Tento príspevok sa zaoberá problematikou echolokačných schopností, ktoré sme objavili pri nácviku sugerácie, že sme delfíny, vorvane a netopiere. Všetko sme cvičili v Čikung škole ako základné cvičenia.
Objavenie echolokátora v ústnej dutine pri nácviku správania niektorých zvierat bolo vcelku prekvapivé a celkovo zaujímavé pre praktizovanie zvukovej ezoteriky, ktorej sme v celom ezoterickom systéme venovali menšiu pozornosť ako obrazovej ezoterike. Keď vám nie je jasné, o čom hovorím, tak odporúčam naštudovať Echolokačnú školu na mojich internetových stránkach a tak isto aj cvičenia echolokačných schopností v Čikung škole. No vráťme sa k danej téme. Echolokátor budeme považovať za šiesty zmysel a nielen v prenesenom slova zmysle. Napríklad chuťová ezoterika nemá valného miesta v celom ezoterickom systéme a možno ju nahradiť práve echolokačnou schopnosťou a všetko to spojiť aj so zvukovou ezoterikou. Echolokátor možno spomienkami na zvuk nabíjať a vysielať do prostredia ako zvukovú bioenergiu a vnímať aj jej odraz. Bioenergetickým echolokátorom možno skúmať aj miestnosti cez tehlové steny a zisťovať, čo sa nachádza v druhej miestnosti. Tak isto možno skenovať zdravotný stav orgánov u ošetrovaného pacienta. Zo začiatku sme do echolokátora vkladali zvuky prírody zo spomienok, a tak isto aj zvukovú podobu vyslovovaných písmen abecedy. V tejto fáze výcviku sme začali počúvať hinduistické a tibetské mantry a cez echolokátor ošetrujeme biovibráciami vlastné telo a okolie. Zatiaľ sme nespravili žiadne uzávery, ale budeme trvale nacvičovať rôzne druhy mantier a hľadať ich logické zákonitosti. Ezoterika zvukov je u nás rozpracovaná slabučko a treba nabrať praktické skúsenosti a odhaliť tajomstvo tvorenia a účinnosti mantier. Tak isto preveríme tých najlepších z histórie ľudstva, ktorí tento druh ezoteriky špičkovo ovládali.

Pridaj komentár