Tento príspevok sa zaoberá problematikou liečenia pomocou amuletov a špeciálne upravených objektov rôzneho druhu. Ide prevažne o špeciálne pripravené kresby, ktoré môžu byť aj vyryté, vyrezané, vymodelované z rôznych druhov materiálov. Môže to byť kameň, kov, koža, papier, drevo, plast alebo niečo iné, napríklad aj vosk. V rámci reorganizácie Psychotronickej poradne som zaviedol liečbu pomocou špeciálne upravených predmetov s tým, že liečiteľ vie o zdravotnom stave dotyčnej osoby a tuší, čím sa bude dotyčná osoba liečiť. Žiarič vo forme amuletu má liečbe blahodárne napomôcť a často sa stane priam spúšťačom liečby. Ide o starý šamanský spôsob liečby a to vnímaním, pozeraním a dotykom daného liečivého objektu, ktorý intuitívne až veštecky vytvoril liečiteľ, ktorý ovláda klasické magické rituály. Veštecky ladený terapeut pracuje tak, že sa sústredí na diagnostikovanú osobu aj na diaľku, teda bez jej fyzickej prítomnosti. Vo vešteckom stave navrhne intuitívne určitým spôsobom upravený predmet alebo skupinu predmetov a to tak, aby účinne napomohli liečeniu. Nikto tu netvrdí, že týmto a len týmto magicky upraveným predmetom alebo skupinou objektov sa chorý človek vyzdravie. Treba to zobrať tak, že je to jedna z pomocných metód samoliečby, ktorá môže priaznivo pôsobiť ako prídavok ku klasickej lekárskej liečbe. Takýto druh samoliečby je vhodný práve vtedy, keď lieky u chorého človeka riadne nezaberajú a celkovo sa vyzdravenie človeka predlžuje. Jednoznačne je naivné myslieť si, že žiarič, talizman alebo magický obrazec sám vylieči vážnu chorobu alebo komplikované stavy. Niektorí liečitelia vyrábajú takéto ozdravovacie predmety tak, že si vyžiadajú fotografiu a pomocou kovu zavesenom na špagátiku určia, z akého materiálu má byť žiarič vytvorený a aký znak za akých rituálnych podmienok treba na tento materiál napríklad vytvoriť kresbou. Iný liečiteľ myslí na danú osobu a vytvorí z hliny alebo iného materiálu postavičku danej osoby a do vnútra tejto postavičky vloží intuitívne bylinky, kamienky a iné objekty. Zásady vytvárania takýchto žiaričov si nájdete v Magickej škole. Takúto figúrku potom liečiteľ zašle chorej osobe aj s určitým návodom na použitie. Niektorí dávnovekí liečitelia žiariče najčastejšie vyrábali z kostí, na ktoré ryhovali rôzne obrázky. Tento spôsob bol mimoriadne rozšírený. Niektorí sa uchýlili k liečivým obrázkom, na ktorých bolo plno čiar, bodiek a iných geometrických útvarov. Často sa ozdravovacie žiariče a amulety vyrábali aj z kovových drôtikov. Liečiteľ sa na diaľku vciťoval do chorého človeka a vytvoril z drôtikov určitý obrazec, ktorý mal vplyv na celkový proces ozdravenia. Dotyčná chorá osoba ho obdržala a nechala si ho pri sebe. Celkovo tento druh alternatívnej liečby vychádza z prírodného spôsobu myslenia prírodných ľudí. Tak isto takýto rituálny objekt môže v tej najjednoduchšej forme fungovať ako placebo. Viera tvoja ťa uzdravila. V dnešnej dobe to môžu byť úplne kľudne určité predstavy, ktoré má liečiaca sa osoba vytvárať vo svojej mysli a prípadne si ich nakresliť alebo fyzicky zostrojiť na základe odporúčania terapeuta alebo liečiteľa. Je potrebné pri tomto druhu alternatívnej liečby so žiaričom fyzicky, ale aj v predstavách neustále intenzívne pracovať. Je potrebné neustále mať takýto predmet alebo magicky upravený objekt pri sebe a najlepšie je dať dotyčný predmet alebo žiarič mnohokrát obkresľovať alebo zručnejším jedincom aj vyrobiť. Celkovo treba žiaričovú terapiu chápať ako jeden z možných prostriedkov, ktoré môžu mať vplyv na priebeh liečby. Aký to má byť veľký vplyv, to bude závisieť od okolností a individuality liečenej osoby a tak isto prístupu liečenej osoby k takémuto druhu pomocnej liečby v procese vyzdravenia.

Pridaj komentár