Zasvätenie do ganglií. Zasvätenie do vedomia ganglií. Zasvätenie realizoval Saša Pueblo. Objekty od 12 historických zasväcovateľov. 12 magických rituálov.

Pokračovali sme v ďalšej sérii zasvätení do ganglií okolo orgánov tela zasväcovanej osoby. Zasväcovaným osobám bolo doporučené, aby v sebe a vo svojich spomienkach aktivizovali spomienky na chaotický pohyb vtákov, plazov a hlavne hmyzu. Aby v sebe potlačili spomienky prírodného šamana. Aby potlačili pocity cicavcov ako je napríklad medveď. Aby čo najviac rozvinuli chaotický pohyb hmyzu. Zároveň im bolo odporučené, aby sa skoncentrovali do oblastí ganglií pomocou pohybu končekov prstov a ničím iným. Takýmto spôsobom sa skoncentrovali do troch hlavných gangliových oblastí. Prvá oblasť sa nachádza v temennej časti mozgu pri mozgových dutinách, v ktorých sa produkuje mozgovomiešny mok. Ďalšie veľké ganglie veľkosti nechtu na palci sa dajú nájsť za žalúdkom. Ďalšie sa nachádzajú za mechúrom. Menšie ganglie veľkosti špendlíkových hlavičiek sa nachádzajú pri každom orgáne tela, pri každej časti mozgu. Ich najväčšia hustota je okolo miechy z obidvoch strán.

A práve do oblastí ganglií smerovalo veštecké zasvätenie. Niektorí ľudia sú dlhodobo od narodenia usadení v oblasti ganglií a odtiaľto sa dejú ich psychické pochody. Zasvätením sa tam dokáže zasvätená osoba dostať svojím egom a teda tým, čo prežil a chce prežiť.

Pri zasvätení získava zasvätená osoba minimálne 12 objektov, ktoré boli odkopírované od minimálne 12 historických zasväcovateľov, ktorí mali poškodenú nervovú sústavu a tvorili automaticky v aure objekty, ktoré sa zachovali aj po ich smrti ako informačné pole z ich kostí v hrobnom mieste.

Účastníci zasvätenia si na začiatok zbudovali asi 8 m dlhú a 1 m širokú drevenú mriežku, ktorú zmontovali z drevených palíc a ako výplň použili drôt. Potom nasledovala séria rituálov a práca s končekmi prstov. Táto si vyžadovala medzi jednotlivými zasväteniami znova a znova sa dostávať do vnútra ganglií. Každá ganglia má aurický obal a mydlové bubliny vo veľkosti futbalovej lopty.

Celkovo zasvätenia prebiehajú rýchlejšie a osoby, ktoré sa pravidelne zúčastňujú zasvätení, sa dokážu už rýchlejšie dostať do vhodného stavu prijatia kópií od historických zasväcovateľov.

Po určitom čase, keď sme už realizovali asi 8 zasvätení, sa začal objavovať zvláštny stav utíšenia ganglií a orgánov v tele, čo viedlo k navodeniu stavov, ktoré sa začínajú ako súčasť klinickej smrti. Takýto stav utíšenia je už nežiaduci a nedá sa v ňom dobre zasväcovať. Niektorí sa museli dostať do stavu trochu vyššej aktivity.

Tak isto sa skontrolovalo, ako dokáže vnútro zasvätenej osoby prijať kópie objektov v aure. Ako musí vytvoriť vhodné pomery vo svojom fyzickom tele, vo svojich spomienkach, vo svojej sexualite, vo svojom podvedomí a celkovo v celej svojej duši.

Niektoré zasväcované osoby dokážu už spraviť kópiu objektu od historických osobností samé a to naraz od viacerých.

Pridaj komentár