V tomto príspevku sa budeme zaoberať problematikou miesta výskytu snovej mysle v ľudskej hlave, spôsobu aktivizácie snovej mysle a jej deaktivizácie tlakom rozumovosti šedej kôry mozgovej. Ďalej tu preberáme problematiku snového vedomia a denných emócii. Zvažujem tu možné členenie snovej mysle na túžby, emócie, svalovo nervové vplyvy počas spánku a jednotlivé potrebné fázy spánkového stavu. Predmetom skúmania sú aj zásahy iných ľudí cez snové vedomie. Tak isto tu venujeme pozornosť aj orgastickým stavom počas snov.

Znovu intenzívnejšie napredujeme v Snovej škole a niektoré veci okolo spánku a snov sa stávajú jasnejšie. Najdôležitejšie je zistenie lokalizácie snovej pamäte a to v strede veľkého mozgu v takzvanom limbickom mozgu alebo starom čuchovom mozgu. Nachádza sa zhruba 3 centimetre pod lebečnou kosťou všetkými smermi dovnútra mozgu. Táto oblasť sa aktivizuje v prípade, že sa utlmí a deaktivizuje šedá kôra veľkého mozgu a tak isto mozočku, ktorý je v zadnej časti veľkého mozgu. Teda prestane sa aktívne myslieť a pracovať s dennými spomienkami. Naopak snové stavy sa dostanú do útlmového stavu vtedy, keď začíname premýšľať a zo šedej kôry veľkého mozgu sa vytvára aj bioenergetický tlak do stredu mozgu. Niektorí ezoterici, ktorí majú problémy s ranným stavaním, si po zobudení zapnú televízor a pozerajú hlavne reklamu a cestopisy.

Toto pasívne vnímanie obrázkov pohybu a aktivity pomáha utlmiť snové vedomie. Silnie celková aktivita denného vedomia a mentálna predstava pohybu. Ináč sa postupuje, keď človek nevie dobre zaspať. Vtedy sa usiluje prestať myslieť a spomína si na spánok, pohodu a snové predstavy. Možno napríklad robiť snové meditácie. Dôležité bolo aj zistenie alebo respektívne empirické overenie vlastnej skutočnosti, že emócie ako hnev, zloba, radosť a smútok vchádzajú do snového diania hlavne vtedy, keď ide o nenaplnené túžby vo vonkajšom svete. Napríklad ezoterik nenávidí podnikateľov a najradšej by ich pozabíjal, ale v skutočnosti je tento ezoterik dobrý človek a tak to nikdy nespraví. No výsledok je taký, že podnikateľov zabíja v snoch a tak si poškodzuje nočný spánok. Niekto nenormálne túži stále oddychovať a namiesto normálneho fyzického alebo psychického oddychu ide spať. Teda uteká do sna a sen považuje za regeneračný prostriedok. Niekto odmieta žiť vo vonkajšom svete a tento vonkajší svet sa mu neľúbi, a takto v snoch žije svet podľa svojich predstáv. Tiež sa tým poškodzuje hĺbka spánkových hladín a kvalita cyklov počas nočného spánku. Na nočný spánok a sny môže pôsobiť programovanie pred spánkom, počas spánku za pomoci technických pomôcok ako časový spínač a nosič hlasu alebo nahrávky, ktorý sa samovoľne spúšťa v dohodnutých intervaloch. Teda ide tu o určité programovanie snovej mysle, aby vyriešila niektorý problém a dodala vhodné riešenia.

Takéto programovanie je vždy lepšie, ako žitie neuskutočnených túžob v reálnom svete, ktoré spánok a nutné hladiny spánku decimujú trvalo a deštruktívne do hĺbky. Na snový stav tiež výrazne pôsobí tlak lôžka, činnosť svalov a aktivita v nervových platničkách vo svaloch. Napríklad u epileptikov v noci môžu spontánne tuhnúť svaly, čo sa prenáša do snov. Napríklad stuhne sval na chrbte a to vplýva na snový proces v podobe sna o vrazení noža do chrbta. Zaujala ma aj možnosť emocionálneho nabíjania túžby vnímať svoje snové stavy a žiť svoje sny v nočných snových hladinách. Budeme to musieť overiť. Tak isto sa v poslednom čase usilujem, aby snový stav bežal aj počas denného vedomia a zároveň bežalo aj denné rozumové vedomie, teda určitá vzájomná spolupráca. Niekedy mierne utlmím snovú myseľ a dynamizujem denné logické premýšľanie. Keď premýšľanie ukončím, tak posilňujem aktivitu snového vedomia zo stredu mozgu. Prestal som pestovať klasický prístup, pri ktorom je otvorené denné vedomie šedej kôry veľkého mozgu a snové je úplne zavreté. Otvorené je naraz aj denné logické vedomie, a tak isto aj snové denné vedomie. Tým sa mi podarilo skrátiť spánok na niekoľko hodín bez vážnejších následkov na moju psychickú kondíciu.

Aj keď zo začiatku niekoľko mesiacov som mal problémy uzatvárať snovú myseľ a viac som pospával. No toto som postupne zvládol a teraz už viem dosť dobre otvárať a zatvárať snové vedomie a efektívne narábať aj s denným vedomím a jeho dynamizáciou. Výhoda takéhoto systému je v tom, že keď programujem spánok k riešeniu problémov alebo k meditácii, tak riešenia ľahšie prechádzajú zo snovej mysle do dennej mysle. A to iste pri programovaní z dennej mysle účinnejšie prechádza do snového vedomia. Jednoducho stúpa genialita vedomia vo všeobecnosti u každého. V poslednom čase upriamujem pozornosť na sexuálne vzrušenie a prehnané erotické túžby, ktoré keď vojdú do snového vedomia, počas snenia v noci vytvárajú trojrozmernosť sna a také isté pocity ako počas dňa.

Vychádzam z praxe mníšok a mníchov, ktorí majú svoju sexualitu potlačenú a spontánne preniká do snov počas noci. Ja sa tento stav pokúsim dosiahnuť mentálnymi túžbami po sexualite, ktoré nebudem chcieť realizovať vo vonkajšom fyzickom svete. Tak isto pripravujem prieskum tých najlepších snových ezoterikov ľudskej histórie.

Pridaj komentár