Tento príspevok sa zaoberá problematikou aplikácie afrodiziák v rámci sexuálnych terapií. Afrodiziaká sú látky a preparáty, ktoré v organizme človeka spúšťajú chemickú reakciu sprevádzanú určitými sexuálnymi predstavami a aj orgastickými pocitmi.Pri vytváraní Psyché poradne bola na prvé miesto postavená klasická psychologická a psychiatrická prax a ostatné alternatívne terapie tvoria možné zefektívnenie klasických medicínskych a terapeutických postupov. V žiadnom prípade nie sú ich náhradou. Zakladateľom tohto terapeutického smeru sa stal Wiliem Reich, obdobie 1897 až 1958. On sám ju nazýval Orgonová terapia. Zaujímať nás bude jeho zastretá prax liečby pomocou afrodiziačných látok, ktoré u chorých osôb mohli vhodne pomáhať, pokiaľ afrodiziakum bolo intuitívne správne určené a bezpečnou formou aplikované. O užívaní takýchto sex povzbudzujúcich látkach sa vie toho dosť, no menej sa vie o ich účinkoch a vplyvoch na úpravu psychiky a tiež celkového zdravotného stavu. Celkovo sa u nás táto oblasť chápe dosť zaujate a samotní chorí ľudia prikladajú sexualite a otázkam sexuality nedostatočnú pozornosť. Ako keby zabúdali na vplyv sexuality na fyzické a psychické zdravie a celkovú životnú vitalitu. Napríklad u hyperaktívnych ľudí je bioenergeticky aktívna oblasť pohlavia a hlavne prostatická žľaza. Je terapeutickým faktom, že práve sexuálne podvedomie vytvorené v detstve tvorí najhlbšiu emocionálnu sexualitu človeka. A často obdobie kojenia u žien negatívne vplýva na zmenu sexuálneho podvedomia. Terapiou a afodiziakmi sa to dá napraviť. Sexuálne vyvrcholenie vytvára množstvo sexuálnej energie, ktorá blahodárne prospieva na organizmus. Koniec koncov aj vyvolanie stavu lásky je určitý druh chémie a liečby. Často práve sexuálna bioenergia a užitie afrodiziák, ktoré sú voľne dostupné na legálnom trhu, môžu v organizme vyvolať skrytú disharmóniu alebo zásadne pomôcť zmeniť k dobrému psychiku danej osoby. Je známe, že vlastná európska sexualita je založená na predstavách a africká sexualita je založená aj na chemických reakciách skoro tak ako u zvierat. Tak isto iné lekársky overené a testované lieky k podpore sexuálneho apetítu priaznivo pôsobia hoci na sebavedomie človeka. Množstvo žien vie žiť bez aktívneho sexu, ale toto má aj určité následky na psychiku a jej pasivitu. Nehovoriac, že ukončenie aktívneho sexuálneho života a záujmu o sex vedie k celkovému schátraniu organizmu. Je tu jednoducho veľa faktorov, ktoré naznačujú, že každá psychoterapia by sa mala v hlbokej podstate venovať aj sexualite, ktorá môže ovplyvňovať psychické a tiež fyzické zdravie človeka. Teda vhodnosť afrodiziakálnych látok v čajoch, mastičkách, strave, pri inhalácii môže výrazne pomôcť zobudiť organizmus k životu a dať v psychike priechod k uvoľneniu určitých psychických mechanizmov. Tak isto k afrodiziakám treba pridať aj mentálny nácvik oslobodenia sexuálnej fantázie a blokácie frustrácie zo zakázaného a dovoleného v oblasti sexuálnej praxe. Záverom iba uvediem príklad bežných afrodiziák: španielske mušky, erotisín, kraft dražé, yohinbín a podobne. Aplikácia bude spočívať na intuitívnom cítení, že dotyčnej osobe môže takýto erotický prostriedok akýmsi spôsobom prispieť k fyzickému alebo psychickému zdraviu.

Pridaj komentár