Mozoček v zadnej časti hlavy. Historickí zasväcovatelia z celého sveta. Siamské dvojčatá. Zbytky dvojčiat v tele vyvinutého jedinca. Nutnosť kresliť. Dvojča a požiadavka na kresbu alebo pohyb ruky. Zasväcuje Saša Pueblo. Fotografie zo zasvätenia si môžete pozrieť v Galérii zasvätení.

Pokračujeme v ďalších zasväteniach, ktoré sú tentoraz zamerané do oblasti mozočka. Aby bolo všetko mimoriadne účinné, vybrali sme si 21 historických zasväcovateľov, ktorí mali v sebe pozostatky jedného alebo viacero dvojčiat v rôznych etapách embryonálneho vývoja. Zároveň historický zasväcovateľ, alebo skorej jeho odkaz, musí obsahovať aj informáciu o určitom druhu poškodenia nervstva. To zaručuje, že historický zasväcovateľ počas života vytvoril v aure určité objekty, ktoré nesú v sebe informáciu o tom, ako všetko robil. Takéto objekty sa z informačného poľa zasväcovateľa skopírujú do aury zasväcovanej osoby.

Všetky tu použité informačné polia sa vyznačovali hlavne informáciou o tom, že počas embryonálneho vývoja v matke došlo k vývoju dvojčiat alebo viacerých embryí. Tieto sa nedovyvíjali, zostali v určitých štádiách svojho vývoja. A toto dalo ten fenomenálny základ nutnosti niečo kresliť alebo niečo písať. Siamské dvojča alebo jeho pozostatky nútia zdravého nositeľa do určitých činností, k pohybu alebo ku kresbe Siamské dvojča nepovolí, pokiaľ zdravé dvojča nespraví to, čo ono chce. Zdravé a vyvinuté dvojča musí naplniť požiadavky zbytkov dvojčaťa sebe, ktoré usiluje o dosiahnutie nejakej činnosti a aktivity.

Nám v prvom rade ide o to, aby sme odkopírovali objekty z aury zdravého siamského dvojčaťa ako hodnotný zdroj mimoriadne dobre nabitých znakov. Tým, že historický zasväcovateľ musel niečo písať a nejako sa pohybovať, vytvoril geometrické tvary, ktoré po zasvätení môžeme využívať na rôzne druhy meditácií a určitých terapií. Tlak dvojčaťa je neúprosný a zdravý jedinec je doslova neustále nútený robiť určité pohyby a určité aktivity, potom sa tlak z pozostatkov dvojčaťa uvoľní. To je mechanizmus, ktorý nabil množstvo geometrických tvarov všetkého druhu.

Vybrali sme si na zasvätenie takých, ktorí dokázali spojiť veštecké výkony s určitou formou pohybu a tento pohyb dokázali zaznamenať kresbou. Zasväcovateľ z Barmy dokázal každý veštecký obrázok zaznamenať aj jednoduchou geometrickou kresbou. Cez túto kresbu prevádzal veštecký výkon. Potom tu bol veštec z Kórei, ktorý na veštenie používal vnútorný hlas siamského dvojčaťa a komunikáciu s dvojčaťom prevádzal pomocou kresby. Respektíve dvojča komunikovalo špeciálnymi znakmi. Potom tu bol zasväcovateľ z Mongolska, ktorý neustále na podnet siamského dvojčaťa kreslil veštecké kartičky a veštecky dokázal ošetrovať inú osobu. Teda zisťovať určité potrebné údaje.

Potom sme vybrali historických zasväcovateľov pre oblasť magnetov a biomagnetizmu v ľudskom tele. Siamské dvojča nútilo zdravého jedinca, aby sa venoval magnetom a liečil seba aj iných ľudí. Dvojča prevádzalo pokyny na liečbu cez značky okolo magnetov. Zasväcovateľ z Francúzska mal tiež siamské dvojča a to ho nútilo liečiť ľudí magnetom zaveseným na špagáte. Zároveň siamské dvojča riadilo liečbu cez magické znaky. Zasväcovateľ z Brazílie bolo nútený siamským dvojčaťom, aby staval z magnetov rôzne tvary a konštrukcie v priestore. Pohybom určitého objektu liečil ľudí cez nakreslenú maketku dotyčného človeka.

Potom sme zašli do oblasti magnetizmu zo zemského jadra. Prvý zasväcovateľ bol z Číny a siamské dvojča ho nútilo liečiť chorých ľudí pomocou zapálenej sviečky, pohybom sviečky alebo kresbou okolo sviečky. Potom tu bol zasväcovateľ z Aljašky, dvojča ho nútilo liečiť chorých ľudí cez obkreslenú ruku, kresbu zaniesol na určené miesto a tu tvoril určité pohyby a kreslil určité tvary. Kreslil dovtedy, až kým nevyliečil chorú osobu. Potom tu bol zasväcovateľ z Grónska, ktorý liečil pomocou nádoby, v ktorej mal liečivé bylinky. Buď hýbal pohárom, alebo kreslil okolo pohára a dotyčnej osoby rôzne geometrické tvary.

Nasledovali traja liečitelia so siamskými pozostatkami vo svojom tele a to z Tibetu, Dánska a Holandska. Ich siamské dvojčatá ich tlačili do liečby pomocou vlastnej alebo zosatej energie z iných živých zdrojov. Okolo postavy ich siamské pozostatky v ich tele nútili kresliť hrubé čiary.

Nasledovalo zasvätenie a skopírovanie objektov historických zasväcovateľov do liečby všeobecne. Ich siamské pozostatky ich nútili, aby ľudí liečili, kým ich neuzdravili. Zasväcované osoby vytvárali pred sebou kôpky soli, cukru a sadry a kreslili okolo týchto kôpok čiary. Prípadne liečili cez kosti a čiarami, ktoré vytvorili okolo kostí, pomáhali uzdraveniu. Mohlo sa všetko kresliť prstom alebo fixkou.

Potom bola skupina historických zasväcovateliek z Japonska, Ázie a Ameriky, ktoré v sebe obsahovali siamské dvojčatá v určitom štádiu embryonálneho vývoja. Človek mal pocit, že sa vytvorili ako pri mimomaternicovom tehotenstve. Všade sme poukladali kosti, obrázky embryí a kreslili sme určité geometrické tvary. Tieto zasväcovateľky ovládali magickú ritualistiku cez embryonálne dvojčatá vo svojom tele. Skopírovali sme z ich aury objekty do aury zasväcovaných osôb.

Celkovo týmito zasväteniami smerujeme k ezoterike, ktorá bude postavená na abstraktných znakoch. Dáva to všetkému silu a dynamiku. Postupom času a pridelenými cvičeniami prejdeme do abstraktnej ezoteriky, kde budeme používať iba znakové obrazy.

Pridaj komentár