Tento príspevok pojednáva o technikách práce s písmenami židovského písma. Ide o techniku vnímania jednotlivých židovských písmen ako písmen usporiadaných do abecedy, ďalej o techniku vnímania jednotlivých písmen ako nezávislých piktogramov a chápanie techniky práce s písmenom ako s automatickým písmom.
Zoberme si písmená usporiadané v židovskom písme. Pri každom židovskom písmene si nájdete jeho preklad do latinského písma. Tak isto si tu nájdete spôsob zvukovej podoby vyjadrený formou zápisu pomocou písmen latinskej abecedy. Zoberme si jedno písmeno židovskej abecedy. Považujte ho vo svojej mysli za jediné písmeno a ostatné písmená neberiete do úvahy. Teda ide o stav, keď židovské písmeno považujeme za piktogram. Piktogram je tu náhodne a spontánne vytvorený znak. V tomto stave sa veštecky pozriem, čo všeobecne tento židovský piktogram vyjadruje. Tento piktogram a jeho tvar vyjadruje všetky písmená skalnej kabaly, ktorá bola predchodcom terajších židovských písmen. Keď zoberiem ďalšie židovské písmeno znovu ako piktogram, tak znovu dostanem písmenká skalnej kabaly s tým rozdielom, že prvé písmeno v poradí sa zmení za iné písmeno skalnej kabaly. Iný prístup. Zoberiem si z novu jedno písmeno novodobého židovského písma a budem ho považovať za automatické písmo napísané z ľudského podvedomia. V tomto prípade sa zobrazia postavy najvýznamnejších kabalistov, ktorí v rukách držia kamenné dosky. Na doskách sú vysekané drobné meditačné texty. Za každým židovským písmenom je jedna duša mŕtveho kabalistu a jeho dielo. Keď si znovu zoberiem celú židovskú abecedu a budem ju považovať za písmo na označovanie vecí a udalostí, tak za každým písmenom sa objaví jedna tarotová karta, na ktorej nesmú byť žiadne texty, značky alebo písmená. Keď veštecky preniknem do tarotových klasických kariet, dostanem prienik do židovských magických rituálov. Pozor, treba postupovať tu dohodnutým spôsobom. Keby ste si na začiatok predstavili tarotové karty bez písmen, znakov a číslic, tak by ste sa dostali k mystériám Egypta. No vráťme sa ku skalnej kabale. Keď jedno písmeno skalnej kabaly považujeme za piktogram, tak potom tieto písmená označujú jednotlivé strediská, v ktorých sa pestovala kabala. Keď písmená skalnej kabaly považujeme za automatické písmo, tak vyjadrujú jednotlivé výjavy zo Starého zákona. Keď písmená zo skalnej kabaly považujeme za písmená abecedy, tak jednotlivé vyjadrujú jednotlivé hviezdne oblasti okolo Zeme. Jednotlivé písmená židovskej abecedy majú aj číselnú podobu. Veštecký výkon v naladení na čísla vyjadruje zvukovú vibráciu, ktorá vás dostane do jednotlivých systémov, ako keby ste boli v priestorovom kine alebo v divadle. Zatiaľ toľko o základných prienikových cvičeniach do tajomstiev kabaly. K týmto výkonom jednoznačne potrebujete mať dobre rozvinuté veštecké schopnosti.

Pridaj komentár