádza do začínajúcich stavov klinickej smrti a uvoľňuje svoje vnútorné telo do priestoru pred sebou. V tomto stave sa môže napojiť na informačné polia mŕtvych osôb bez toho, aby sa stal špiritistom.

Netreba ďalej zabúdať na to, že špiritizmus možno cvičiť pod asexuálnymi a sexuálnymi stavmi mysle. Tak isto osoba, ktorá má v sebe informačné pole mŕtvej osoby alebo zvieraťa, sa môže kontaktovať cez 6 neurónových oblastí tela.

Pridaj komentár