Tento príspevok pojednáva o možnostiach využitia tarotových kariet v ezoterickej praxi. Pri využití tarotu ako duchovného rozvoja je nutné mať už za sebou vešteckú prax a skúsenosti.

Dávnejšie som si naplánoval, že sa začnem venovať alebo sa pokúsim empiricko-rozumovo vysvetliť, o čom vlastne môžu byť tarotové karty. Tak v prvom rade tarotové karty slúžia ako základ pre individuálne tarotové karty vytvorené rôznymi vešticami a veštcami celého sveta. Teda je tu snaha využiť univerzálne symboly a značky na tarotových kartách ku konkrétnemu vešteniu danej osoby. Spravidla ide o osobné veštenie určitých budúcich udalostí a ich možného vývoja. Teda veštecký výkon, pri ktorom sa preniká do ľudských hláv a tu sa zisťuje, ako sa kto pravdepodobne zachová alebo čo v konkrétnom čase robí. O tomto si nájdete viacej vo Vešteckej škole a Astro sekcii. My túto mantickú líniu opustíme a pôjdeme sa pozrieť na líniu ezoterickú, ktorá umožňuje využiť obrázky tarotu a na ňom nakreslené objekty a znaky na duchovný rozvoj. Aj pri tomto prístupe je potrebné, aby ste mali už za sebou vešteckú prax a dokázali vhodnou kombináciou obrázkov a znakov prenikať do ezoterickej minulosti rôznych ľudských kultúr. V zásade platí, že pokiaľ na tarotových kartách nie sú uvedené žiadne druhy písmen a značiek, tak cez tieto tarotové karty môžete prenikať do tajov egyptskej ezoteriky. Konkrétny príklad: máme kartu zvanú kúzelník alebo mág. Je tu postava mladého muža, stojaceho za stolom, jeho ľavá ruka drží paličku a je pozdvihnutá k nebu, druhá palička sa kloní dole ku stolu, na stole je kalich, meč a minca. V diaľke je obrys chrámu zloženého z dvoch pilierov a na pilieroch trojuholníkové okno. Postava stojí pre chrámom. Pokiaľ je tento obraz čistý a nie sú tu žiadne nápisy, číslice alebo iné symboly, tak takéto tarotové karty vám dovolia iniciáciu do dejín ezoterizmu starého Egypta. Pokiaľ však sú na tarotovej karte hoci dve písmená židovského písma, tak tarotové karty majú iný zmysel. Dostanete sa k ezoterizmu šamanov a nie do ezoterizmu egyptských mágov. V zásade bude platiť, že aké znaky do tarotových kariet vložíte, taká oblasť sa vám pomocou vešteckej techniky podarí otvoriť. Pokiaľ chcete do tejto oblasti ezoteriky prenikať, tak je nutné mať veštecké schopnosti a vešteckú prax a to mnohoročnú. Pokiaľ ju nemáte, tak tarot môžete brať ako potenciálnu možnosť vášho duchovného rozvoja, ktorá vám zatiaľ nie je dostupná. V jednej tarotovej knižke som našiel zoznam rôznych tarotových kariet, ktoré svojou špeciálnou úpravou dovoľujú prenikať do ezoterizmu rôznych národov. Tarot indický zo šachovnice a figúrok umožňuje vstup do brahmanskej tradície starej Indie. Tarot s čínskymi znakmi vám dovolí prenik do ezoterizmu ľudí so zámerne upravenými lebkami smerom dozadu. Tarot pod názvom parížsky vám dovolí prenikať do tajov ezoterizmu tibetských mníchov. Tarot Noblet má dovolí prenikať do ezoterizmu prírodných národov. Tarot Vergnano vám dovolí prenikať do mayského ezoterizmu. Tarot Etteilov vám dovolí prenikať do japonskej tradície Zen. Tarot Watillaux vám dovolí prenikať do zednárskeho ezoterizmu. Tarot taliansky vám dovolí preniknúť do všetkých možných magických rituálov. Bližšie Magická škola. Tarot beanconský dovoľuje vstup do kresťanského ezoterizmu. Tarot beanconský dvojhlavý dovoľuje vstup do židovského ezoterizmu. Tarot marseillský obsahuje všetky možne hermetické a alchymistické obrazy. Tarot nemecký vás uvedie do ezoterizmu rún u prírodných národov. Tarot Oswalda Wirtha vás uvedie do ezoterizmu kláštorov. Netvrdím, že sú tu zverejnené všetky možnosti. Tak, ako si vytvárajú veštecky nadané osoby svoje jedinečné tarotové karty, tak si svoje tarotové karty vytvárajú aj samotní ezoterici, ktorým nejde o mantické hádania možnej budúcnosti, ale o duchovnú cestu. Verím, že som vám aspoň trochu poodkryl ezoterické tajomstvo okolo tarotových kariet.

Pridaj komentár