V tomto príspevku sa budem podrobnejšie venovať deleniu magického spôsobu myslenia. Ide o klasickú mágiu, pri ktorej sú potrebné fyzické objekty, o mentálne magické myslenie, pri ktorom sú potrebné spomienky uložené v mysli človeka, o snovú mentálnu mágiu založenú na spomienkach na sny a z týchto spomienok sú aj vytvárané. Ďalej o mágiu bioenergetickú, kde sa robia odtlačky objektov z vonkajšieho sveta, o mágiu na základe piktogramov a rôznych značiek, ktoré zastupujú daný rituál a nakoniec o mágiu špiritistickú, kde sa objekty vyrábajú z duše alebo informačného poľa mŕtvej osoby, ktorá je oživená v tele magika.

V poslednom čase sa výrazne postúpilo v nácviku magického spôsobu myslenia. Opustili sme úroveň, pri ktorej sa k magickým rituálom používajú fyzické predmety. Cvičili sme mentálnu mágiu, pri ktorej sme používali obrazy, zvuky a hmatové spomienky. Napríklad fyzickú dutú trubičku z dubového dreva sme vytvorili zo spomienky na dub. Vosk na upchatie dutej trubičky sme vyrobili z predstavy sviečky. Takýmto spôsobom sme vyrábali všetky potrebné magické objekty. Teda celkovo sme magický rituál vytvorili z denných spomienok na fyzické objekty. Takúto predstavu sme si uložili do pamäte, aby odtiaľto pôsobila na naše fyzické a psychické telo. Magické rituály, ktoré majú ísť aktívne do snového vedomia, vyrábame z ktorýchkoľvek snových spomienok. Spomenieme si na konkrétny sen a z tohoto sna vyrobíme podľa klasických návodov fyzickej mágie požadované rituály. Do týchto snových predstáv treba vložiť silné emocionálne spomienky a túžby. Pri bioenergetickej mágii zhustíme v sebe za pomoci reiki systému tvorbu bioenergie a silou vôle ju pošleme na miesto, kde sa nachádza dotyčný fyzický objekt. Tu z bioenergiou prenikneme do predmetu a vytvoríme si bioenergetický otlačok. Tento stiahneme do svojej mysle a tu spojíme s predstavou podobného predmetu. Takto postupujeme pri všetkých položkách magického obradu. Ďalším druhom mentálnej mágie je vytváranie určitých znakov. Vytvoríme magický rituál z mentálnych, snových alebo bioenergetických predstáv. Potom si rituál predstavíme v zjednodušenej podobe určitého znaku, ktorý vytvoríme intuitívne. Má taký istý účinok ako rituál z mentálnych predstáv. Na záver som si nechal tvorbu špiritistických objektov, ktorá je popísaná v Plazmatickej škole. Aj tu platia všeobecne platné zákonitosti ako u mentálnej, snovej, znakovej a bioenergetickej mágie. Výhodou tu je lepšia účinnosť vytvorených magických rituálov. K tomuto druhu mágie treba ovládať Plazmatickú školu.

Pridaj komentár