Veštectvo cez neuróny. Veštectvo zo spomienok. Spomienková báza. Veštectvo sexuálne. Veštectvo asexuálne. Zmyslové centrá. Zmyslové senzory. Spomienky na veštectvo. Veštectvo neurónov. Spomienka na sny. Spomienka na hroby a všetko okolo smrti. Spomienka na hypnotické techniky. Informačné polia mŕtvych. Abstraktné zjednodušenie obrázkových spomienok. Na hranicu klinickej smrti utíšením činnosti ganglií a celého tela. Veštecké ošetrenie seba samého. Veštectvo do spomienok. Veštectvo do orgánov tela. Veštectvo do energií tela. Veštectvo do neurónov. Veštectvo biochémie tela. Veštectvo do bakteriálneho stavu tela. Veštectvo do fungovania neurónov. Veštectvo do psychických pochodov. Tento zápis z meditácie má aj svoju zvukovú podobu MP3. Vyhľadaj v Nahrávkach.

Veštectvo cez neuróny. Postupne sa vo veštectve prepracovávame do nového vešteckého prístupu a ten je nasmerovaný do neurónových oblastí v 6. oblastiach najčastejšieho výskytu neurónov v ľudskom tele. Ide o šedú kôru veľkého mozgu, neuróny stredného mozgu, mozočku, miechy, brušného mozgu a ganglií. Tieto oblasti sa stali aj vo veštectve stredobodom záujmu a usilujeme sa do neurónovej ezoteriky prenikať cez spomienky uložené v mozgu.

Veštectvo zo spomienok. Na to, aby sme mohli úspešne robiť veštecké výkony cez neurónové oblasti, nesmieme sa do týchto neurónových oblastí koncentrovať priamo. Je potrebné všetko robiť zo spomienok vo vlastnej mysli. Spomeniete si na rôzne druhy vešteckých techník bez toho, aby sme používali fantáziu umeleckého sochára. Fantázia je tu nežiaduca a treba s ňou šetriť. K týmto spomienkam pridáte spomienky napríklad na sny. Kľudne ich môžete kombinovať, v mysli postrihať na drobné kúsky a vytvoriť nový obrázok. Len nepoužiť fantáziu. Takisto je možné použiť spomienky na cintoríny a hroby. Vhodné sú aj spomienky na hypnotické techniky. Výborné sú aj náboženské spomienky všetkého druhu. Špeciálnou vešteckou technikou je vnímanie informačných polí mŕtvych osôb, ktoré sa zosali ako informácie z kostných pozostatkov. Prípadne obrazové spomienky obkreslíte z inej spomienky do formy zjednodušenej kresby pomocou rôznych druhov čiar. Zo spomienok vystrihnete čo sa dá a spomienkové obrazy zjednodušíte, ako sa len dá zjednodušiť. K tomu a k týmto spomienkam pridáte spomienku, keď ste sa koncentrovali do niektorej neurónovej oblasti. Pri takejto technike sa netreba priamo koncentrovať do neurónových oblastí. Zo spomienok to samé lezie do neurónových oblastí.

Spomienková báza. Na jednej strane je tu spomienková báza a na druhej strane fantázia sochárskeho majstra, u ktorého sa každá spomienka natiahne do fantastických tvarov. Máte predstavu ženy a v mysli ju naťahujete a meníte násilne na tvar hada. Treba neustále dbať o to, aby boli tieto dva prístupy v určitom pomere. Teda niečo je silnejšie a niečo slabšie, no dovoľuje to robiť vhodné veštecké výkony.

Veštectvo sexuálne. Tak isto si treba uvedomiť dva základné veštecké výkony. Pri sexuálnom prístupe do spomienkovej bázy pridáme trochu erotických spomienok. Pri asexuálnom prístupe nepoužívame žiadne sexuálne spomienky a máme ich dôsledne zablokované. Treba zase zvažovať, do akej miery spolu kombinovať sexuálne a asexuálne ladené spomienky. Treba skúmať a skúšať.

Zmyslové centrá. Zmyslové senzory. Treba si uvedomiť, že zvyčajne sa veštecké výkony robia na základe patológie a určitého fyzického a psychického stavu dotyčného veštca, čo vedie nakoniec k poškodeniu psychiky a fyzického zdravia. Preto je potrebné vyhnúť sa robiť veštecké výkony cez oči, sliznicu nosa, jazyk, ušné bubienky a končeky prstov. Všetko a celkový veštecký výkon sa robí cez šedú kôru veľkého mozgu. Zmyslové senzory ako oči a ďalšie sú pasívne a fungujú štandardne. Zo zmyslových centier riadime všetky veštecké výkony.

Na hranicu klinickej smrti utíšením činnosti ganglií a celého tela. Pri tomto druhu vešteckých výkonov vychádzame zo spomienok na utíšenie a na klinickú smrť. Fyzické spomalenie činnosti orgánov je tak silné a tiež podporené sugeráciou, že sa celkovo psychika vyosuje do aurického priestoru pred meditujúcim. To už sú príznaky klinickej smrti, ktoré dovoľujú zvláštne meditačné schopnosti.

Veštectvo sugeratívne. Ide o veštecké techniky, ktoré sú založené na sugerácii uverenia v chorobnosť určitého orgánu. Znovu všetko zo spomienok na predchádzajúce sugerácie chorobnosti neurónových oblastí orgánov tela. Potom veštecký výkon.

Veštecké ošetrenie seba samého. Veštectvo do spomienok. Veštectvo do orgánov tela. Veštectvo do energií tela. Veštectvo do neurónov. Veštectvo do biochémie tela. Veštectvo do bakteriálneho stavu tela. Veštectvo do fungovania neurónov. Veštectvo do psychických pochodov. Pri veštectve voči sebe je potrebné nakresliť si seba samého pred seba a postupne skúmať veštecky vnútro.

Pridaj komentár