Tento príspevok sa zaoberá meditáciou na osobné božstvo vlastnej sexuality a všetkých spomienok na lásku, zamilovanosť, intimitu a sexualitu ako takú.

Začínam si spomínať na všetky svoje spomienky, ktoré súvisia s láskou a zamilovanosťou. Aktivizujem svoje spomienky od útleho detstva a spomínam na všetko, čo formovalo moju sexualitu, zamilovanosť a oddanú lásku. Keď takto vzrušujúco spomínam, snažím sa aj prežívať sexuálnu blaženosť a vypätie, ktoré znovu prinášajú. Nie sú to len suché spomienky na prežité, ale má to svoju atmosféru a elektrizujúce výboje.

Erotická spomienka a elektrizujúce vnútorné zrušenie. Všetko na mentálnej úrovni a v pocite stupňujúceho sa ošiaľu. Keď takto prejdem to najzrušujúcejšie, čo priniesol osud, tak sa postupne koncentrujem do jednotlivých častí svojho fyzického tela a usilujem sa o to, aby som do každej časti tela vložil všetky svoje erotizujúce spomienky. Takto postupujem od jednej časti tela k druhej a potom aj jednotlivé orgány prejdem takýmto systémom. Všetko sa napĺňa spomienkami a pocitmi vzrušenia, ktoré človek zažíval v tú chvíľu vyvrcholenia a nedočkavosti.

Ani som si nevšimol, ako som vytvoril vo svojom fyzickom tele zo svojich láskou naplnených spomienok aj telo Šivovo. Áno, vo mne sa zrodil ako v mužovi Šiva a v meditujúcej žene sa takýmto spôsobom zrodí aj spomienková Šakti. Znovu sa vrátim k spomienkam, a teraz iba k spomienkam zvukovým.

Spomínam a zhromažďujem vo svojej mysli tento druh vzrušenia a postupne ho vkladám do jednotlivých častí svojho fyzického tela. Vraciam sa naspäť a spomínam aj s erotizujúcim napätím na tvary a farby, ktoré navodzovali vzrušujúce chvíle. Telo Šivovo vytvorené z erotických spomienok teraz napĺňam omamnými vôňami, akoby v božstve Šivu vzniklo ďalšie božstvo vytvorené iba z opojných vôní. Spomínam na všetky milostné polohy, je to ako napísať Kamasutru. Božstvo Šivu vytvorené z erotických spomienok sa naplnilo polohou milovania a vzrušenia zároveň. Na záver sa do božstva Šivu dostávajú tie najsladšie plody vrcholiacej lásky a utíšenia. Stvoril som božstvo Šivu tak, ako niektorá ezoterička vytvorila vo svojom tele božstvo Šakti.

Takýto postup je v zásade veľmi jednoduchý a dostupný pre každého, kto už prešiel základmi sexuálnej školy a usiluje o vyššie méty v oblasti ezoterickej erotiky.

Pridaj komentár