V tomto príspevku sa chcem zaoberať stratégiou uplatnenia liečiteľských postupov pri liečbe a prevencii rôznych druhov onemocnení.

Stratégia číslo 1. V tomto prípade sa diagnostika zdravotného stavu robí priebežne a nie, keď už choroba prepukla. Tak isto liečba sa vykonáva priebežne a usiluje sa o to, aby sa v zárodku odstránili vznikajúce problémy. Tu má liečiteľstvo najsilnejšiu pozíciu a to práve v prevencii. Bohužiaľ, ľudia často prejavujú záujem o zdravie až keď sa už niečo akútne deje.
Stratégia číslo 2. V tejto stratégii sa liečiteľstvo podriaďuje klasickej medicíne a miesto toho, aby jej konkurovalo, tak jej pomáha, aby bola účinnejšia a dosiahla žiadané výsledky. Príklad takejto stratégie bol uplatnený u pacientov, ktorí brali chemoterapiu na vyliečenie sa z rakoviny. V týchto prípadoch sa akceptovala medicínska liečba a bola podporovaná ďalšími alternatívnymi postupmi a to tak, aby chemoterapia zabrala ako sa patrí.
Stratégia číslo 3. Uplatňuje sa po absolvovaní klasickej medicínskej liečby, ktorá bola lekársky ohodnotená ako úspešná. Napríklad ide znovu o úspešne aplikovanú chemoterapiu. Liečiteľ sa po chemoterapii zaujíma o celkový stav imunitného systému a usiluje sa ho dať do vynikajúceho stavu. Teda úspešný lekársky zásah s následnou liečbou celého imunitného systému.
Stratégia číslo 4. Ide o postup, pri ktorom sa preliečuje celý organizmus a je jedno, či niektorý orgán v tele je chorý alebo zdravý. Vychádza sa zo zásady, že keď je človek chorý, tak má vlastne choré všetko. Znovu uvediem príklad: dotyčná osoba odmietla operáciu a liečbu rakoviny, no chcela sa liečiť alternatívne. Celá liečba začala dôsledným preliečením každého orgánu a systému tela. Po tejto liečbe prebiehala špeciálna liečba k nastaveniu kvalitne fungujúceho imunitného systému.
Stratégia číslo 5. Ide znovu o určitú formu spolupráce klasickej medicíny a liečiteľstva, kde veštecky ladený liečiteľ zo zoznamov liekov a lekárskych terapií odporučí intuitívne, ktoré lieky a postupy sú správne. Ide tu o individuálno-intuitívne vybratie najvodnejších liekov a postupov; k tomu je možné pridať aj ďalšiu alternatívnu liečbu.
Stratégia číslo 6. Ide o stratégiu, keď veštecký liečiteľ kompletne zdiagnostikuje rôznymi technikami všetky orgány a systémy tela a poskytne napríklad lekárovi alebo inému liečiteľovi dostatok podnetných informácií.
Stratégia číslo 7. V tomto prípade vedie liečbu liečiteľ s tým, že proces liečby sa kontroluje medicínskymi technikami a diagnostikami. Ide o pravidelné kontroly a korekciu liečby na základe medicínskych testov.
Stratégia číslo 8. Pri tejto stratégii ide o kompletnú diagnostiku a kompletnú liečbu všetkého, čo je v tele človeka a zároveň sa dotyčná osoba uvádza na ezoterickú dráhu a zásadnú zmenu životného štýlu.
Výhodou vešteckého liečiteľstva je, že dokáže zdiagnostikovať aj disharmonické stavy, ktoré sú skôr tušením, ako vedecky podloženými dôkazmi. Zároveň liečiteľ je pripravený liečiť celé telo a nie iba chorú oblasť. A to, čo je tu ešte dôležitejšie je, že liečiteľ vešteckým liečiteľstvom môže zájsť do vnútorných psychických procesov, ktoré sa často podieľajú na chorobnom stave. V klasickej medicíne by spolupráca psychiatra a napríklad onkológa na liečbe asi vyzerala komicky. V praxi asi nerealizovateľná vízia. No veštecky ladený liečiteľ alebo terapeut túto možnosť má k dispozícii.

Pridaj komentár